Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Câu hỏi thường gặp


Em không biết tài khoản đăng nhập hệ thống xem và tải luận văn của Thư viện, em có thể lấy thông tin đăng nhập ở đâu?

Tài khoản đăng nhập hệ thống chính là tài khoản email mà ĐHQGHN cấp cho các bạn, các bạn hãy sử dụng tài khoản email để đăng nhập.

Nội dung chi tiết câu hỏi

Nội dung câu trả lời