Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông báo sử dụng CSDL SciFinder

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng giới thiệu tới bạn đọc công cụ SciFinder.

SciFinder là công cụ nghiên cứu duy nhất có thể truy cập đến các bộ sưu tập các chất hóa học, phản ứng hóa học và tài liệu tham khảo đáng tin cậy và lớn nhất trên thế giới (từ cả tạp chí và bằng sáng chế)

Scifinder scholar còn là công cụ search tài liệu rất mạnh, nó có bộ lọc và sắp xếp dữ liệu khá chi tiết và tiện dụng. Nó có thể lọc lại kết quả tìm kiếm và loại đi những kết quả giống nhau.

Mời các bạn truy cập vào địa chỉ:

https://db.lic.vnu.edu.vn:2352/scifinder

Đăng nhập tài khoản/mật khẩu

Đăng nhập = tài khoản / mật khẩu là tài khoản / mật khẩu email ĐHQGHN
Ví dụ: email là xxx@vnu.edu.vn => Đăng nhập là xxx / mật khẩu email.

Cán bộ sử dụng tài khoản/mật khẩu email ĐHQGHN xxx@vnu.edu.vn

Sinh viên sử dụng mã sinh viên /mật khẩu truy cập Internet sinh viên

*Lưu ý: Có thể dùng tạm tài khoản/ mật khẩu là scifinder/scifinder

Thời gian truy cập từ 20/3 đến 20/5/2018.

Cung cấp tài khoản truy cập Scifinder Cán bộ, giảng viên và người học xin gửi email đăng ký về địa chỉ Trần Thị Phương Lan: lanttp.tttv@vnu.edu.vn

Hỗ trợ truy cập và khai thác: Lê Bá Lâm: lamlb@vnu.edu.vn: ĐT: 09165.03168

Trân trọng cảm ơn!