Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Tên gọi

Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên tiếng Anh: Library and Information Center Vietnam National University, Hanoi
Tên giao dịch viết tắt: LIC
Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo quyết định số 66/TCCB ngày 14 tháng 2 năm 1997 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trên cơ sở hợp nhất các thư viện của các trường đại học thuộc ĐHQGHN. Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chuyên mục: