Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Quy định tạm thời xử lý vi phạm nội quy thư viện của bạn đọc

 1. Bạn đọc làm hư hỏng tài liệu

1.1 Làm bẩn (bị ố, vết mực) từ 5 trang trở lên, làm rách hoặc mất từ 1 tờ trở lên: đền tài liệu mới.

1.2 Làm bẩn (bị ố, vết mực) từ 1 đến 4 trang: đền 5% giá bìa/1 trang.

1.3 Làm hỏng, rách bìa, bung tay sách: đền như sau:

· Sách Việt:

+ Bìa mềm: khổ 13 x 19: 12.000đ/cuốn

khổ 20 x 25: 15.000/cuốn

+ Bìa cứng: khổ 13 x 19: 20.000đ/cuốn

khổ 20 x 25: 25.000đ/cuốn

· Sách ngoại:

+ Bìa mềm: khổ 13 x 19: 22.000đ/cuốn

khổ 20 x 25: 25.000đ/cuốn

+ Bìa cứng: khổ 13 x 19: 35.000đ/cuốn

khổ 20 x 25: 40.000đ/cuốn

1.4 Làm hỏng hoặc mất mã vạch, nhãn tài liệu: đền 5.000đ/1 mã vạch hoặc nhãn.

1.5 Làm hỏng hoặc mất chíp điện tử: đền 30.000đ/1 chíp sách hoặc đĩa.

1.6 Làm hỏng hoặc mất đĩa CD-ROM: đền 150.000đ/đĩa (không có chíp); 180.000đ/1 đĩa (có chíp)

2. Bạn đọc làm mất tài liệu

2.1 Đền đúng như tài liệu đã mượn: áp dụng với tài liệu hiện có trên thị trường.

2.2 Đền thay thế tài liệu khác: áp dụng đối với tài liệu không có trên thị trường.

2.3 Đền bằng tiền:

2.3.1 Tài liệu xuất bản từ năm 2000 đến nay: đền gấp 3 lần giá bìa

2.3.2.Tài liệu xuất bản trước 2000 hoặc tài liệu không có giá bìa: đền theo số trang:

· Sách Việt: khổ 13 cm x 19 cm: 1.000đ/1 trang

khổ 20 cm x 25 cm: 1.200đ/1 trang

· Sách ngoại: khổ 13 cm x 19 cm: 1.500đ/1 trang

khổ 20 cm x 25 cm: 2.000đ/1 trang

Ngoài ra, tất cả các trường hợp ở mục 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 (2.3.1, 2.3.2) phải nộp 20.000đ tiền phạt và 20.000đ tiền xử lý nghiệp vụ; nếu là tài liệu có gắn chíp và có đĩa đi kèm phải áp dụng cả mục 1.5 và 1.6.

3. Bạn đọc làm mất hoặc hỏng các vật dụng khác (khóa, số chỗ ngồi, bảng biển thông báo...): đền tiền theo giá trị tương ứng tại từng thời điểm.

4. Ban đọc mượn tài liệu quá hạn quy định

Tất cả các loại tài liệu mượn quá hạn (trả chậm) 01 ngày, phạt 1.000đ/ngày/cuốn.

5. Bạn đọc vi phạm các nội quy khác

5.1 Từ chối phục vụ:

- Thẻ không hợp lệ (đã quá hạn sử dụng, đang bị khóa, không đúng mẫu quy định)

- Khi trang phục của bạn đọc thiếu nghiêm túc

5.2 Khóa thẻ từ 10 đến 20 ngày (sau khi đã nhắc nhở 1 lần) khi vi phạm một trong các qui định sau:

- Lấy nhiều sách, nhiều loại báo, tạp chí không đúng với quy định.

- Để tài liệu không đúng vị trí.

- Tráo đổi vị trí tài liệu trong kho.

- Mang tài liệu riêng vào phòng đọc kho mở không được phép của cán bộ thư viện.

- Gây mất trật tự, làm mất vệ sinh phòng đọc.

5.3 Khóa thẻ từ 1 tháng đến 3 tháng khi vi phạm một trong các qui định sau:

- Sử dụng máy ảnh, điện thoại chụp tài liệu và chụp ảnh trong thư viện.

- Viết, vẽ, gạch xóa tài liệu bằng bút chì.

- Sử dụng máy tính không đúng mục đích học tập, nghiên cứu khoa học.

- Cho người khác mượn thẻ.

5.4 Khóa thẻ từ 1 năm đến vĩnh viễn, thông báo về đơn vị đào tạo khi vi phạm một trong các qui định sau:

- Xé, cắt xén tài liệu.

- Mang tài liệu ra khỏi phòng đọc mà không được phép của cán bộ thư viện.

- Cố tình làm trái quy định và có thái độ không đúng mực với cán bộ thư viện.

Qui định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2014. Các qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ.

                                                                                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                                                                 Vũ Thị Kim Anh

Chuyên mục: