Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Những điều HS/SV khóa mới cần biết

Những hướng dẫn cơ bản nhất để học sinh / sinh viên có thể sử dụng thư viện hiệu quả như: Giới thiệu các Phòng Phục vụ bạn đọc, Giờ mở cửa; Hướng dẫn tra cứu tài liệu, Cấp thẻ thư viện, Các chính sách mượn trả và các dịch vụ của thư viện.

Những điều HS/SV khóa mới cần biết

  1. Bài hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện
  2. Nội quy thư viện
  3. Quy trình làm thẻ, gia hạn thẻ
  4. Hướng dẫn tra cứu
  5. Hướng dẫn kiểm tra tài khoản
  6. Quy định xử lý vi phạm
  7. Hướng dẫn đặt mượn tài liệu
  8. Những câu hỏi thường gặp đối với học sinh, sinh viên
  9. Các sản phẩm dịch vụ thông tin khác
Chuyên mục: