Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Ngôn ngữ Hàn

Chủ đề NGÔN NGỮ HÀN QUỐC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu 

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin chủ đề NGÔN NGỮ HÀN QUỐC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ các nguồn truy cập mở trên Internet.

Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

http://guides.library.duke.edu/koreanstudies
http://guides.library.duke.edu/languagelearning_korean
http://libguides.auburn.edu/content.php?pid=614283
http://ucsd.libguides.com/korea
http://guides.mtholyoke.edu/koreanlanguage
http://libguides.northwestern.edu/korean
http://guides.lib.unc.edu/korean

Các chủ đề liên quan

Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Ả rập
Ngôn ngữ Đức
Ngôn ngữ Nga
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Pháp
Ngôn ngữ Trung

Bách khoa thư trực tuyến

디지털 북한 백과 사전 (Bách khoa thư Triều Tiên)

한국민속대백과사전 (Bách khoa thư văn hóa Hàn Quốc)

한국세시풍속사전 (Bách khoa thư Hàn Quốc)

한국민속신앙사전 (Bách khoa thư tôn giáo Hàn Quốc)

한국 민족 문화 대백과 사전 EncyKorea

한국민족문화대백과사전 (Bách khoa thư văn hóa Hàn Quốc)

 • Encyclopedia of Korean Seasonal Customs (Truy cập mở trực tuyến)
  This dictionary is an English translation of the abridged edition of The Dictionary of Korean Seasonal Customs (5 Vols.) published in 2007 for English readers. The dictionary is the first of a series of encyclopedic dictionaries planned to be published by the National Folk Museum of Korea as part of an effort to compile all the Korean folk life and traditions.
 • 한국민족문화대백과사전 Encyclopedia of Korean Culture  (Truy cập mở trực tuyến)

Từ điển trực tuyến

한국학 영문 용어/용례 사전 (Thuật ngữ nghiên cứu Hàn Quốc)

한국인 인명 사전 (Từ điển danh nhân Hàn Quốc)

한국 문화 예술인 인명사전 디지털 (Từ điển danh nhân nghệ thuật Hàn Quốc)

디지털 북한 인명 사전 (Từ điển danh nhân Triều Tiên)

한국 역대인물 종합정보 시스템 (Từ điển danh nhân lịch sử Hàn Quốc)

한국 고미술 사전 (Từ điển Korean Antiques)

북한대사전 – 북한인명사전 (Từ điển Bắc Hàn)

국립국어원 표준국어대사전 (Từ điển tiếng Hàn chuẩn)

다음 사전 (Từ điển Daum)

네이버 사전 (Từ điển Naver)

야후 사전 (Từ điển Yahoo)

현대시사용어사전 (Từ vựng chủ đề)

한국어 속담 (Korean Proverb Dictionary)

Từ điển thư mục

Từ điển ngôn ngữ

Luận văn, luận án tại ĐHQGHN

Luận văn, luận án tiếng nước ngoài

KERIS RISS database (LV, LA từ các đại học Hàn Quốc)

National Assembly Library's Dissertation Database (CSDL LV, LA của thư viện quốc hội Hàn Quốc)

National Library of Korea's Database (LV, LA từ thư viện quốc gia Hàn Quốc)

Open Access Theses and Dissertations (Truy cập mở tới ~ 2,6 triệu LA, LV của gần 1000 trường đại học, VNC)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD - Mạng Thư viện số luận văn, luận án)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Danh mục các Cơ sở dữ liệu điện tử (Tất cả các Cơ sở dữ liệu điện tử thư viện có)
Thư viện số ĐHQGHN (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)

Cơ sở dữ liệu thư viện liên kết

http://sciencedirect.com/
http://db.vista.gov.vn/ (Cơ sở dữ liệu tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia)

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử đề xuất

경제와 사회 DBpia = Kyŏngje wa sahoe (Toàn văn các bài báo tiếng Hàn Quốc)

한국학 데이터 베이스 E-Korean Studies Databases (Cơ sở dữ liệu điện tử nghiên cứu Hàn Quốc)

한국의핵심지식정보자원 = KISS (Tạp chí Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc)

KoreaA2Z (Nghiên cứu đa lĩnh vực)

코리아 콘텐츠 랩 = KPJournal (Tạp chí học thuật từ năm 1960 Bắc Hàn)

한국의지식콘텐츠 Krpia

한국역사문화조사자료데이터베이스 = CSDL Lịch sử và Văn hóa

한국학 전자 도서관 / 코리아 콘텐츠 = Kdatabase (CSDL tổng hợp)

Tạp chí nghiên cứu kinh tế (Tiếng Anh)

On Korea

Korean Citation Index (Chỉ số trích dẫn)

학술연구정보서비스 (Cơ sở dữ liệu về giáo dục)

학술논문검색사이트 (PaperSearch)

한국학술정보(주) = KSI e-Book

로앤비 LawnB

Cơ sở dữ liệu truy cập mở

 • Korea Knowledge Portal 국가지식포털

  This site has collection of well preserved precious information and is accessible to the Korean people. Information regarding Korean ancient books, cultural heritage, cultural arts, environment, ecosystem, law, and North Korea related materials are included. And through ‘knowledge white paper’, governmental white paper is provided.

 • KOLIS-Network 국가자료공동목록시스템

  A union catalog of the public libraries of South Korea including the National Library. Bibliographic information is searchable by keyword, title, author, publisher, and browsing by subject is also supported.

 • National Digital Library

  (open access for bibliographic information; partially open access for full-text)
  This portal site provides the holdings of the nine participating libraries and portal services: the National Library, the National Assembly Library, the Digital Science Library, the Korean Institute of Science and Technology Information (KISTI), RISS, the Korean Agricultural Science Digital Library, the Korean Knowledge Portal, and the National Defense Digital Library. A single search displays results separately for the nine participating databases, providing full text information when available to registered users.

 • RISS (KERIS) 한국학술정보서비스

  (open access for bibliographic information; partially open access for full-text)
  RISS’s databases included the union catalog of more than 9 million records from 663 academic libraries, over 2.9 million articles from 158,000 domestic journals (11,000 of them in full-text), more than 1.5 million domestic dissertations (913,000 in full-text) and more than 20,000 foreign dissertations on Korea or by Koreans.

 • National Library of Korea’s Digital Library (NLDL)

  (open access for bibliographic information; partially open access for full-text)
  One of the two national libraries in Korea, the National Assembly Library’s extensive books, journals, non-book materials, newspapers, dissertations, articles, and the legislative knowledge database are exceptionally strong in the social sciences.

  Korean History Online 한국역사정보 통합시스템

 • This reputable portal site provides a one-stop search engine for numerous historical databases built and shared by nearly twenty organizations including the National Institute of Korean History, Academy of Korean Studies, Kyujanggak Institute of Korean Studies, etc. There is a directory organizing materials according to the type: historic books and documents, periodicals, classical translations, research data, bibliographies and catalogs, biographies, maps, dictionaries, chronologies, multimedia, historical relics and sites, epigraphs, the chronicles of the Chosǒn dynasty, and old newspapers. The federated search engine provides bibliographic information fetched from various sources—one can easily get carried away while exploring different interfaces and catalogs.

 • KORCIS Korean Old and Rare Collection Information System 한국고전적종합목록시스템

  A national catalog of Korean old books and manuscripts. Search by title, keyword, author, and publisher.

 

Các vấn đề chung

About Korea
Korea.net
Koreana Webzine
Data.go.kr (DATA Portal 공공 데이터 포털)
Koreanists
Gateway to Korean Studies
Korea Studies
Korean Bibliography
Korea Journal
Korea Focus
Korean Serials (한국정기간행물)
Asian Perspective
Paleography of Western Literature for Korean

Lịch sử

한국역사정보통합시스템 (Lịch sử Hàn Quốc Online)
Thư mục lịch sử Hàn Quốc
조선왕조실록 (Biên niên sử triều đại Choson)
승정원일기 (Nhật ký hoàng gia Choson)
왕실도서관장서각디지털아카이브 (Trung tâm thông tin nghiên cứu Hàn Quốc)
한국사데이터베이스 (Cơ sở dữ liệu lịch sử Hàn Quốc)
한국사연구휘보
국사편찬위원회
조선시대전자문화지도시스템 (Chosun Culture Electronic Atlas )
국립중앙도서관 한국고전적종합목록시스템 (Korean Old and Rare Collection Information System)

Văn hóa

Về Hàn Quốc (Trang web giới thiệu về đất nước, con người Hàn Quốc)
Koreana Webzine (Tạp chí về Văn hóa - Nghệ thuật Hàn Quốc)
Ảnh đất nước Hàn Quốc
한국민속대백과사전 (Văn hóa dân gian Hàn Quốc)

Ngôn ngữ

세종학당 (Trang web học Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc)
Bài giảng
Giáo trình
Hội thoại
Ngữ pháp
Phát âm
Từ vựng
Văn hóa
바른소리 (Học tiếng Hàn trực tuyến của Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc)
Learn Korean Net (Mạng học tập tiếng Hàn)
서강대학교 한국어 강좌 (Chương trình Sogang)
KOSNET (Học tập, nghiên cứu tiếng Hàn trực tuyến)
한국현대언어학회 (Tiếng Hàn hiện đại)
한국언어과학회 (Hiệp hội ngôn ngữ Hàn)

Văn học

한국현대문학회 Văn học hiện đại (Phải đăng ký để trở thành thành viên)
한국비교문학회 (Hội văn học so sánh đối chiếu)
한국구비문학회 (Hội văn học truyền miệng)
한국문학번역원 (Viện dịch thuật Hàn Quốc) - Sách điện tử - Bài báo

Triết học và tôn giáo

Phật giáo
Tác phẩm nghệ thuật phật giáo
불교학연구회 (Hội nghiên cứu phật giáo Hàn Quốc)
한국불교학회 (Hiệp hội nghiên cứu phật giáo Hàn Quốc)
고려대장경연구소
동국대학교 중앙도서관 (Thư viện đại học Dongguk)
한국역사정보통합시스템 (Lịch sử Hàn Quốc trực tuyến)
한국금석문종합영상정보시스템 (Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia)
Viện nghiên cứu phật học Chung Hwa
한국고전번역원 (Viện dịch thuật tiếng Hàn cổ)
해외소장 한국전적문화재
한국선학회
The SAT Daizōkyō Text Database

Điện ảnh

e-영상역사관 (KTV National Record Film)
한국영상자료원 (Korean Film Archive)
Phim cổ trang trên youtube
영화진흥위원회 (Hội điện ảnh Hàn Quốc)
한국영화데이테베이스 (Cơ sở dữ liệu điện ảnh)
Cơ sở dữ liệu Movie và Drama
Koreanfilm.org
Sách về phim Hàn Quốc
Thư mục phim Hàn Quốc

Nghệ thuật biểu diễn

국립현대미술관 (Bảo tàng quốc gia về nghệ thuật đương đại)
국립중앙박물관 (Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc)

Số liệu thống kê

교육통계시스템 (Thống kê giáo dục)
경제통계 (Thống kê kinh tế)
경제통계정보 (Thống kê kinh tế từ ngân hàng)
국가통계포털 (KOSIS)
한국사회과학자료원 (KOSSDA)
통계청 (KOSTAT- Statistics Korea)
북한통계 (Thống kê Bắc Hàn)

Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: thaodtp@vnu.edu.vn
Phone: 024.3.7546.545 lẻ 13