Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Ngôn ngữ Anh

Chủ đề NGÔN NGỮ ANH chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu 

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin chủ đề NGÔN NGỮ ANH mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ các nguồn truy cập mở trên Internet.

Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

http://libguides.nus.edu.sg/elang
http://blogs.ntu.edu.sg/library-resources/linguistics/
http://blogs.ntu.edu.sg/library-resources/english/
http://guides.library.duke.edu/ELL
http://libguides.rug.nl/english
http://libguides.ucalgary.ca/english
http://guides.library.yale.edu/english
http://libguides.cam.ac.uk/englishliterature
http://lancaster.libguides.com/linguistics
http://libguides.reading.ac.uk/english-language

Các chủ đề liên quan

Ngôn ngữ Ả rập
Ngôn ngữ Đức
Ngôn ngữ Hàn
Ngôn ngữ Nga
Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Pháp
Ngôn ngữ Trung

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

Tài liệu theo phân loại

400 Language
401 Language: philosophy and theory
401.9 Psycholinguistics
401.93 Language acquisition
408.7 Dialectology
409 History of language
   
410 Linguistics
410.28 Translation
411 Written language
412 Semantics, semiotics, etymology
414 Phonetics, phonology
415 Grammar, syntax, morphology
418 Applied linguistics
418.4 Reading
419 Sign languages
   
420 English language
420.9 History of the English language
421 Written English
421.5 Pronunciation, phonetics, phonology of English
422 English etymology
425 English grammar
427 English dialects
428 English usage

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Linguistics Journals
Language Teaching
Corpus Linguistics in general
Language in General
General and Theoretical Linguistics
Dictionaries of Linguistic Terms
Contrastive Linguistics
Historical Linguistics
Psycholinguistics
First Language Acquisition
Sociolinguistics
Discourse Analysis
Language and Gender
Phonetics and Phonology
Written language, scripts and alphabets
Syntax and Morphology
Semantics

Pragmatics
Non Indo-European Languages
English Language
English Dictionaries
English Language Teaching
Corpus Linguistics for English
English pronunciation
English spelling
History of English Words

Sách mới đề xuất

The Cambridge Handbook of Linguistic Multi-Competence by Li Wei (Editor); Vivian Cook (Editor)

ISBN: 9781107059214

Publication Date: 2016

Print only

 

Discourse and Digital Practices by Rodney H. Jones (Editor); Alice Chik (Editor); Christoph A. Hafner (Editor)

ISBN: 9781138022324

Publication Date: 2015

Print only

 

Multilingualism and Multimodality by Ingrid De Saint-Georges (Editor); Jean Jacques Weber (Editor)

ISBN: 9789462092648

Publication Date: 2013

Print and online

.

 

The Routledge Handbook of Language and Identityby Sian Preece (Editor)

ISBN: 9781138774728

Publication Date: 2016

Print only

 

Cover Art

Emotion in Language - Ulrike M. Ludtke (Editor)

ISBN: 9789027241603

Publication Date: 2015

 

Cover Art

ASSESSING LANGUAGE TEACHERS' PROFESSIONAL SKILLS AND KNOWLEDGE - WilsonRosemary

ISBN: 9781107499782

Publication Date: 2015

 

Cover Art

Teaching English As a Second or Foreign Language - Marianne Celce-Murcia; Donna M. Brinton; Marguerite Ann Snow

ISBN: 1111351694

Publication Date: 2013

Bách khoa thư - Từ điển - Sổ tay

The Concise Oxford Dictionary of Linguistics by P. H. Matthews

ISBN: 9780199675128

Publication Date: 2014

Available in print and online

 

Dictionary of Communication Disorders by David W. H. Morris

ISBN: 1861562853

Publication Date: 2004

 

A Dictionary of Linguistics and Phonetics by David Crystal

ISBN: 9781405152969

Publication Date: 2008

6th ed. in print, 5th ed. online

.

 

The Cambridge Encyclopedia of Language by David Crystal

ISBN: 9780521516983

Publication Date: 2010

 

The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences by Patrick Colm Hogan (Editor)

ISBN: 9780521866897

Publication Date: 2010

Available in print and online.

 

The Encyclopedia of Applied Linguistics by Carol A. Chapelle (Editor)

ISBN: 9781405194730

Publication Date: 2012

 

The Cambridge encyclopedia of the English language

 

Encyclopedia of language and linguistics

 

Encyclopedia of linguistics

.

 

International encyclopedia of linguistics

 

A concise introduction to linguistics

 

A dictionary of linguistics and phonetics

 

The Routledge dictionary of English language studies

 

Exploring language structure : a student's guide

 

How to study linguistics : a guide to understanding language

 

Language in the real world : an introduction to linguistics

 

The linguistic student's handbook

 

Từ điển trực tuyến

Merriam-Webster Online Comprehensive online dictionary and thesaurus, with audio pronunciations.

Oxford Concise English Dictionary Online dictionary with over 240,000 words and phrases, along with tips on usage. 

Merriam-Webster Learner's Dictionary Online dictionary aimed at English language learners.  Includes pronunciation exercises and a list of "3000 words you need to know." 

Từ vựng trực tuyến

LanguageGuide.org English Vocabulary Visual vocabulary lessons with audio pronunciations.

Vocabulary lists and resources from EnglishClub.com.

Vocabulary lists and exercises from Randall's ESL Cyber Listening Lab.

Luận án, luận văn tại ĐHQGHN

Luận án, luận văn tiếng nước ngoài

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Danh mục các Cơ sở dữ liệu điện tử (Tất cả các Cơ sở dữ liệu điện tử thư viện có)
Thư viện số ĐHQGHN (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
IG Publishing Ebook (Đang chờ gia hạn)
Springer Link (Ebook 2008-2009)

Cơ sở dữ liệu liên kết

http://www.sciencedirect.com/
http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia)
PsycINFO (Bạn đọc gửi yêu cầu tài liệu, bài báo về thư viện để được trợ giúp qua email lic@vnu.edu.vn)
PsycARTICLES (Bạn đọc gửi yêu cầu tài liệu, bài báo về thư viện để được trợ giúp qua email lic@vnu.edu.vn)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Online Radio

NPR: National Public Radio

BBC Radio

Voice of America News

Films for ESL learning

ESLnotes: The English Learner Movie Guide  A guide to recommended films for English language learners, including cultural background, glossaries of vocabulary and references, and questions for discussion.

Websites for Listening Practice

Randall's ESL Cyber Listening Lab Free language learning resource with many listening activities.

ELLLO:  English Listening Lesson Library Online Collection of listening samples of English speakers from around the world, with transcripts and interactive quizzes.

English Listening Lounge Another large collection of spoken English passages, with quizzes and transcripts.

VOA Special English Podcasts

Pronunciation

Merriam Webster Online Online dictionary with definitions and audio pronunciations of over 100,000 English words.

Forvo.com English Pronunciation website offering recordings of native speakers pronouncing over 70,000 English words.

Pronunciation exercises from Merriam-Webster.

Grammar Websites

Road to Grammar Quizzes, games and exercises focused on English grammar and vocabulary.

UsingEnglish.com Grammar website offering a grammar glossary, guides to irregular verbs and phrasal verbs, and tests and quizzes.

BBC English Grammar Challenge Weekly radio program focusing on difficult grammar structures.  Each program has charts, explanations and quizzes.

Academic Writing Websites

The Academic Phrasebank A large collection of helpful phrases that are frequently used in academic writing, from the University of Manchester.

Writing in North American Higher Education: A Primer for International Students A guide to writing in American colleges and universities, from the Purdue Online Writing Lab.

Video Phương pháp nghiên cứu

Bắt đầu nghiên cứu của bạn như thế nào?

Bản đồ phương pháp

Tài liệu đề xuất

Cover Art

Study Skills for Linguistics - Jeanette Sakel

ISBN: 041572046X

Publication Date: 2015

Available in print and as an electronic book

 

Cover Art

Beginning Research: a guide for foundation degree students - Michelle Lowe

ISBN: 9780415409803

Publication Date: 2006

 

Cover Art

Managing part-time study: a guide for undergraduates and postgraduates - Caroline Gatrell

ISBN: 033521939X

Publication Date: 2006

Available in print and as an electronic book

 

Cover Art

The Mature Student's Guide to Writing - Jean Rose

ISBN: 0230297870

Publication Date: 2012

 

Cover Art

The Mature Student's Handbook - Lucinda Becker; Lucinda M. Becker

ISBN: 0230210260

Publication Date: 2009

 

Cover Art

The work-based learning student handbook - Helyer

ISBN: 0230229565

Publication Date: 2010

 

Cover Art

Academic Writing: a handbook for international students. 3rd ed. - Stephen Bailey

ISBN: 9780415595810

Publication Date: 2011

Available in print and as an ebook.

 

Cover Art

English for Writing Research Papers - Adrian Wallwork

ISBN: 9781441979216

Publication Date: 2011

Available as an electronic book and in print.

 

Cover Art

Science Research Writing: for non-native speakers of English- Hilary Glasman-Deal

ISBN: 184816310X

Publication Date: 2009

Available in print and as an electronic book.

 

Cover Art

Study skills for international students - Kathleen McMillan Jonathan D.B Weyers

ISBN: 0273731157

Publication Date: 2011

 

Cover Art

Study Skills for Speakers of English As a Second Language- Marilyn Lewis; Hayo Reinders

ISBN: 1403900264

Publication Date: 2006-03-01

 

 

 

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Open Discovery Space

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life

OER Commons

OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.

Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
NGÔN NGỮ ANH

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: thaodtp@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 13
Profile: Cử nhân Anh ngữ, ĐHNN