Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Quản trị kinh doanh

Chủ đề QUẢN TRỊ KINH DOANH chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề QUẢN TRỊ KINH DOANH mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới hoặc các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học, giảng viên.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://rmit.libguides.com/MBA
http://bowvalleycollege.libguides.com/business
http://guides.spsu.edu/business_administration
http://libguides.wlu.edu/business
http://libguides.eckerd.edu/busadmin
http://libguides.brenau.edu/business
http://libguides.lub.lu.se/FEK

Các chủ đề liên quan

Kinh tế phát triển
Kinh tế và KDQT
Quản trị doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang tìm kiếm: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

Phân loại tài liệu đề xuất

330 Kinh tế học
330.01 Kinh tế lượng
330.12 Kinh tế thị trường
331 Kinh tế học lao động
332 Kinh tế học tài chính
333 Kinh tế học đất đai và năng lượng
336 Tài chính công
337 Kinh tế học quốc tế
338.5 Kinh tế học vi mô
339 Kinh tế học vĩ mô
657 Kế toán
657.3 Báo cáo tài chính
657.4 Kiểm toán
657.8 Kế toán tài chính
658 Quản trị kinh doanh
658.1 Quản lý tổ chức và tài chính
658.15 Quản trị tài chính
658.5 Quản lý sản xuất
658.7 Quản lý vật liệu
658.8 Quản lý tiếp thị

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Sách được quan tâm

Business ethics : a case study approach

 

Business Statistics

 

Cover Art

 

Global Competitive Strategy - Daniel F. Spulber

ISBN: 9780521880817

Publication Date: 2007-07-02

 

Cover Art

 

Leadership - Robert P. Vecchio (Editor)

ISBN: 9780268043674

Publication Date: 2007-06-01

 

Cover Art

 

Corporate Truth - Adrian Henriques

ISBN: 9781844073900

Publication Date: 2007-04-12

 

Bách khoa thư - Sổ tay - Từ điển


 

 

 

 

 

 

Encyclopedia of Business and Finance

Publication Date: 2001

• v. 1. A - H
• v. 2. I - Z

 

AMA Dictionary of Marketing Terms

"BusinessDictionary.com features over 20,000 terms and over 115,000 links between related terms providing a clear and concise description of any and all business terms. To succeed in business, it's absolutely essential to have a solid understanding of the terms and concepts used every day in the business world. We have designed our dictionary to help you gain the knowledge you need to achieve your goals in business and in life." Operated by WebFinance, Inc.

 • Business Terms Glossary from The Washington Post

  "The glossary contains more than 1,250 business terms, organized and cross-referenced for your convenience. You can search the glossary for a particular word or search the full text of the glossary to find every reference to a word or phrase."

 • The Concise Encyclopedia of Economics

  "The Library of Economics and Liberty carries the popular Concise Encyclopedia of Economics, edited by David R. Henderson. This highly acclaimed economics encyclopedia was first published in 1993 under the title The Fortune Encyclopedia of Economics. It features easy-to-read articles by over 150 top economists, including Nobel Prize winners, over 80 biographies of famous economists, and many tables and charts illustrating economics in action..."

 • Forbes Financial Glossary

  "Forbes' financial glossary contains definitions to thousands of financial terms, all cross-referenced so that you can instantly look up the meaning of any unfamiliar words in a definition."

 • Glossary of Financial and Business Terms by The New York Times

  "Over 2,500 entries. Compiled by Campbell R. Harvey, J. Paul Sticht Professor of International Business, Fuqua School of Business, Duke University."

 • Marketing Dictionary

  "The Marketing Dictionary is a comprehensive glossary of marketing terms. You should find most, if not all, of the marketing related terms you will need when studying Marketing." Created by the Department of Marketing, Faculty of Business and Economics, Monash University.

Luận án, luận văn tại ĐHQGHN

Luận án, luận văn khác

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Danh mục các Cơ sở dữ liệu điện tử (Tất cả các Cơ sở dữ liệu điện tử thư viện có)
Thư viện số ĐHQGHN (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference (Hạn dùng 31/12/2016)
Emerald Insight (Đang chờ gia hạn)
IG Publishing Ebook (Đang chờ gia hạn)
Nature (Đang chờ gia hạn)
Springer Link (Đang chờ gia hạn)

Cơ sở dữ liệu liên kết

http://sciencedirect.com/
http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Nguồn trực tuyến chung

 • Econlib: The Library of Economics and Liberty

  "The Library of Economics and Liberty is dedicated to advancing the study of economics, markets, and liberty. It offers a unique combination of resources for students, teachers, researchers, and aficionados of economic thought. The website is provided by Liberty Fund, Inc., a private, educational foundation established to encourage the study of the ideal of a society of free and responsible individuals..."

 • International Business Center (IBC)

  "The ... IBC in The Eli Broad Graduate School of Management at Michigan State University was designated in 1990 as a National Resource Center by the U.S. Department of Education... The mission of IBC is to leverage our leading-edge competencies to provide superior education, research, and assistance to businesses, public policy makers, academics, and students on issues of importance to international trade and global competitiveness using our guiding principles as the foundation."

 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

  "The mission of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is to promote policies that will improve the economic and social well-being of people around the world. The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. We work with governments to understand what drives economic, social and environmental change. We measure productivity and global flows of trade and investment..."

 • World Bank Group

  "The World Bank is a vital source of financial and technical assistance to developing countries around the world. Our mission is to fight poverty with passion and professionalism for lasting results and to help people help themselves and their environment by providing resources, sharing knowledge, building capacity and forging partnerships in the public and private sectors."

Nguồn chính phủ

 • EDGAR: Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval

  "...performs automated collection, validation, indexing, acceptance, and forwarding of submissions by companies and others who are required by law to file forms with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Its primary purpose is to increase the efficiency and fairness of the securities market for the benefit of investors, corporations, and the economy by accelerating the receipt, acceptance, dissemination, and analysis of time-sensitive corporate information filed with the agency."

 • Internal Revenue Service

  "The IRS is a bureau of the Department of the Treasury and one of the world's most efficient tax administrators. In fiscal year 2010, the IRS collected more than $2.3 trillion in revenue and processed more than 230 million tax returns."

 • International Trade Administration

  "The International Trade Administration (ITA) strengthens the competitiveness of U.S. industry, promotes trade and investment, and ensures fair trade through the rigorous enforcement of our trade laws and agreements. ITA works to improve the global business environment and helps U.S. organizations compete at home and abroad. ITA supports President Obama’s recovery agenda and the National Export Initiative to sustain economic growth and support American jobs."

 • OSHA: Occupational Safety & Health Administration

  "With the Occupational Safety and Health Act of 1970, Congress created the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) to assure safe and healthful working conditions for working men and women by setting and enforcing standards and by providing training, outreach, education and assistance."

 • U.S. Department of Labor

  "To foster, promote, and develop the welfare of the wage earners, job seekers, and retirees of the United States; improve working conditions; advance opportunities for profitable employment; and assure work-related benefits and rights."

 • U.S. Securities and Exchange Commission

  "The mission of the U.S. Securities and Exchange Commission is to protect investors, maintain fair, orderly, and efficient markets, and facilitate capital formation."

 • U.S. Small Business Administration

  "Since its founding on July 30, 1953, the U.S. Small Business Administration has delivered millions of loans, loan guarantees, contracts, counseling sessions and other forms of assistance to small businesses. SBA provides assistance primarily through its four programmatic functions: Access to Capital (Business Financing)...Entrepreneurial Development (Education, Information, Technical Assistance & Training)...Government Contracting (Federal Procurement)...Advocacy (Voice for Small Business)"

Blogs

 • footnoted.com [from Morningstar]

  "Each day, the site takes a closer look at the things that companies try to bury in their routine SEC filings. Some posts are simply quirky little factoids (like the fact that Warren Buffett’s son relies on ConAgra for his health insurance) while others tend to focus on more serious issues, like aggressive accounting, excessive compensation or the type of questionable self dealing that can often be indicative of more serious problems at a company."

 • Forbes Small Business Blogs

  Forbes provides links to and reviews for small business blogs.

 • Harvard Business Review Editors' Blog

  "A regular dispatch from the front lines of management by the editorial team at theHarvard Business Review."

 • Technorati List of Business Blogs

  Technorati's directory of business blogs.

 • Wall Street Journal Blogs

  "Real-time news and analysis from the Journal."

Hiệp hội, tổ chức

 • ACM Special Interest Group on Management Information Systems (SIGMIS)

  "...promotes best-practice and research in the management of information systems and technologies and the use of these systems and technologies. SIGMIS is a founder of ISWorld Net... and a sponsor of several conferences on information systems and technology. Founded in 1961 as SIGBDP (Business Data Processing), SIGMIS is one of the oldest ACM Special Interest Groups, and for decades has been instrumental in defining and developing the field of management and information systems."

 • AICPA: American Institute of Certified Public Accountants

  "The American Institute of Certified Public Accountants, founded in 1887, is the world’s largest association representing the accounting profession, with nearly 377,000 members in 128 countries. AICPA members represent many areas of practice, including business and industry, public practice, government, education and consulting; membership is also available to accounting students and CPA candidates. The AICPA sets ethical standards for the profession and U.S. auditing standards..."

 • Association for Computing Machinery (ACM)

  "ACM, the world’s largest educational and scientific computing society, delivers resources that advance computing as a science and a profession. ACM provides the computing field's premier Digital Library and serves its members and the computing profession with leading-edge publications, conferences, and career resources."

 • INFORMS: The Institute for Operations Research and the Management Sciences

  "The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS) is the largest professional society in the world for professionals in the field of operations research (O.R.), management science, and business analytics."

 • SIFE: Students in Free Enterprise

  "SIFE brings together a diverse network of university students, academic professionals and industry leaders around the shared mission of creating a better, more sustainable world through the positive power of business. By contributing their talents to projects that improve the lives of people worldwide, SIFE participants are demonstrating that individuals with a knowledge and passion for business can be a powerful force for change."

 • U.S. Chamber of Commerce

  "The U.S. Chamber of Commerce is the world’s largest business federation representing the interests of more than 3 million businesses of all sizes, sectors, and regions, as well as state and local chambers and industry associations. More than 96% of U.S. Chamber members are small businesses with 100 employees or fewer."

Tài liệu đề xuất cho nghiên cứu - viết

Research and Documentation in the Electronic Age by Diana Hacker & Barbara Fister

ISBN: 9780312566722

Publication Date: 2010

 

AMA Handbook of Business Writing by Kevin Wilson and Jennifer Wauson

ISBN: 9780814415900

Publication Date: 2010

 

Write to the Point: how to communicate in business with style and purpose by Salvatore J. Iacone

ISBN: 9781564146397

Publication Date: 2003

Video Phương pháp nghiên cứu

Bắt đầu nghiên cứu của bạn như thế nào?

Bản đồ phương pháp

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Endnote (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero Một công cụ quản lý trích dẫn miễn phí tương đương Endnote.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Open Discovery Space

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life

OER Commons

OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.

Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Mendeley.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: phuongntt@vnu.edu.vn
Phone: 0243.7546.545 lẻ 27