Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Luật học

Chủ đề LUẬT HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề LUẬT HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;

+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;

+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;

+ Các tổ chức, Hiệp hội;

+ Luận án / Luận văn;

+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://libguides.nus.edu.sg/law
http://libguides.aston.ac.uk/Law
http://libguides.newcastle.edu.au/law_caselaw
http://latrobe.libguides.com/law
http://libguides.library.curtin.edu.au/law
http://libguides.jcu.edu.au/law/

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

340 Luật học, luật pháp
340.092 Luật sư
340.5 Luật dân sự, luật nguyên thủy, cổ đại, hồi giáo
341 Luật quốc tế
341.6 Luật nhân đạo
342 Luật công, bầu cử, hành chính, hiến pháp
343 Luật kinh tế quốc tế, luật quân sự
343.04 Luật thuế
343.09 Luật hàng hải, hải quân, hàng không, báo chí
344.01 Luật lao động
344.03 Luật phúc lợi
344.04 Luật môi trường, luật thú y, y tế, chăm sóc sức khỏe, nhân văn
345 Luật hình sự
346.01 Luật gia đình
346.02 Luật đại lý
346.04 Luật tài sản
346.05 Luật di chúc, thừa kế
346.07 Luật kinh doanh, thương mại
347 Luật bảo vệ nhân thân

Sách đang được quan tâm

cover image

Blackstone's statutes on commercial & consumer law

 

cover image

Commercial law

 

cover image

The making of international human rights : the 1960s, decolonization and the reconstruction of global values

 

cover image

The hidden wealth of nations : the scourge of tax havens

 

cover image

Contemporary intellectual property : law and policy.

Từ điển trong thư viện

Từ điển luật học

 

Black's law dictionary.

Black Henry Campbell; Garner Bryan A

St. Paul, Minn. : West Group, 2001. - (340.03 BLA 2001)

Từ điển trực tuyến

Luận án, luận văn tại ĐHQGHN

Luận án
Luận văn

Luận án, luận văn khác

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Thư viện số ĐHQGHN (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
IG Publishing Ebook (Đang chờ gia hạn)
ScienceDirect  (Hạn dùng lâu dài)
Springer Link (Đang chờ gia hạn)

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia)

Australia: Law Journals
Australian legal periodicals indexed by the Australasian Legal Information Institute (AustLII).

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
An online directory that indexes and provides access to quality open access, peer-reviewed scientific and academic journals. A good selection of law and political science journals are available through DOAJ.

Electronic Journals Library: Law (EZB)
EZB offers structured and standardised access to scientific and academic full text journals covering a wide range of subjects, including several free European legal journals. Maintained by the University Library of Regensburg.

Electronic Law Journals
Free access to three peer-reviewed electronic law journals. Hosted by the School of Law, University of Warwick.

FindLaw: Academic Law Journals and Law Reviews
Topical index of law journals.

HG.org: Law Journals - Law Related Journals
Alphabetical index of law journals, newsletters and bulletins maintained by Heiros Gamos.

Journal of Open Access to Law
JOAL is an open-access, peer-reviewed academic journal of international scope.  Its purpose is to promote international research on the topic of open access to law.

Law Commons
The Digital Commons Network brings together free, full-text scholarly articles from hundreds of universities and colleges worldwide. Curated by university librarians and their supporting institutions, it includes a growing collection of peer-reviewed journal articles. See also:

LLRX.com
Web journal providing up-to-date information on Internet legal research and legal technology issues.

Oxford Open
Open access content published by Oxford University Press includes a selection of law journals:

Santa Clara Law Digital Commons
This digital repository, a service provided by the Heafey Law Library, includes full text access to journals published by the Santa Clara University School of Law.

Singapore: Journals, Bulletins, etc.
Index to legal journals, law reviews and legal bulletins published in Singapore.

WashLaw: Law Journals
Washburn University School of Law Library maintains this alphabetical index of law journals, many of which are available in full text.

Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN THẾ HÙNG
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
LUẬT HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: hunglu@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 12
Profile: Cử nhân luật