Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Triết học

Chủ đề TRIẾT HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề TRIẾT HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang tìm kiếm: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây
 
 
Từ khóa ngoại văn đề xuất
 

Bách khoa thư trong thư viện

Bách khoa thư các khoa học triết học. G.W.F. Hegel ; Ngd. : Bùi Văn Nam Sơn

Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc : triết học T1.

Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc : triết học T2.

Bách khoa thư đề xuất

Augustine through the ages : an encyclopedi

 

The Continuum encyclopedia of British philosophyby general editors, Anthony Grayling, Andrew Pyle and Naomi Goulder ; consultant editors, Stuart Brown ... [et al.] ; supervising editor (medieval and Renaissance), Isabel Iribarren

Pub. 2006 ; 4 Volumes

 

Companion encyclopedia of Asian philosophy

 

The concise encyclopedia of western philosophy and philosophers

 

Concise Routledge encyclopedia of philosophy

 

Encyclopedia of aesthetics

 

Encyclopedia of applied ethics

 

Encyclopedia of classical philosophy

 

The Encyclopedia of Indian philosophies

 

Encyclopedia of philosophy

 

Encyclopedia of postmodernism

 

Encyclopedia of social theory

 

Encyclopedia of the Enlightenment

 

International encyclopedia of ethics

 

The philosophy of law : an encyclopedia

 

Routledge encyclopedia of philosophy

 

The shorter Routledge encyclopedia of philosophy

Sổ tay có trong thư viện

Phương Đông và phương Tây : những vấn đề triết học, triết học lịch sử, văn học Đông và Tây

 

The Oxford handbook of philosophy of language

LePore Ernest; Smith Barry C

Oxford : Clarendon Press, 2006. - (401 OXF 2006)

Sổ tay đề xuất

The Oxford handbook of philosophy of time

2011

 

The Oxford handbook of presocratic philosophyby Patricia Curd and Daniel W. Graham

2008

 

The Oxford handbook of philosophy in early modern Europe by Desmond M. Clarke, Catherine Wilson

2011

 

The Blackwell guide to feminist philosophy

 

The Blackwell guide to the philosophy of education

 

The Blackwell guide to the philosophy of language

 

The Blackwell guide to the philosophy of law and legal theory

 

The Blackwell guide to the philosophy of religion

 

The Blackwell guide to the philosophy of science

 

The Cambridge companion to Plato

 

The Cambridge companion to Plato's Republic

 

A companion to feminist philosophy

 

A companion to the philosophers

 

A companion to the philosophy of education

 

A companion to the philosophy of language

 

A companion to the philosophy of law and legal theory

 

A companion to the philosophy of religion

 

 

A companion to the philosophy of science

 

A companion to world philosophies

 

The Oxford companion to philosophy

 

The Oxford handbook of the philosophy of language

Từ điển trong thư viện

Từ điển Triết học

Từ điển đề xuất

Historical dictionary of Hegelian philosophyby John W. Burbidge

2008

 

 

The Blackwell dictionary of modern social thought

 

The Cambridge dictionary of philosophy

 

A Dictionary of philosophical quotation

 

A dictionary of philosophy

 

Dictionary of world philosophy

 

The Edinburgh dictionary of continental philosophy

 

Historical dictionary of Descartes and Cartesian philosophy

 

Historical dictionary of feminist philosophy

 

Historical dictionary of logic

 

A Hobbes dictionary

 

The Oxford dictionary of philosophy

 

A world of ideas : a dictionary of important ideas and thinkers

Luận án, luận văn tại ĐHQGHN

Luận án, luận văn nước ngoài

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Tài liệu đề xuất cho nghiên cứu

book jacket

Doing philosophy : a guide to the writing of philosophy papers / Joel Feinberg.

Australia ; Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, c2005. 3rd ed.

 

 

Guide to Philosophy on the Internet

Peter Suber's guide is still a useful starting point for research though it has not been updated since 2003.

 

book jacket

A manual for writers of term papers, theses, and dissertations / Kate L. Turabian.

Chicago : University of Chicago Press, 1996.

6th ed. / rev. by John Grossman and Alice Bennett.

 

 

Philosophical writing : an introduction / A.P. Martinich.

Cambridge, Ma. : Blackwell Publishers, 1996.

2nd ed.

 

book jacket

Writing philosophy : a guide to professional writing and publishing / Richard A. Watson.

Carbondale : Southern Illinois University Press , c1992.

 

book jacket

Writing philosophy : a student's guide to writing philosophy essays / Lewis Vaughn.

New York : Oxford University Press, 2006.

 

book jacket

Writing philosophy papers / Zachary Seech.

Belmont, CA : Wadsworth/Thomson, c2004.

4th ed.

Video Phương pháp nghiên cứu

Bắt đầu nghiên cứu của bạn như thế nào?

Bản đồ phương pháp

Endnote Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Zotero Một công cụ quản lý trích dẫn miễn phí tương đương Endnote.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Open Discovery Space

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life

OER Commons

OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.

Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
ĐINH LAN ANH
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
TRIẾT HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Mendeley
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: anhdl@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545
Profile: Cử nhân Triết học