Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Tôn giáo học

Chủ đề TÔN GIÁO HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề TÔN GIÁO HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://library.allegheny.edu/psychology
http://libguides.nus.edu.sg/psychology
http://blogs.ntu.edu.sg/library-resources/psychology/
http://libguides.mit.edu/psych
http://guides.library.yale.edu/psychology
http://rmit.libguides.com/psychology
http://libguides.acadiau.ca/psychology

Chủ đề liên quan

Công tác xã hội
Xã hội học

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang Tìm kiếm: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

Từ khóa ngoại văn đề xuất

​Sách đang được quan tâm

Cover Art

The Oxford Handbook of Child Psychological Assessment - Donald H. Saklofske (Editor); Cecil R. Reynolds (Editor); Vicki L. Schwean (Editor)

ISBN: 0199796300

Publication Date: 2013

 

Cover Art

The Psychology of Language - Trevor A. Harley

ISBN: 1848720882

Publication Date: 2014

Sách mới tham khảo từ Học viện MIT

http://libraries.mit.edu/new-books/psychology/

Bách khoa thư đề xuất

 1. Bách khoa thư tâm lý học

 2. Encyclopedia of psychology

 3. Encyclopedia of applied psychology

 4. Encyclopedia of psychological assessment

 5. Encyclopedia of mental health

 6. The encyclopedia of positive psychology

 7. Encyclopedia of psychology and law

 8. Encyclopedia of educational psychology

 9. Encyclopedia of industrial and organizational psychology

 10. Encyclopedia of social psychology

 11. Encyclopedia of multicultural psychology

Từ điển đề xuất

 1. Từ điển Tâm lý học

 2. APA concise dictionary of psychology

 3. Dictionary of psychological testing, assessment and treatment

 4. A dictionary of psychology

 5. The encyclopaedic dictionary of psychology

 6. Elsevier's dictionary of psychological theories

 7. Key concepts in psychology

 8. Dictionary of multicultural psychology : issues, terms, and concepts

 9. Dictionary of biological psychology

 10. A student's dictionary of psychology

Sổ tay đề xuất

 1. Cognitive Psychology: A Student’s Handbook
 2. Cultural Issues in Psychology: A Student’s Handbook
 3. Handbook of Cultural Developmental Science
 4. Handbook of Education, Training, and Supervision of School Psychologists in School and Community
 5. Handbook of Gender Research in Psychology: Volume 1: Gender Research in General and Experimental Psychology [e-resources]
 6. Handbook of Gender Research in Psychology: Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology [e-resources]
 7. Handbook of Pediatric Psychology
 8. Handbook of Rehabilitation Psychology
 9. Handbook of Social Psychology
 10. The Cambridge Handbook of Personality Psychology
 11. The SAGE Handbook of Quantitative Methods in Psychology
 12. The Wiley-Blackwell Handbook of Family Psychology

Luận án, luận văn tiếng Việt

Luận văn
Luận án

Luận án, luận văn tiếng nước ngoài

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)
PsycINFO (Bạn đọc gửi yêu cầu bài báo về thư viện qua email lic@vnu.edu.vn)
PsycARTICLES (Bạn đọc gửi yêu cầu bài báo về thư viện qua email lic@vnu.edu.vn)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Applied Psychology (Tâm lý học ứng dụng)

Journal of applied psychology
Journal of consumer psychology : the official journal of the Society for Consumer Psychology
Journal of Experimental Psychology. Applied
Journal of organizational behavior (WILEY)
Journal of organizational behavior (JSTOR)
Journal of vocational behavior
Organizational behavior and human decision processes
Organizational research methods
​The Counseling psychologist

Biological Psychology (Tâm lý học sinh học)

The Behavioral and brain sciences
Biological psychology
Evolution and human behavior.
International journal of psychophysiology
Journal of the experimental analysis of behavior (NCBI)
Journal of the experimental analysis of behavior (WILEY)

Clinical Psychology (Tâm lý học lâm sàng)

Annual review of clinical psychology
Clinical psychology review
Journal of clinical child and adolescent psychology
The Journal of clinical psychiatry
​Neuropsychology review

Developmental Psychology (Tâm lý học phát triển)

Child development
Development and psychopathology
Developmental science
Journal of child psychology and psychiatry and allied disciplines
Monographs of the Society for Research in Child Development (WILEY)
Monographs of the Society for Research in Child Development (JSTOR)
​Research in autism spectrum disorders

Educational Psychology (Tâm lý học giáo dục)

Educational psychologist
School Psychology Review
The Journal of the learning sciences

Experimental Psychology (Tâm lý học thực nghiệm)

Advances in experimental social psychology
Cognition
Cognitive psychology
Journal of cognitive neuroscience
Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance
Journal of Experimental Psychology. Learning Memory and Cognition
Journal of memory and language
Neuropsychologia
Psychophysiology (Cambridge)
Psychophysiology (Wiley)
​Trends in cognitive sciences

Mathematical Psychology (Tâm lý học toán học)

Behavior research methods, instruments, & computers
Journal of educational and behavioral statistics
Journal of mathematical psychology
Psychonomic bulletin & review
The British journal of mathematical & statistical psychology

Multidisciplinary Psychology (Tâm lý học hỗn hợp)

Annual review of psychology
Neurobiology of learning and memory
Psychological inquiry
Psychological science : a journal of the American Psychological Society (JSTOR)
Psychological science : a journal of the American Psychological Society (SAGE)

Social Psychology (Tâm lý học xã hội)

Advances in experimental social psychology
European journal of personality
Journal of experimental social psychology
Journal of personality (WILEY)
Journal of research in personality
Law and human behavior (SPRINGER)
Law and human behavior (JSTOR)
Personality & social psychology bulletin
Personality and social psychology review

Cơ sở dữ liệu và tạp chí truy cập mở

Digital Commons Network
Directory of Open Access Journals
Open Access Journals in the World
Truy cập mở mạng KHXH SSRN

Tài liệu đề xuất cho nghiên cứu

Cover Art

A Student's Guide to Studying Psychology. 3rd edition - Thomas M. Heffernan

ISBN: 1841693936

Publication Date: 2005

 

Cover Art

Key Research and Study Skills in Psychology - Sieglinde McGee

ISBN: 1848600216

Publication Date: 2010

Available as an electronic book and in print form.

 

Cover Art

Study and Communication Skills for Psychology - Vanessa Parson

ISBN: 0199593485

Publication Date: 2012

 

Cover Art

Study Skills for Psychology - Richard P. J. Freeman; Tony Stone

ISBN: 0761942408

Publication Date: 2006

 

Cover Art

Study Skills for Psychology Students - Richard Latto; Jennifer Latto

ISBN: 0335229107

Publication Date: 2008

 

Cover Art

An interactive approach to writing essays and research reports in psychology - Lorelle J. Burton

ISBN: 1742166490

Publication Date: 2010

 

Cover Art

Evaluating Research Methods in Psychology - George Dunbar

ISBN: 1405120754

Publication Date: 2005

Only available as an electronic book

 

Cover Art

Introduction to Qualitative Methods in Psychology - Dennis Howitt; Duncan Cramer

ISBN: 0132068745

Publication Date: 2010

Available in print and as an electronic book

 

Cover Art

Introduction to research methods and data analysis in psychology - Darren Langdridge

ISBN: 0131982036

Publication Date: 2009

 

Cover Art

Qualitative Methods in Psychology. 2nd edition - Peter Banister; Geoff Bunn; Erica Burman; John Daniels; Paul Duckett; Dan Goodley

ISBN: 0335243053

Publication Date: 2011

Available as an ebook and in print.

 

Cover Art

Research in psychology : a practical guide to methods and statistics - Colin Dyer

ISBN: 1405125268

Publication Date: 2006

 

Cover Art

Research methods and design in psychology - Paul Richardson

ISBN: 0857254693

Publication Date: 2011

 

Cover Art

Research methods in psychology - John J. Shaughnessy

ISBN: 0071316515

Publication Date: 2011

 

Cover Art

The Psychology thesis : research and coursework - T.R. Smyth

ISBN: 0230008429

Publication Date: 2008

 

Cover Art

Visual methods in psychology : using and interpreting images in qualitative research - Paula Reavey

ISBN: 0415483484

Publication Date: 2011

 

Cover Art

Your Undergraduate Psychology Project - Mark Forshaw

ISBN: 1405119373

Publication Date: 2004

Video Phương pháp nghiên cứu

Bắt đầu nghiên cứu của bạn như thế nào?

Bản đồ phương pháp

Tài liệu đề xuất cho Viết

A short guide to writing about psychology
by: Dunn, Dana
Book, 2008

 

 

Effective writing in psychology : : papers, posters, and presentations
by: Beins, Bernard, Beins, Agatha
Book, 2008

 

 

 

How to write in psychology  : a student guide
by: Beech, John R
Book, 2009

 

 

An interactive approach to writing essays and research reports in psychology
by: Burton, Lorelle
Book, 2007

 

 

 

Writing in psychology
by: Miller, Scott A
Book, 2014

 

 

 

 

Writing papers in psychology
by: Rosnow, Ralph L, Rosnow, Mimi
Book, 2012

 

 

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Endnote (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero Một công cụ quản lý trích dẫn miễn phí tương đương Endnote.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's

Tin tức

 1. PsychCentral
  Psych Central is said to be the Internet’s largest and oldest independent mental health social network. Since 1995, it has been run by mental health professionals offering reliable and trusted information, with over 160 support groups to help consumers.
 2. Psychology Today
  Psychology Today covers all aspects of human behaviour and mental health, from the workings of the mind to the bonds between people and the larger cultural forces that drive our most intimate decisions. Leading academics, clinicians and authors in Psychology are invited to contribute their thoughts and ideas in the form of blogs that accumulates into a knowledge bank.
 3. Psychology Virtual Library
  This site provides an index of psychology topics categorised into books, directories, journals, professional societies and more. The Virtual Library not only keeps track of online information, but also inspects and evaluates sites regarding their adequacy as credible sources of information before they are linked.
 4. ScienceDaily
  ScienceDaily provides breaking news about the latest scientific discoveries including the top Psychology news stories from the world’s leading universities and research organisations.

Tổ chức Việt Nam

Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Viện tâm lý thực hành

Tổ chức Quốc tế

 1. Association for Psychological Science
  The Association for Psychological Science (previously the American Psychological Society) is a non-profit organization dedicated to the advancement of scientific psychology and its representation at the national and international level.
 2. American Psychological Association
  The American Psychological Association (APA) is a scientific and professional organization that represents Psychology in the United States. With 150,000 members, APA is the largest association of Psychologists worldwide.
 3. Singapore Institute of Mental Health – Research Division
  The Research Division of the Institute of Mental Health has been established to create a thriving research culture that brings scientifically and clinically relevant research that meets high scientific and ethical standards across all disciplines together.
 4. British Psychological Society
 5. Psychological Societies

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
TÔN GIÁO HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Mendeley.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: phuongntt@vnu.edu.vn
Phone: 0243.7546.545 lẻ 27
Profile:
- Cử nhân Xã hội học, ĐHKHXH&NV