Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thông tin học

Chủ đề THÔNG TIN HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề THÔNG TIN HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://rmit.libguides.com/infomanagement
http://libguides.nus.edu.sg/infosys
https://blogs.ntu.edu.sg/library-resources/lis/
http://guides.lib.umich.edu/infoscience
http://guides.library.illinois.edu/LIS501
http://library.soton.ac.uk/sash/infoman

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Archives
Book industries and trade
Business information services
Cataloging
Classification
Collection development
Collection management
Database design
Database management
Database searching
Database selection
Digital libraries
Electronic commerce
Electronic information resources
Electronic publishing
Human-computer interaction
Information organization
Information resources
Information resources management
Information retrieval
Information services
Information society
Information storage and retrieval systems
Information technology
Knowledge management
Libraries
Libraries and electronic publishing
Library administration
Library science
Management information systems
Metadata
Online information resource searching
Online bibliographic searching
Online information services
Organizational effectiveness
Publishers and publishing
Records – Management
Reference services
User interfaces

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/library/

Bách khoa thư đề xuất

- Encyclopedia of information ethics and security / Marian Quigley - 2008
- Encyclopedia of Information Systems - 2003
- Encyclopedia of Knowledge Management - 2006
- Encyclopedia of Virtual Communities & Technologies - 2006
 
Sổ tay
 
- Handbook of Research on Strategies for Local e-Government Adoption and implementation : Comparative Studies - 2009 - ISBN: 9781605662824
- Knowledge Management Strategies : A Handbook of Applied Technologies - 2008 - ISBN: 9781599046037
- The Handbook of High-Performance Virtual Teams : A Toolkit for Collaborating Across Boundaries - 2008 - ISBN: 9780470176429
- The International Handbook of Electronic Commerce - 2010 - ISBN: 9781906403447

Từ điển

- Dictionary of e-Business : A Definitive Guide to Technology & Business Terms - ISBN: 9780470844700
- Dictionary of Information Science and Technology - ISBN: 9781599043852

Từ điển trực tuyến

FOLDOC (Free On-line Dictionary Of Computing)

Luận văn / Luận án Tiếng Việt

Luận văn Ngành Khoa học Thư viện

Luận văn / Luận án Tiếng nước ngoài

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận văn, luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)

Universities of Great Britain and Ireland

(Cơ sở dữ liệu luận án, luận văn của ProQuest)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG) 

Tạp chí nội văn

Tạp chí Thông tin tư liệu

Top Tạp chí ngoại văn

Cơ sở dữ liệu truy cập mở

Truy cập mở mạng KHXH SSRN
Truy cập mở với DOAJ

Kiến thức thông tin

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Công cụ trích dẫn

Endnote (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)
Zotero
Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Phần mềm Thư viện tích hợp Koha và Thư viện số Dspace

Kiểu trích dẫn APA

APA Style
APA Style Guide

Kiểu trích dẫn MLA

MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's
MLA guide

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN HỒNG MINH
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
THÔNG TIN HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: minhnguyen_tttv@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 15
Profile: Ths. Khoa học thư viện