Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nghiên cứu Trung Quốc

Chủ đề NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://guides.lib.umich.edu/chinesestudies
http://guides.lib.uchicago.edu/chinese
http://guides.lib.unc.edu/china
http://guides.library.duke.edu/china
http://libguides.brown.edu/chinese
http://huronuc.libguides.com/chinese
http://guides.library.georgetown.edu/China
http://subjects.library.manchester.ac.uk/chinesestudies
http://libguides.northwestern.edu/chinesestudies
http://libguides.wesleyan.edu/content.php?pid=28314&sid=4626788

Các chủ đề liên quan

Nghiên cứu Ấn Độ
Nghiên cứu Đông Nam Á
Nghiên cứu Hàn Quốc
Nghiên cứu Nhật bản

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử đề xuất

中国知网 CSDL tích hợp tài nguyên tri thức Trung Quốc (CNKI)

此数据库是一个大型动态知识总库,目前拥有中国大陆8200多种期刊、700多种报纸、600多家博士培养单位优秀博硕士学位论文等等各类知识资源。本馆现订阅了总库中的十一种数据库,主要有中国期刊全文数据库(1994-)、中国期刊全文数据库(世纪期刊)(1915-1993)、中国博士学位论文全文数据库(1984-)、中国优秀硕士学位论文全文数据库(1984-)、中国重要会议论文全文数据库(1953-)、中国重要报纸全文数据库(2000-)、中国学术辑刊全文数据库(1979-)等等。

中国期刊全文数据库 CSDL tạp chí hàn lâm toàn văn Trung Quốc từ năm 1994-nay

此数据库收录中国大陆1994年至今的8200多种重要期刊,以学术、技术、政策指导、高等科普及教育类为主,同时收录部分基础教育、大众科普、大众文化和文艺作品类刊物,内容覆盖自然科学、工程技术、农业、哲学、医学、人文社会科学等各个领域,全文文献总量2200多万篇。别称:中国期刊网 = China Journal Net

中国期刊全文数据库(世纪期刊) Century Journals Project (1915-1993)

此数据库包含中国大陆所出版的各种期刊全文文献。收录年限从1915年至1993年(刊物最早回溯时间到1887年)。 

中国学术辑刊全文数据库 China Monographic Series Full-text Database (1979-)

此数据库是目前中国唯一的学术辑刊全文数据库,收录由学术机构定期或不定期出版的成套论文集。收录年限从1979年至今。本馆订购的是哲学与人文科学专辑。

中国重要会议论文全文数据库 China Proceedings of Conference Full-text Database (1953-)

此数据库包含中国大陆所出版的各种重要会议论文全文文献,收录了中国科协及国家二级以上学会、协会、研究会、科研院所、政府举办的重要学术会议、高校重要学术会议、在中国国内召开的国际会议上发表的文献。收录年限从1953年至今。

中国重要报纸全文数据库 China Core Newspapers Full-text Database (2000-)

此数据库包含中国大陆所出版的各种重要报纸全文文献,收录了中国公开发行的700多种重要报纸。收录年限从2000年至今。 

中国年鉴网络全文数据库 China Yearbooks Full-text Database (1912-)

此数据库是目前中国最大的连续更新的动态年鉴资源全文数据库。内容覆盖基本国情、地理历史、政治军事外交、法律、经济、科学技术、教育、文化体育事业、医疗卫生、社会生活、人物、统计资料、文件标准与法律法规等各个领域。收录年限从1912年至今。

中国统计年鉴数据库 China Statistical Yearbooks Full-text Database (1949-)

此数据库是目前中国最大的以统计年鉴为主体的统计资料数据库,包括了国民经济核算、固定资产投资、人口与人力资源、人民生活与物价、各类企事业单位、财政金融、自然资源、能源与环境、政法与公共管理、农民农业和农村、工业、建筑房产、交通邮电信息产业、国内贸易与对外经济、旅游餐饮、教育科技、文化体育、医药卫生等各个领域和行业的各类统计年鉴和统计资料。各类统计图表均提供Excel格式,提供基于30余万统计指标的数据挖掘分析平台。收录年限从1949年至今。
又称:中国经济社会发展统计数据库-统计年鉴导航。

中国法律知识资源总库 China Legal Knowledge Integrated Database (1949-)

收录年限从1949年至今。 

中华数字书苑 China Digital Library [Apabi]

此电子书库由北京方正阿帕比出版。本馆订阅的电子图书以文史哲为主。
旧平台名称:阿帕比数字资源平台 = Apabi 数字资源平台

人民日报. 国内版 People's Daily(1946-Present)

《人民日报》是中国共产党中央委员的机关报,是中国发行量最大的综合性报纸 。它反映新中国成立后的各个历史时期的风貌,是了解中国共产党和中国政府的 方针、政策、以及中国当代经济、军事、社会、文化等各领域信息的一个重要窗口。
此资料库提供全文检索功能。

中国数据在线 China data online

China Data Online中国数据在线数据库由美国密西根大学中国信息中心(China Data Center, University of Michigan)制作,提供中国经济研究数据,包括月/年度宏观经济报告,国家、省、市、县级月/年度统计数据,568个产业财政指针,同时还收录统计年鉴、人口普查数据、行业普查和中国地图集等内容。

CSDL Đài Loan

华艺线上图书馆 = Airiti Library

此数据库新平台包含CEPS中文电子期刊资料库暨平台服务+CETD中文硕博士论文资料库暨平台服务,并提供引用文献连结(Citation Linking)。AiritiLibrary 华艺在线图书馆是唯一整合台湾、大陆两岸学术资源之检索平台,收录内容涵盖期刊论文、学位论文、会议论文集等重要全文内容。 

国立台湾大学出版中心电子书资料库 = National Taiwan University Press e-Book Collection (NTUP ebooks)

此数据库于2010年正式推出,目前已上线出版品达130种。内容包括研究台湾史的工具书《台湾史档案·文书目录》、台湾研究之重要西方资料The English Factory in Taiwan 1670-1685;台湾中部平埔族社会经济的全球孤本一手资料《国立台湾大学藏岸里大社文书》;各学术领域大师级人物如台静农、许倬云、叶维廉、高友工等人的经典作品。未来亦增加有关人文、教育、戏剧等出版品。

Tài nguyên trực tuyến - Film

优酷YOUKU (films from China)

中文电影资料库 (Chinese Movie Database)

香港電影資料庫 ( Hong Kong Movie Database)

Shakespeare Performance in Asia (SPIA)

Tài nguyên trực tuyến - Ảnh

1930 Shanghai and More

Airiti (华艺世界美术资料库)

Gallery of Chinese Propaganda Posters (1925-2006)

Historical Photographs of China

Hong Kong Art Archive

Images from the Cultural Revolution 文化大革命图片库档

Trans Asia Photography Review

Vintage Decorative Arts 1930 Shanghai Advertising Posters Online Catelog

East Asia Image Collections by Lafayette College Libraries

Taiwan Memory

Visualizing China

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Công cụ trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng 2015-2016)

Zotero
Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's

Việt Nam

Khoa Đông phương học, trường Đại học KHXH & NV, ĐHQGHN

Trung tâm Nghiên cứu Trung quốc, Trường Đại học KHXH & NV

Viện Nghiên cứu Trung quốc, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

Trung Quốc đại lục

The Central People's Government of the PRC 中华人民共和国中央人民政府

China Patent Database 中国专利数据库检索系

China Popin 中国人口信息网

China Supreme Procuratorate 中国最高人民检察院

Ministry of Commerce of the PRC 中华人民共和国商务部

Ministry of Education of the PRC 中华人民共和国教育部

Ministry of Foreign Affairs of the PRC 中华人民共和国外交部

National Bureau of Statistics of China 中华人民共和国国家统计局

National People's Congress of the PRC 全国人民代表大会

National Tourism Administration of the People's Republic of China 中华人民共和国国家旅游局

State Intellectual Property Office of the People's Republic of China 中华人民共和国知识产权局

Đài Loan

Government Information Office, Republic of China (Taiwan) 中華民國行政院新聞局

Ministry of Foreign Affairs (MOFA, Republic of China) News and Report外交部通訊 (Taiwan)

Ministry of Education 教育部全球資訊網 (臺灣)

National Central Library Gazette Online政府公報資訊網

Taiwan Headlines By Government Information Office, Republic of China (Taiwan)

Taiwan Tourism Bureau 中華民國觀光部交通局 (Monthly Statistics on Tourism)

Hong Kong

Hong Kong Government Reports Online (1842-1941)

Hong Kong Statistics

Hong Kong Tourism Board Collection

Macao

澳门特别行政区入口网站

澳门民政总署

澳门特别行政区政府新闻局

澳门特别行政区政府统计暨普查局

澳门特别行政区印务局

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN BÍCH HẠNH
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nbhanh@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 27
Profile:
- Cử nhân Ngôn ngữ, ĐHKHXH&NV
- Ths. Khoa học thư viện, ĐH VHHN.