Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nghiên cứu Hàn Quốc

Chủ đề NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://libguides.usc.edu/korea
http://guides.library.duke.edu/koreanstudies
http://ucsd.libguides.com/korea
http://guides.lib.unc.edu/korean
http://libguides.wustl.edu/korean
http://libguides.northwestern.edu/korean
http://guides.library.georgetown.edu/Korea
http://guides.library.utoronto.ca/koreanstudies
http://guides.library.cornell.edu/koreanstudies/home
http://libguides.wesleyan.edu/content.php?pid=28314&sid=5236656

Các chủ đề liên quan

Nghiên cứu Ấn Độ
Nghiên cứu Đông Nam Á
Nghiên cứu Nhật Bản
Nghiên cứu Trung Quốc

Từ điển trực tuyến

한국학 영문 용어/용례 사전 (Thuật ngữ nghiên cứu Hàn Quốc)

한국인 인명 사전 (Từ điển danh nhân Hàn Quốc)

한국 문화 예술인 인명사전 디지털 (Từ điển danh nhân nghệ thuật Hàn Quốc)

디지털 북한 인명 사전 (Từ điển danh nhân Triều Tiên)

한국 역대인물 종합정보 시스템 (Từ điển danh nhân lịch sử Hàn Quốc)

한국 고미술 사전 (Từ điển Korean Antiques)

북한대사전 – 북한인명사전 (Từ điển Bắc Hàn)

국립국어원 표준국어대사전 (Từ điển tiếng Hàn chuẩn)

다음 사전 (Từ điển Daum)

네이버 사전 (Từ điển Naver)

야후 사전 (Từ điển Yahoo)

현대시사용어사전 (Từ vựng chủ đề)

한국어 속담 (Korean Proverb Dictionary)

Từ điển Hàn - Anh

Bách khoa thư trực tuyến

디지털 북한 백과 사전 (Bách khoa thư Triều Tiên)

한국민속대백과사전 (Bách khoa thư văn hóa Hàn Quốc)

한국세시풍속사전 (Bách khoa thư Hàn Quốc)

한국민속신앙사전 (Bách khoa thư tôn giáo Hàn Quốc)

한국 민족 문화 대백과 사전 EncyKorea

한국민족문화대백과사전 (Bách khoa thư văn hóa Hàn Quốc)

Luận văn, luận án tiếng Việt

Luận văn Ngành Châu Á học

Luận văn Ngành Đông phương học

Luận văn, luận án tiếng nước ngoài

KERIS RISS database (LV, LA từ các đại học Hàn Quốc)

National Assembly Library's Dissertation Database (CSDL LV, LA của thư viện quốc hội Hàn Quốc)

National Library of Korea's Database (LV, LA từ thư viện quốc gia Hàn Quốc)

Open Access Theses and Dissertations (Truy cập mở tới ~ 2,6 triệu LA, LV của gần 1000 trường đại học, VNC)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD - Mạng Thư viện số luận văn, luận án)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/ (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử đề xuất

경제와 사회 DBpia = Kyŏngje wa sahoe (Toàn văn các bài báo tiếng Hàn Quốc)

한국학 데이터 베이스 E-Korean Studies Databases (Cơ sở dữ liệu điện tử nghiên cứu Hàn Quốc)

한국의핵심지식정보자원 = KISS (Tạp chí Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc)

KoreaA2Z (Nghiên cứu đa lĩnh vực)

코리아 콘텐츠 랩 = KPJournal (Tạp chí học thuật từ năm 1960 Bắc Hàn)

한국의지식콘텐츠 Krpia

한국역사문화조사자료데이터베이스 = CSDL Lịch sử và Văn hóa

한국학 전자 도서관 / 코리아 콘텐츠 = Kdatabase (CSDL tổng hợp)

Tạp chí nghiên cứu kinh tế (Tiếng Anh)

On Korea

Korean Citation Index (Chỉ số trích dẫn)

학술연구정보서비스 (Cơ sở dữ liệu về giáo dục)

학술논문검색사이트 (PaperSearch)

한국학술정보(주) = KSI e-Book

로앤비 LawnB

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Công cụ trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng 2015-2016)

Zotero
Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's
MLA guide

Các vấn đề chung

Korea.net
Data.go.kr (DATA Portal 공공 데이터 포털)
Koreanists
Gateway to Korean Studies
Korea Studies
Korean Bibliography
Korea Journal
Korea Focus
Korean Serials (한국정기간행물)
Asian Perspective

Lịch sử

한국역사정보통합시스템 (Lịch sử Hàn Quốc Online)
Thư mục lịch sử Hàn Quốc
조선왕조실록 (Biên niên sử triều đại Choson)
승정원일기 (Nhật ký hoàng gia Choson)
왕실도서관장서각디지털아카이브 (Trung tâm thông tin nghiên cứu Hàn Quốc)
한국사데이터베이스 (Cơ sở dữ liệu lịch sử Hàn Quốc)
한국사연구휘보

Văn hóa

Về Hàn Quốc (Trang web giới thiệu về đất nước, con người Hàn Quốc)
Koreana Webzine (Tạp chí về Văn hóa - Nghệ thuật Hàn Quốc)
Ảnh đất nước Hàn Quốc
한국민속대백과사전 (Văn hóa dân gian Hàn Quốc)

Ngôn ngữ

세종학당 (Trang web học Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc)
Bài giảng
Giáo trình
Hội thoại
Ngữ pháp
Phát âm
Từ vựng
Văn hóa
바른소리 (Học tiếng Hàn trực tuyến của Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc)
Learn Korean Net (Mạng học tập tiếng Hàn)
서강대학교 한국어 강좌 (Chương trình Sogang)
KOSNET (Học tập, nghiên cứu tiếng Hàn trực tuyến)
한국현대언어학회 (Tiếng Hàn hiện đại)
한국언어과학회 (Hiệp hội ngôn ngữ Hàn)

Văn học

한국현대문학회 Văn học hiện đại (Phải đăng ký để trở thành thành viên)
한국비교문학회 (Hội văn học so sánh đối chiếu)
한국구비문학회 (Hội văn học truyền miệng)
한국문학번역원 (Viện dịch thuật Hàn Quốc) - Sách điện tử - Bài báo

Triết học và tôn giáo

Phật giáo
Tác phẩm nghệ thuật phật giáo
불교학연구회 (Hội nghiên cứu phật giáo Hàn Quốc)
한국불교학회 (Hiệp hội nghiên cứu phật giáo Hàn Quốc)
고려대장경연구소
동국대학교 중앙도서관 (Thư viện đại học Dongguk)
한국역사정보통합시스템 (Lịch sử Hàn Quốc trực tuyến)
한국금석문종합영상정보시스템 (Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia)
Viện nghiên cứu phật học Chung Hwa
한국고전번역원 (Viện dịch thuật tiếng Hàn cổ)
해외소장 한국전적문화재
한국선학회
The SAT Daizōkyō Text Database

Điện ảnh

e-영상역사관 (KTV National Record Film)
한국영상자료원 (Korean Film Archive)
Phim cổ trang trên youtube
영화진흥위원회 (Hội điện ảnh Hàn Quốc)
한국영화데이테베이스 (Cơ sở dữ liệu điện ảnh)
Cơ sở dữ liệu Movie và Drama
Koreanfilm.org
Sách về phim Hàn Quốc
Thư mục phim Hàn Quốc

Nghệ thuật biểu diễn

국립현대미술관 (Bảo tàng quốc gia về nghệ thuật đương đại)
국립중앙박물관 (Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc)

Số liệu thống kê

교육통계시스템 (Thống kê giáo dục)
경제통계 (Thống kê kinh tế)
경제통계정보 (Thống kê kinh tế từ ngân hàng)
국가통계포털 (KOSIS)
한국사회과학자료원 (KOSSDA)
통계청 (KOSTAT- Statistics Korea)
북한통계 (Thống kê Bắc Hàn)

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN BÍCH HẠNH
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
NGHIÊN CỨU HÀN QUỐC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nbhanh@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 27
Profile:
- Cử nhân Ngôn ngữ, ĐHKHXH&NV
- Ths. Khoa học thư viện, ĐHVHHN.