Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nghiên cứu Ấn Độ

Chủ đề NGHIÊN CỨU ẤN ĐỘ chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề NGHIÊN CỨU ẤN ĐỘ mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

Các chủ đề liên quan

Tài nguyên tham khảo trực tuyến

BBC Country Profiles (Dữ liệu về lịch sử, chính trị, kinh tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ)

CIA World Factbook: South Asia (Dữ liệu của CIA Hoa Kỳ)

DevInfo India (Số liệu thống kê các bộ, ngành của Ấn Độ)

SARAI (Thư viện Đại học Columbia về Nghiên cứu Nam Á)

States and Union Territories - Know India (Giới thiệu các Bang và lãnh thổ Ấn Độ)

Từ điển số

Digital Dictionaries of South Asia

Shabdkosh (Từ điển Anh - Hindi)

Từ điển đề xuất

Historical Dictionary of Ancient India
Historical Dictionary of India
Historical Dictionary of Medieval India
Indian Philosophy A-Z
A Political and Economic Dictionary of South Asia

Bách khoa thư đề xuất

Brill's encyclopedia of Hinduism
The Cambridge Encyclopedia of India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, and the Maldives
Conflict Between India and Pakistan : An Encyclopedia
Encyclopaedia of India
Encyclopaedia of Women in South Asia
The Encyclopedia of the Indian Diaspora
Encyclopaedia of Hindi cinema
South Asian Literature in English : an Encyclopedia

Luận văn, luận án tiếng Việt

Luận văn Ngành Châu Á học

Luận văn Ngành Đông phương học

Luận văn, luận án tiếng nước ngoài

Mahatma Gandhi University Online Theses Library (Thư viện luận văn trực tuyến Đại học MG)

INDCAT Union Database of Theses

Shodhganga

Vidyanidhi - Digital Library and E-Scholarship Portal

Open Access Theses and Dissertations (Truy cập mở tới ~ 2,6 triệu LA, LV của gần 1000 trường đại học, VNC)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD - Mạng Thư viện số luận văn, luận án)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/ (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử đề xuất

Asia-Studies Full-Text Online (Dữ liệu trực tuyến, toàn văn nghiên cứu châu Á)
Bibliography of Asian Studies (Thư mục nghiên cứu châu Á)

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Công cụ trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng 2015-2016)

Zotero
Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's
MLA guide

Thông tin chính phủ

National Portal of India (Cổng thông tin quốc gia Ấn Độ)

Các trang web khác

National Film Development Corporation (NFDC) (Trung tâm điện ảnh)

E-Social Sciences (Cổng thông tin khoa học xã hội)

GandhiServe Foundation (Quỹ Gandhi)

Indra Gandhi National Centre for the Arts (Trung tâm nghệ thuật quốc gia Gandhi)

Institute of Peace & Conflict Studies (IPCS) (Viện Hòa bình và Nghiên cứu xung đột)

One World Net (Thông tin phát triển bền vững, công bằng xã hội và nhân quyền)

SANEI (Mạng nghiên cứu kinh tế Nam Á)

Statistics of India (Số liệu thống kê Ấn Độ)

The World Bank in South Asia (Số liệu thống kê của World Bank)

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN BÍCH HẠNH
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
NGHIÊN CỨU ẤN ĐỘ

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nbhanh@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 27
Profile:

- Cử nhân Ngôn ngữ, ĐHKHXH&NV
- Ths. Khoa học thư viện, ĐHVHHN.