Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nghiên cứu ĐNÁ

Chủ đề NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á chào mừng các sinh viên, học viên, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

Các chủ đề liên quan

Luận văn, luận án tiếng Việt

Luận văn Ngành Châu Á học

Luận văn Ngành Đông Nam Á học

Luận văn Ngành Đông phương học

Luận văn, luận án tiếng nước ngoài

Southeast Asia Dissertation Contents

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (Mạng thư viện số LA, LV)

DART-Europe E-theses Portal (Cổng luận văn, luận án châu Âu)

Atelier National de Reproduction des Thèses

Theses Canada Portal (Luận văn, luận án Canada)

British Library EThOS (Luận văn, luận án Anh quốc)

Open Access Theses and Dissertations (Truy cập mở tới ~ 2,6 triệu LA, LV của gần 1000 trường đại học, VNC)

Các tạp chí chung

Brunei

Government of Brunei Darussalam Official Web Site

Cambodia

Cambodian Genocide Program (Đại học Yale)

Indonesia

Indonesian collection (Thư viện Quốc gia Úc)
Indonesian Websites (Các website)

Laos

Laos (Law Library of Congress)

Malaysia

Myanma (Burma)

The Irrawaddy (Văn hóa, lịch sử, kinh tế)
Articles on Myanmar (Từ Asia One)
The World Bank Group (Số liệu từ World Bank)

Philippines

Singapore

Thailand

Vietnam

Vietnam Web (Danh bạ web Việt Nam)
Viettouch.com (Lịc sử, nghệ thuật và âm nhạc)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/ (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Cơ sở dữ liệu đề xuất

Asia-Studies Full-Text Online (Dữ liệu trực tuyến, toán văn nghiên cứu châu Á)
Bibliography of Asian Studies (Thư mục nghiên cứu châu Á)

Cơ sở dữ liệu về thống kê

EIU CountryData (Số liệu thống kê các chỉ số chính của 150 quốc gia)
UNdata (Số liệu thống kê về các quốc gia của Liên hợp quốc)
World Development Indicators (Cơ sở dữ liệu của WorldBank)

Cơ sở dữ liệu ảnh và video

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Công cụ trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng 2015-2016)

Zotero
Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's
MLA guide

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)

Quốc tế

ANU College of Asia & the Pacific (Australian National University)
Department of South and Southeast Asian Studies (Uni. of California at Berkeley)
Center for Southeast Asia Studies (University of California at Berkeley)
Center for Southeast Asian Studies (University of California at Los Angeles)
Southeast Asia Program (Cornell University)
Asia Center (Harvard University)
Center for Southeast Asian Studies (University of Hawaii at Manoa)
Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) (Kyoto University)
Centre of South East Asian Studies (School of Oriental and African Studies, (SOAS), University of London)
School of Asian Studies (Murdoch University)
Asia Research Centre (Murdoch University)
Asian Studies (Nordic Institute of Asian Studies)
Center for Southeast Asian Studies (Northern Illinois University)
Asian/American Center (Queens College)
Asian Languages & Literature (University of Washington Seattle)
Southeast Asia Studies Center (California State University Long Beach)
Center for Southeast Asian Studies (University of Wisconsin at Madison)

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN BÍCH HẠNH
cán bộ thư viện hỗ trợ chủ đề
NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nbhanh@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 27
Profile:

- Cử nhân Ngôn ngữ, ĐHKHXH&NV
- Ths. Khoa học thư viện, ĐHVHHN.