Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa học quản lý

Chủ đề KHOA HỌC QUẢN LÝ chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề KHOA HỌC QUẢN LÝ mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://guides.lib.strath.ac.uk/management_science
http://libguides.nus.edu.sg/mno
http://blogs.ntu.edu.sg/library-resources/management/
http://rmit.libguides.com/businessmanagement
http://libguides.qub.ac.uk/management
http://libguides.mq.edu.au/management
http://libguides.st-andrews.ac.uk/management

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

158.7 (Áp lực công việc)
302.35 (Hành vi tổ chức)
303.34 (Khả năng lãnh đạo)
306.36 (Công tác xã hội)
331.4 (Công việc phụ nữ)
658.31 (Phỏng vấn, nhân sự)
658.4 (Quản lý điều hành)
658.403 (Ra quyết định)
658.404 (Quản lý dự án)
658.406 (Thay đổi quản lý)
658.4092 (Điều hành)
658.45 (Quản lý truyền thông)
658.56 (Kiểm soát chất lượng)

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Corporate Social Responsibility
Decision making
Employee motivation
Executive leadership
Executive management
Information management
Interviewing
Job stress
Leadership
Managing change
Motivation
Organizational behaviour
Organizational change
Production management
Project management
Quality control
Sociology of work
Strategic management
Working women

Sách đang được quan tâm

Cover Art

Operations Strategy - Nigel Slack; Mike Lewis

ISBN: 1292017791

Publication Date: 2015

 

Cover Art

Culture and Project Management - Omar Zein

ISBN: 1472413822

Publication Date: 2015

 

Cover Art

Supply chain management : strategy, planning, and operation - Sunil Chopra

ISBN: 1292093560

Publication Date: 2016

 

Cover Art

Purchasing and Supply Management - P. Fraser Johnson; Leenders; Anna Flynn

ISBN: 0078024099

Publication Date: 2015

 

Cover Art

Information Technology for Management - Efraim Turban; Linda Volonino; Gregory R. Wood

ISBN: 9781118897782

Publication Date: 2015

 

Cover Art

Delivering Customer Value Through Procurement and Strategic Sourcing - Yusen Xia; Walter L. Wallace

ISBN: 0133889823

Publication Date: 2015

 
Sách mới tham khảo từ Học viện MIT

http://libraries.mit.edu/new-books/management/

Bách khoa thư

Từ điển

Sổ tay

Luận án, luận văn tiếng Việt

Luận văn, luận án tiếng nước ngoài

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Mạng Thư viện số luận văn, luận án

 

Các trang web yêu thích

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN HỒNG MINH
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
KHOA HỌC QUẢN LÝ

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: minhnguyen_tttv@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 29
Profile: Ths. Khoa học thư viện