Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Du lịch và Lữ hành

Chủ đề DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://guides.library.cornell.edu/travel
http://libguides.princeton.edu/travel
http://libguides.derby.ac.uk/FETravel
http://libguides.lib.msu.edu/travel
http://libguides.ust.hk/travel
http://libguides.ucalgary.ca/tourism
http://libguides.scu.edu.au/tourism
http://libguides.shu.ac.uk/hosptourevents
http://guides.lib.purdue.edu/melhtmhome
http://libguides.murdoch.edu.au/tourism

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

338.47 Travel & Tourism (Du lịch)
343.07891 Tourist industries (Công nghiệp du lịch)
378.1 Study Skills (Kỹ năng nghiên cứu)
647.94 Hotels and hospitality (Khách sạn và nhà hàng)
658 Management (Quản lý)
658.8 Marketing & branding (Tiếp thị và xây dựng thương hiệu)
658.81 Customer service (Dịch vụ khách hàng)
791.069 Event management (Quản lý sự kiện)
910 Geography & travel guides (Địa lý và hướng dẫn du lịch)

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Business Travel
Culture and Tourism
Ecotourism
Food tourism
Heritage tourism
Hospitality industry
Medical tourism
Older people - travel
Sports and tourism
Tourism
Tourism Economic aspects
Tourism Environmental aspects
Tourism Government policy
Tourism Social aspects
Travelers
Voyages and travels
Wine tourism

Sách ngoại văn đang được quan tâm

Travel and Tourism by Richard Sharpley

Call Number: ILR: G155.A1 S53 2006

Publication Date: 2006

 

Marketing in Travel and Tourism by Victor T. C. Middleton; Alan Fyall; Mike Morgan; Ashok Ranchhod

Call Number: ILR: G155.A1 M475 2009

Publication Date: 2009

 

Future Tourism: political, social and economic challenges by James Leigh (Editor); Craig Webster (Editor); Stanislav Ivanov (Editor)

ISBN: 9780415509022

Publication Date: 2012-08-08

 

Tourism Information Technology by Pierre Benckendorff; Pauline Sheldon; Daniel Fesenmaier

ISBN: 9781780641850

Publication Date: 2014-11-01

 

Tourism in Central Asia: Cultural Potential and Challenges by Kemal Kantarci (Editor); Muzaffer Uysal (Editor); Vincent P. Magnini (Editor)

Electronic book

ISBN: 9781771880558

Publication Date: 2014-09-05

 

Tourism and Leisure: Current Issues and Perspectives of Development by Harald Pechlaner (Editor); Egon Smeral (Editor)

Call Number: Electronic book

ISBN: 9783658066598

Publication Date: 2014-07-30

 

Explorer Travellers and Adventure Tourism by Jennifer Laing; Warwick Frost

Call Number: Electronic book

ISBN: 9781845414573

Publication Date: 2014-08-15

 

Information and Communication Technologies in Tourism 2012 by Matthias Fuchs (Editor); Francesco Ricci (Editor); Lorenzo Cantoni (Editor)

ISBN: 9783709111413

Publication Date: 2012-01-13

 

Advances in Hospitality and Leisure by Joseph S. Chen (Editor)

Call Number: Electronic book

ISBN: 9781784411749

Publication Date: 2014-09-22

 

Travel and Tourism Public Relations by Dennis E. Deuschl

Publication Date: 2011

 

Travel and Tourism by Paul S. Biederman; Jun Lai (As told to); Jukka M. Laitamaki (As told to)

Publication Date: 2007

 

Tourism by Charles R. Goeldner; J. R. Brent Ritchie

Publication Date: 2012

 

World Geography of Travel and Tourism by Alan Lew; C. Michael Hall; Dallen J. Timothy

Publication Date: 2008

Luận án, luận văn tiếng Việt

Luận văn ngành Du lịch học

Luận án, luận văn tiếng nước ngoài

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Mạng Thư viện số luận văn, luận án

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện
Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí nội văn

Tạp chí Du lịch
Tạp chí Du lịch TP.HCM
Tạp chí Du lịch - Vietravel
Tạp chí Du lịch - Tổng cục Du lịch
Tạp chí Du lịch - Info

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Geography Review
Journal of Sustainable Tourism
Tourism: the Journal of the Tourism Society
Annals of Tourism Research
Asia Pacific Journal of Tourism Research
Cornell Hospitality Quarterly
International Journal of Contemporary Hospitality Management
International Journal of Service Industry Management
Journal of China Tourism Research
Journal of Ecotourism
Journal of Foodservice
Journal of Heritage Tourism
Journal of Hospitality and Tourism Research
Journal of Hospitality Marketing & Management
Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism
Journal of Service Research
Journal of Sustainable Tourism
Journal of Teaching in Travel & Tourism
Journal of Tourism and Cultural Change
Journal of Travel & Tourism Marketing
Journal of Travel Research
Journal of Vacation Marketing
Leisure Sciences
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Service Industries Journal
Tourism Economics
Tourism Management
Journal of Hospitality & Tourism Education

Cơ sở dữ liệu và tạp chí truy cập mở

Digital Commons Network
Directory of Open Access Journals
Open Access Journals in the World

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Tài liệu đề xuất đọc

Good essay writing : a social sciences guide

Writing literature reviews : a guide for students of the social and behavioral sciences

Writing research papers in the social sciences

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Endnote (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero Một công cụ quản lý trích dẫn miễn phí tương đương Endnote.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's

Việt Nam

Khoa Du lịch, Đại học KHXH & NV, ĐHQGHN

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Tổng cục Du lịch

Quốc tế

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: phuongntt@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 15
Profile:
- Cử nhân Xã hội học, ĐHKHXH&NV