Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Chính trị học

Chủ đề CHÍNH TRỊ HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề CHÍNH TRỊ HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://libguides.mit.edu/polisci
http://libguides.nus.edu.sg/polsci
http://guides.library.yale.edu/politicalscience
http://guides.library.duke.edu/political-science
http://libguides.usc.edu/POSC
http://ucsd.libguides.com/politicalscience
http://libguides.lib.msu.edu/politicalscience
http://guides.lib.ucdavis.edu/polisci
http://libguides.northwestern.edu/politicalscienceguide
http://libguides.westmont.edu/politicalscience

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Balance of Powers
Citizenship
Civil / Political Rights
Conservatism
Democracy
Diplomacy
Elections
Espionage
European Union
Fascism
Foreign Policy
Freedom of Information
Freedom of the Press
Freedom of Speech
Immigration
International relations
Legislative process
Lobbying
Nationalism
Minority Rights
Patriotism
Political parties
Political theory
Privacy rights
Property rights
Refugees
United Nations
Voting

Sách được yêu thích

Information sources in political science

 

Political science : a guide to reference and information source

ISBN: 0872877949

 

Masters of political science

 

A glossary of political theory

 

21st Century Political Science by John T. Ishiyama (Editor); Marijke Breuning (Editor)​

ISBN: 9781412969017

Publication Date: 2010-10-22

 

Analyzing Political Communication with Digital Trace Data by Andreas Jungherr

ISBN: 9783319203195

Publication Date: 2015-06-12

 

Online Political Communication by Gianluca Giansante

ISBN: 9783319176178

Publication Date: 2015-05-22

 

The Political Economy of Innovation and Entrepreneurship from Theories to Practice by Ivar Jonsson

ISBN: 9781472466822

Publication Date: 2015-09-01

 

Understanding Political Science Statistics by Peter Galderisi

ISBN: 9780415890052

Publication Date: 2015-03-17

 

The Political Economy of Microfinance by Philip Mader

ISBN: 9781137364203

Publication Date: 2015-07-14

Sách mới tham khảo thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/political/

Bách khoa thư đề xuất

Encyclopedia of Political Theory

Từ điển đề xuất

A dictionary of political biography
Concise Oxford dictionary of politics
Dictionary of American government and politics
International encyclopedia of civil society
​Palgrave Macmillan dictionary of political thought

Sổ tay đề xuất

BBC World Service glossary of current affairs
The Oxford companion to politics of the world
Political handbook of the world
The Blackwell companion to political sociology
Encyclopedia of world political systems
Political parties of Asia and the Pacific : a reference guide
Public administration in the Third World : an international handbook
Handbook of public administration
Handbook of comparative and development public administration
Handbook of public administration
Handbook of public policy analysis : theory, politics, and methods
Handbook of globalization, governance, and public administration
Handbook of comparative and development public administration

Luận văn, luận án tiếng Việt

Luận văn ngành Chính trị học

Luận án ngành Chính trị học

Luận văn, luận án tiếng nước ngoài

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Mạng Thư viện số luận văn, luận án

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện
Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Journals (Political Science)

The American Political Science Review
American Journal of Political Science
Annual Review of Political Science
Political Communication
Political analysis : An annual publication of the Methodology Section of the American Political Science Association
Political Geography
Socio-Economic Review
International Environmental Agreements : Politics, Law and Economics
​Perspectives on Politics

Journals (International Relations)

International Security
International Organization
World politics
Marine Policy
Journal of Peace Resolution
Foreign Affairs
New Political Economy
International Journal of Transitional Justice
The Journal of Conflict Resolution

Journals (Public Administration)

Philosophy & Public affairs
Journal of Public Administration Research and Theory J-PART
Journal of Policy Analysis and Management
Journal of European Social Policy
Regulation & Governance
Governance
Climate policy
International Public Management Journal
Journal of European Public Policy
The Review of Policy Research
Journal of Social Policy

Khác

Commonwealth & comparative politics
International journal of politics, culture and society
Journal of international political theory
Journal of political ideologies
The journal of politics
Journal of women, politics & policy
The Open political science journal
Political communication
Political theory
​World politics

Cơ sở dữ liệu và tạp chí truy cập mở

Digital Commons Network
Directory of Open Access Journals
Open Access Journals in the World

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu
Đề xuất tài liệu nghiên cứu cần đọc

The craft of political research
Doing dissertations in politics : a student guide
Political research : an introduction
Research methods in politics : a practical guide
The basics of social research
From postgraduate to social scientist : a guide to key skills
How to do a research project : a guide for undergraduate students
Making sense : a student's guide to research and writing

Đề xuất tài liệu viết bài báo cần đọc

Writing in political science : a practical guide
The political science student writer's manual
Getting published in political science journals : a guide for authors, editors and librarians
Good essay writing : a social sciences guide
Writing literature reviews : a guide for students of the social and behavioral sciences
Writing research papers in the social sciences

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Endnote (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero Một công cụ quản lý trích dẫn miễn phí tương đương Endnote.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's

Việt Nam

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị Khu vực II

Học viện Chính trị Khu vực IV

Học viện Chính trị Bộ quốc phòng

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Quốc tế

American Presidency Project : The American Presidency Project at UC Santa Barbara, Department of Political Science has provided the text of the Public Papers of the Presidents from 1789-1913, 1929-2012 along with other interesting stuff like Inaugural Addresses and National Political Party Platforms.

Ballot Measures Database : Database of nearly 160 proposals or initiatives on November statewide ballots, searchable by state and/or topic. Courtesy of the National Council of State Legislatures. 

Congressional Report Cards : A non-partisan, on-line voter guide published since 1995 by Voter Information Services. The guide contains easy-to-use "report cards" that compare the position on legislation of members of the U.S. Congress with the position on legislation of more than 80 advocacy groups. 

Congresslink : CongressLink contains much original material not found on other Web sites. In order to take advantage of the power of the Internet as an information resource, CongressLink also relies on some of the best Web sites on government, and politics. This annotated list of sites, alphabetically arranged, provides links to accurate information about Congress and the workings of the federal government. Users will find that all of these sites will open useful doors of information to many online resources, providing an excellent spring board for further exploration of the Internet's resources. Sponsored by the Dirksen Congressional Center.

FactCheck.org :  Nonpartisan, nonprofit, "consumer advocate" for voters that aims to reduce the level of deception and confusion in U.S. politics. They monitor the factual accuracy of what is said by major U.S. political players in the form of TV ads, debates, speeches, interviews, and news releases. The Annenberg Political Fact Check is a project of the Annenberg Public Policy Center of the University of Pennsylvania.

First Federal Congress Project : On-line exhibit.

Franklin D. Roosevelt Library and Digital Archives : Site features over 10,000 digitized documents, photographs, sound and video recordings, finding aids, and other primary source materials found at the Franklin D. Roosevelt Library in Hyde Park, New York.

International Relations Library Research Guide.  Created by Terry Link, Michigan State University Libraries. 

IPL2 Law, Government and Political Science : ipl2 is the result of a merger of the Internet Public Library (IPL) and the Librarians' Internet Index (LII). 

Jefferson: Man of the Millennium : Hypertext essay by a distinguished professor of history. Site features essay, interviews with historians on the topic, as well as useful links on Jefferson. Sponsored by the Jefferson Legacy Foundation.

Leadership Conference on Civil Rights Online Center : The Leadership Conference on Civil Rights is the nation's oldest, largest, and most diverse coalition of organizations committed to the protection of civil and human rights in the United States. Today, the LCCR has over 180 organizations that work together in solving the significant civil rights problems of the day. These organizations include groups representing people of color, women, labor unions, persons with disabilites, older Americans, major religious groups, gays and lesbians, and civil liberties and human rights groups. This web site is building a Vital Issues section, covering topics like the 2000 Census, Administration of Justice, Affirmative Action, Disability Policy Issues, Education, Elderly Issues, Employment and Non-Discrimination Act, Executive Appointments, Fair Housing, Hate Crimes, Immigration Reform, Judicial Appointments, Labor Issues, Religious Freedom Issues, Welfare, and Miscellaneous.

Leon's Almanac of Political History : A calendar of major events, day by day, with links to related resources, by Larry Felkins. 

Lincoln On-Line : Site devoted to Abraham Lincoln, president during the Civil War. 

Michigan Policy Network : The Michigan Policy Network is a student-led public education and research program to report and organize news and information about the political process surrounding Michigan state policy issues. It is run out of the Department of Political Science at Michigan State University, with participation by students from the College of Social Science, the College of Communication, and James Madison College.

Michigan Public Leadership Program Internet Resources : The Michigan Public Leadership Program provides a set of Internet Resources on Social and Economic Development issues. Current categories include: Abortion, AIDS, Animal Rights, Bioethics, Business, Civil Liberties, Conservative Thought, Criminal Justice, Defense Policy, Disabilities, Drugs and Tobacco Policy, Economic and Tax Policy, Education, Environment, General Government Policy and Reform, Gun Control, Health Care, Human Rights, Immigration, International Affairs, Internet and Telecommunications Policy, Labor and Employment, Liberal Thought, Media and Communications Policy, Race and Ethnicity, Religion, Right to Die, Social Services, Housing, and Poverty, Senior Issues, and Women's Issues.

National Center for Policy Analysis :Pro free market position papers on public policy, including campaign finance reform, crime, education, environment, health care reform, minimum wage, social security, and welfare. Features sections focusing on issues before Congress, pro and con commentary on the same topic, and links to opinions of other think tanks. 

National Conference of State Legislatures : NCSL supports state legislatures through research and other activities. This Web site contains information and research on key state issues, publications, meetings and seminars, a legislative information database, and contact information for NCSL staff who can assist legislators and legislative staff in solving problems. This site also links to a wide gamut other state Internet sites. The link provides connects you to a topics section covering everything from agriculture to transportation. Each summary includes information on NCSL activities, online services and print publications. Portions of the web site are restricted to members. [Note: The Library of Michigan has a membership and gets most of the publications described on the web pages. If they don't have one, they can claim it.]

National Security Archive : An independent non-governmental research institute and library located at The George Washington University, the Archive collects and publishes declassified documents obtained through the Freedom of Information Act. The Archive also serves as a repository of government records on a wide range of topics pertaining to the national security, foreign, intelligence, and economic policies of the United States. The Archive won the 1999 George Polk Award, one of U.S. journalism's most prestigious prizes, for-in the words of the citation-"piercing the self-serving veils of government secrecy, guiding journalists in the search for the truth and informing us all." 

On-Line Campaign Literature Archive : Collection of campaign web sites and scanned images of printed campaign literature, emphasizing California and Los Angeles elections, 1924 to present. Courtesy of UCLA Library. 

Policy Archive : a comprehensive digital library of public policy research containing over 30,000 documents.

Policy.Ca : A non-partisan resource for the public analysis of Canadian policy issues. It consists of a constantly growing database of online public policy resources in sixteen different issue areas. These resources are selected to provide users with a balanced review of both documents and organizations in the key Canadian public policy issue areas.

PolicyPointers.org : Policypointers is a global online facility created to enable those involved in government, academe and the media to gain rapid access to the research and conclusions of think tanks, research institutes and government departments around the world.

Politics 1 : One of the most complete resources available on the web, Politics1.com provides information on state and national elections, issues and debates, parties and even a historical perspective. The state-by-state sections direct the reader to numerous relevant links, state histories and candidate profiles. The presidential election page will give you a guide to all the candidates running and their sites if available. Good links to center-left-right sites.

PolitiFact.Com : PolitiFact is a project of the St. Petersburg Times and Congressional Quarterly to help you find the truth in the presidential campaign. Every day, reporters and researchers from the Times and CQ will analyze the candidates' speeches, TV ads and interviews and determine whether the claims are accurate. 

POLY-CY : Internet Resources for Political Science
Good links to political science journals, syllabi for classes, links to political science departments, etc. Compiled by Bob Duval, Dept. of Political Science, West Virginia University; telephone: (304) 293-3811 x5299; e-mail: bduval@wvu.edu

President Thomas Jefferson Papers :  Digitized version of the papers of President Thomas Jefferson from the Manuscript Division of the Library of Congress. 

Presidential Libraries and Museums. Links to the libraries of Presidents Hoover through George W. Bush.

Presidential Timeline of the 20th Century : The Presidential Timeline provides a single point of access to an ever-growing selection of digitized assets from the collections of the twelve Presidential Libraries of the National Archives. Among these assets you’ll find documents, photographs, audio recordings, and video relating to the events of the presidents’ lives. The goal of the project is to make these resources readily and freely available to students, educators, and adult learners throughout the world. 

Prosperity and Thrift: The Coolidge Era and the Consumer Economy, 1921-1929 : Site assembles a wide array of Library of Congress source materials from the 1920s that document the widespread prosperity of the Coolidge years, the nation's transition to a mass consumer economy, and the role of government in this transition. 

Public Agenda Issue Guides : Check out the various issue guides. 

Richard Kimber's Political Science Resources : One of the better guides to political science resources worldwide. Categories include: Area Studies, British Politics, Elections, Constitutions, Political Parties, Manifestos, Political Theory, Political Thought, International Relations, Data Archives, Journals and Newspapers.

Stateline.Org : Provides breaking state news sorted out into the following categories: healthcare, welfare reform, taxes/budget, education, campaign reform, land use, and utility deregulation.

U.S. Health Policy Gateway : A compilation of key health policy issue resources by Duke University Center for Public Policy.

University of Southern California USC Center for Public Diplomacy

University of Virginia Miller Center of Public Affairs Primary Sources Collection : A collection of primary resources on political science / American history organized by topic. Topics include: The Progressive Era; World War I; The 1920s; The Great Depression, New Deal, and the Welfare State; World War II; the Cold War; Suburbia; Civil Rights; The Great Society; Vietnam; The Presidency; Congress; The Judiciary; Political Parties; Political Activism; Liberalism, Labor, and the Left; Toward the 21st Century; Watergate; The New Right; and Miscellaneous. 

University of Virginia Miller Center of Public Affairs Scripps Library and Multimedia Archive : In the digital library section of our site you will find hundreds of hours of secret White House recordings from Franklin Roosevelt, John F. Kennedy and Lyndon Johnson (with Truman, Eisenhower and Nixon recordings on the way); a growing collection of some of the most important presidential speeches of the past 70 years (in full audio); audio recordings and transcripts of the Jimmy Carter Oral History project conducted at the Miller Center; and recordings of public forums from numerous officials ranging from John Ehrlichman to William Fulbright. We currently have over 100 gigabytes of material available on our website. Our online collection will grow as we continue to transfer over 2 terabytes of material we have stored on our internal servers to the website. On our site you will also find a growing online reference section with extensive bibliographies on individual presidents and specific subjects closely associated with the presidency (e.g. the Vietnam Conflict).

Urban Institute Issues : A few of the issues currently hightlighted include public housing transformation, tax policy, health policy online, crime in america, long-term care for the elderly, jumpstarting the economy, at-risk teens, medicare, social security, welfare reform, and the working poor.

U.S. Presidential Audio Recordings : Digital recordings of American Presidents of the 20th Century via the MSU Vincent Voice Library.

Virtual Library International Affairs Resources : This section of the WWW Virtual Library system is an Internet directory of over 2600 annotated links in a wide range of international affairs, international studies, and international relations topics. Most of the sites are in English and are carefully selected for their long-term value, favoring those with cost-free, high-quality information and analysis online. 

Warren Commission. The President's Commission on the Assassination of President Kennedy, usually called the Warren Commission after its chairman Chief Justice Earl Warren, conducted hearings in 1964 on the assassination of President Kennedy. It issued its now-famous finding that Lee Harvey Oswald, alone and unaided, killed President Kennedy in Dallas on November 22, 1963. It further found that Jack Ruby's murder of Oswald, while Oswald was in police custody, was also not part of any conspiracy....In addition to the published 26 volumes of evidence, the released files of the Warren Commission include over 50,000 pages of numbered documents, internal memorandum, transcripts of Executive Sessions, and more. The testimony and files of the Commission serve as an important base of evidence in any understanding of the events in Dallas.

White House Tapes : From 1940 to 1973, 6 presidents- Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, and Nixon- privately recorded conversations in the oval office. This webpage makes these tapes available in a digital format, for free, accompanied with relevant research topics.

YaleGlobal Online : The YaleGlobal online magazine is designed to encourage exploration and debate on issues surrounding globalization. Devoted to reports and analysis of globalization-related topics, the magazine is the Center's flagship publication. In addition to publishing original articles on various aspects of globalization as well as republishing similar articles from other sites, YaleGlobal provides streaming audio and video of major speeches and presentations made at the Center and other venues. To facilitate the study of this vast and complex phenomenon it houses a searchable database of articles and reports relating to globalization issues. The site also offers Internet links to other relevant websites and a calendar detailing upcoming globalization-related events.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 

Xin chào, tôi là
NGUYỄN HỒNG MINH
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
CHÍNH TRỊ HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: minhnguyen_tttv@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 29
Profile: Ths. Khoa học Thư viện