Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Báo chí học

Chủ đề BÁO CHÍ HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề BÁO CHÍ HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về Ths. Lê Bá Lâm. Email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://blogs.ntu.edu.sg/library-resources/journalism/
http://guides.library.pdx.edu/communication
http://libguides.northwestern.edu/journalismguide
http://sites.allegheny.edu/journalism

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

070 News media, Journalism, Publishing - Tin tức, Báo chí, Xuất bản
302.2 Communication - Truyền thông
302.23 Mass media - Truyền thông đại chúng
384 Motion picture industry - Công nghiệp điện ảnh
401.41 Discourse analysis - Phân tích diễn ngôn
659.2 Public relations - Quan hệ công chúng
791.43 Films - Phim
791.45 Television - Truyền hình

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Communication in Management
Conflict Management
Public Relations
Business Communication
Business Meetings
Advertising
Social Groups
Dispute Resolution
Communication
Public Opinion
Publicity
Groups and Organizations
Interpersonal Relations
Survey Research
Public Administration
Political Campaigns and Media
Voting
Campaign Management
Arbitration
Libel and Slander
Freedom of Expression
Psycholinguistics
Sociolinguistics
Mass Media
Nonverbal Communication
Intercultural Communication
Rhetoric
Public Speaking
Speeches
Communication in Medicine

Sách trực tuyến

 • HathiTrust Digital Library

  Over 5 million book titles currently digitized from a variety of sources, including Google, the Internet Archive, Microsoft, and in-house partner institution initiatives. Includes major research institutions and libraries.

 • Online Books

  Online Books lists over 35,000 free books on the web.

 • Open Library

  Over a million public domain titles, plus many current items with Creative Commons licenses. Many e-books are available for download in multiple formats, or available to read online in their BookReader.

 • Project Gutenberg

  Project Gutenberg is the place where you can download over 30,000 free ebooks to read on your PC, iPhone, Kindle, Sony Reader or other

Bách khoa thư

Encyclopedia of Television Bách khoa thư truyền hình

Bách khoa thư đề xuất

 • Encyclopedia of Religion, Communication, and Media
 • Encyclopedia of International Media and Communications
 • The Encyclopedia of Monsters
 • Encyclopedia of Rhetoric and Composition: Communication from Ancient Times to the Information Age
 • Encyclopedia of Journalism

Luận án, luận văn tiếng Việt

Luận án, luận văn tiếng nước ngoài

http://search.proquest.com/pqcentral/index

http://www.theses.com

Journalism and mass communication abstracts (website)

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Mạng Thư viện số luận văn, luận án

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện
Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Atlantic Journal of Communication
American Journalism
Argumentation and Advocacy
Asian Journal of Communication
British Journalism Review
Canadian Journal of Communication
Catalan Journal of Communication and Cultural Studies
Chinese Journal of Communication
Communication, Culture & Critique 
Published by the International Communication Association/ ICA: http://icahdq.org
Communication and Critical/Cultural Studies
(Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org)
Communication and Medicine
Communication Education
Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org
Communication Law and Policy
Communication Methods and Measures
Communication Monographs
(Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org)
Communication Quarterly
(Published by the Eastern States Communication Association)
Communication Reports
(Published by the Western States Communication Association)
Communication Research
Communication Research Reports
(Published by the Eastern States Communication Association)
The Communication Review
Communication Studies 
(Published by the Central States Communication Association)
Communication Teacher
(Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org)
Communication Theory
Published by the International Communication Association/ ICA: http://icahdq.org
Convergence
Critical Studies in Media Communication 
(Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org)
Critical Discourse Studies
Discourse Processes
Discourse and Society
Electronic Journal of Communication
Empedocles: The European Journal for the Philosophy of Communication
Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture
European Journal of Communication
Feminist Media Studies
Global Media and Communication
Harvard International Journal of Press/Politics
Health Communication
Howard Journal of Communications
Historical Journal of Film, Radio and Television
Human Communication Research
(Published by the International Communication Association/ ICA: http://icahdq.org)
Information Communication & Society
International Journal of Strategic Communication
The International Journal on Media Management
Issues in Applied Linguistics
Journal of Applied Communication Research
Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org
Journal of Broadcasting and Electronic Media
Journal of Business Communication
Journal of Business and Technical Communication
Journal of Communication
(Published by the International Communication Association/ ICA: http://icahdq.org)
Journal of Communication Inquiry
Journal of Communication and Religion
Journal of Computer Mediated Communication
(Published by the International Communication Association/ ICA: http://icahdq.org)
The Journal of Family Communication
Journal of Health Communication
Journal of Intercultural Communication
Journal of International and Intercultural Communication
(Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org)
Journal of Language and Social Psychology
Journal of Marketing Communication
Journal of Mass Media Ethics
Journal of Media and Religion
Journal of Media Business Studies
The Journal of Media Economics
Journal of Popular Film and Television
Journal of Public Relations Research
Journal of Radio and Audio Media
Journal of Radio Studies
Journal of Social and Personal Relationships
Journal of Sports Media
Journalism
Journalism History
Journalism Practice
Journalism Studies
Journalism and Communication Monographs
Journalism and Mass Communication Educator
Journalism and Mass Communication Quarterly
Management Communication Quarterly
Mass Communication & Society
Media Culture and Society
Media History
Media Psychology
Mobile Media & Communication
New Media and Society
Newspaper Research Journal
Nordicom Review
Philosophy and Rhetoric
Political Communication
Popular Communication
Public Opinion Quarterly
Qualitative Research Reports in Communication
(Published by the Eastern States Communication Association)
Quarterly Journal of Speech
(Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org)
Research on Language and Social Interaction
The Review of Communication
(Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org)
Rhetoric and Public Affairs
Rhetorica
Rhetoric Review
Rhetoric Society Quarterly
Science Communication
Southern Communication Journal
(Published by the Southern States Communication Association)
Television and New Media
Text & Performance Quarterly
(Published by the National Communication Association/ NCA: http://www.natcom.org)
Text and Talk
Visual Communication
Visual Communication Quarterly
Voices of Democracy
Western Journal of Communication
(Published by the Western States Communication Association)
Westminster Papers in Communication and Culture
Women's Studies in Communication
Written Communication

Cơ sở dữ liệu và tạp chí truy cập mở

Digital Commons Network
Directory of Open Access Journals
Open Access Journals in the World
International Association for Media and Communication Research (IAMCR)

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Tài liệu đề xuất đọc

Good essay writing : a social sciences guide

Writing literature reviews : a guide for students of the social and behavioral sciences

Writing research papers in the social sciences

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Endnote (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero Một công cụ quản lý trích dẫn miễn phí tương đương Endnote.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's

Việt Nam

Hội nhà báo Việt Nam

Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

Quốc tế

Việt Nam

Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN

Khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH KHXH & NV, ĐHQG TP HCM

Học viện báo chí tuyên truyền 

Quốc tế

Journalism

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Lĩnh vực khoa học: 
Xin chào, tôi là
ĐINH LAN ANH
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
BÁO CHÍ HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: anhdl@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545
Profile:

- Cử nhân Triết học, ĐHKHXH&NV