Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Vật lý học

Chủ đề VẬT LÝ chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề VẬT LÝ mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang tìm kiếm: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

521 Celestial Mechanics (Cơ học thiên thể)
522 Astronomical Instruments (Thiết bị thiên văn)
523 Planets of the Solar System (Các hành tinh hệ mặt trời)
530.1 Theories and Mathematical Physics (Lý thuyết và toán lý)
530.4 States of Matter (Trạng thái vật chất)
530.429 Liquid Crystals (Tinh thể lỏng)
531 Solid Mechanics (Cơ học chất rắn)
532 Fluid Mechanics (Cơ học chất lỏng)
533 Pneumatics (Gas Mechanics) (Cơ học chất khí)
534 Sound and Related Vibrations (Âm thanh và rung động)
536 Heat (Nhiệt học)
537 Electrics and Electronics (Điện và điện tử)
538 Magnetism (Từ học)
539.7 Atomic and Nuclear Physics (Vật lý nguyên tử và hạt nhân)

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

Bách khoa thư

Bách khoa thư đề xuất

- Encyclopedia of Physics by Rita G. Lerner (Editor); George L. Trigg (Editor) 
- Macmillan Encyclopedia of Physics by John S. Rigden (Editor)
- Encyclopedia of Applied Physics by George L. Trigg (Chief Editor)
- Encyclopedia of Applied High Energy and Particle Physics by Reinhard Stock (Editor)
- Encyclopedia of Laser Physics and Technology by Rüdiger Paschotta
- Encyclopedia of Mathematical Physics by J. -P Françoise; Gregory L. Naber; S. T. Tsou
- Concise Encyclopedia of Supersymmetry by Steven Duplij (Editor); Jonathan Bagger (Editor); Warren Siegel (Editor)
- Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics by Paul Murdin (Editor)
- Encyclopedia of Applied Spectroscopy by David L. Andrews (Editor)
- Encyclopaedia of Nuclear Physics by Shahzad Ahmad

Sổ tay đề xuất

- The Physics Handbook by Charles P. Poole
- Handbook of Physics by John W. Harris (Editor); Horst Stöcker (Editor); Walter Benenson (Editor); Holger Lutz (Editor)
- The Facts on File Physics Handbook by Diagram Group Staff
- A Concise Handbook of Mathematics, Physics, and Engineering Sciences by Andrei D. Polyanin; Alexei I. Chemoutsan
- Handbook of the Physics of Thin-Film Solar Cells by Karl W. Böer
- Springer Handbook of Atomic, Molecular, and Optical Physics by Gordon W. F. Drake (Editor)
- Tables of Physical and Chemical Constants by G. W. C. Kaye; T. H. Laby

Từ điển đề xuất

- A Dictionary of Physics by John Daintith (Editor)
- Dictionary of Physics by Sybil P. Parker (Editor); McGraw-Hill Staff
- The Penguin Dictionary of Physics by Valerie Illingworth (Editor); J. P. Cullerne
- The Facts on File Dictionary of Physics by John Daintith (Editor); John O. E. Clark (Editor)
- Dictionary of Pure and Applied Physics by Stan Gibilisco
- Encyclopedic Dictionary of Condensed Matter Physics by Charles P. Poole
- The Facts on File Dictionary of Atomic and Nuclear Physics by Richard Rennie
- Dictionary of Material Science and High Energy Physics by Stan Gibilisco

Luận văn / Luận án Tiếng Việt

Luận văn / Luận án Tiếng nước ngoài

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới 2,6 triệu luận văn, luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu)

Index to Theses with Abstracts accepted for Higher Degrees by the Universities of Great Britain and Ireland

Listing of theses with abstracts accepted for higher degrees by universities of Great Britain and Ireland since 1716.

Electronic Theses Online Service (EThOS)

Managed by the British Library. Provides access to theses produced by UK Higher Education.

DSpace@MIT

Link to MIT's institutional repository.

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
MathSciNet

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn

Basic Physics

Classical Mechanics

Thermodynamics

Quantum Mechanics

Astro Physics

Applied and Interdisciplinary Physics

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử truy cập mở

Digital Commons Network (Mạng thư viện số)

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

6 bước viết một bài báo khoa học
Completing your PHD
Doing Cross-Cultural Research
Doing research
How to Write a Research Paper
Planning your PHD
Overview of Sage Research Methods Online (SRMO)
SRMO Methods Map
Using SRMO Lists

Tin tức khoa học và Video

http://www.sciencedaily.com/news/matter_energy/physics/

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ quản lý trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền năm 2015-2016)

Zotero

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.

Xin chào, tôi là
ĐỖ LÊ PHƯƠNG NHI
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
VẬT LÝ HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Mendeley.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nhidtp@vnu.edu.vn
Phone: 0243.7546.545 lẻ 13
Profile: Ths Toán học, ĐH Huế