Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Toán học

Chủ đề TOÁN HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề TOÁN HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang tìm kiếm: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Có thể tìm nhanh theo chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào liên kết dưới đây

510 Mathematics (Toán học nói chung)
511 General Principles (Quy tắc chung)
512 Algebra & Number Theory (Đại số và lý thuyết số)
513 Arithmetic (Số học)
514 Topology (Topo)
515 Analysis (Giải tích)
516 Geometry (Hình học)
518 Numerical analysis (Phương pháp tính)
519 Probabilities & Applied Mathematics (Xác suất và toán ứng dụng )

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/math/
http://textbookrevolution.org/index.php/Book:Lists/Subjects/Mathematics

Tài liệu toán học ngoại văn (đã số hóa) có tại thư viện

Tổng quan về toán học (General mathematics)

A concise introduction to pure mathematics / Martin Liebeck.

Lôgic (Logic)

Phương pháp số (Numerical methods)

Toán ứng dụng (Applied mathematics)

Lý thuyết tổ hợp và đồ thị (Combinatorics and Graph theory)

Lý thuyết nhóm (Group Theory)

Đại số (Algebra)

Xác suất thống kê (Probability and statistics)

Giải tích (Analysis)

Toán học tính toán (Calculus)

Phương trình vi phân (Differential equations)

Giải tích tổ hợp (Global analysis)

Manifolds Tensor Analysis and Applications / Abraham 

Đại số tuyến tính (Algebraic geometry)

Hình học vi phân (Differential geomety)

Hình học (Geometry)

Plane and Solid Geometry / Aarts

Tôpô (Topology)

Toán rời rạc (Discrete geometry)

Lectures on Discrete Geometry / Matousek

Lý thuyết số (Number theory)

Đại số phi tuyến (Linear and mulitlinear algebra)

Bách khoa thư

Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 1 A-C / Academic Press.- 2006

Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 2 D-H / Academic Press.- 2006

Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 3 I-O / Academic Press.- 2006

Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 4 P-S / Academic Press.- 2006

Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 5 S-Y / Academic Press.- 2006

Handbook of Statistics

Bách khoa thư từ Internet

Encyclopaedia of Mathematics

The Online Encyclopaedia of Mathematics is the most up-to-date and comprehensive English-language graduate-level reference work in the field of mathematics today. This online edition comprises more than 8,000 entries and illuminates nearly 50,000 notions in mathematics.

PlanetMath Encyclopedia

A freely accessible mathematics encyclopedia. Subject categories use the same classified arrangement as the MathSciNet database.

Sổ tay

NIST Digital Library of Mathematical Functions (DLMF) (Sổ tay các hàm số trong toán học)

- Engineering mathematics and statistics : pocket handbook / Nicholas P. Cheremisinoff, Paul N. Cheremisinoff.Lancaster, Pa. : Technomic Pub., c1989. ix, 200 p. : ill. ; 28 cm.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tham khảo tự nhiên - Mã xếp giá 510 CHE 1989; AV-D1/01702
- Engineering mathematics handbook : Definition. Theorems. Formulas . Tables / J.J. TumaBaskerville : McGraw-Hill, 1979.- 394 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu - Mã xếp giá 510 TUM 1979; L-T0/00244

Luận văn / Luận án Tiếng Việt

Luận văn / Luận án Tiếng nước ngoài

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu)

Universities of Great Britain and Ireland

(Cơ sở dữ liệu luận án, luận văn của ProQuest)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
MathSciNet

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG) 

Tạp chí ngoại văn

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử truy cập mở

Arxiv.org
Digital Commons Network (Mạng thư viện số)
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Open Access Journals in the World
Generalized Lie Theory and Applications
World Scientific.com
Wolfram MathWorld
Jahrbuch Project : The Electronic Research Archive for Mathematics
Physical Mathematics
PlanetMath Encyclopedia
EqWorld - The World of Mathematical Equations
Research & Reviews: Journal of Statistics and Mathematical Sciences
Sprott's Fractal Gallery

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

6 bước viết một bài báo khoa học
Completing your PHD
Doing Cross-Cultural Research
Doing research
How to Write a Research Paper
Planning your PHD
Overview of Sage Research Methods Online (SRMO)
SRMO Methods Map
Using SRMO Lists

Tin tức khoa học

http://www.sciencedaily.com/news/computers_math/mathematics/

Các công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền năm 2015-2016)

Zotero

Một công cụ quản lý trích dẫn miễn phí có thể thay thế các sản phẩm thương mại

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
ĐỖ LÊ PHƯƠNG NHI
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
TOÁN HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Mendeley.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nhidtp@vnu.edu.vn
Phone: 0243.7546.545 lẻ 13
Profile: Ths Toán học, ĐH Huế