Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thủy văn học

Chủ đề THỦY VĂN HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề THỦY VĂN HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới hoặc các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nước ngoài

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang tìm kiếm: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

550 Earth Sciences (Khoa học trái đất nói chung)
551.1 The Earth (Trái đất)
551.46 Oceanography (Hải dương học)
551.48 Hydrology (Thủy văn học)
551.5 Meteorology (Khí tượng học)

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Danh mục tài liệu mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/earth/

Tài liệu tham khảo khác

- Environmental Hydrology by Andrew D. Ward; Stanley Trimble.- ISBN: 1566706165, NXB: 2003
- Principles of Snow Hydrology by David R. DeWalle; Albert Rango.- ISBN: 9780521823623, NXB: 2008
- Geomorphology and River Management by Gary J. Brierley; Kirstie A. Fryirs.- ISBN: 1405115165, NXB: 2005
- Hydrology and the Management of Watersheds / Kenneth N. B.; Peter F. F.....- ISBN: 0813829852, NXB: 2003
- Water Centric Sustainable Communities/ Vladimir N.; John A.; Paul B.; Jack A.- ISBN: 9780470476086, NXB: 2010

Bách khoa thư gợi ý

Encyclopedia of Environmetrics.- NXB. 4 vols.

Encyclopedia of hydrological sciences.- NXB 2005

Encyclopedia of Inland Waters by Gene E. Likens (Editor-In-Chief). ISBN: 9780120884629

Encyclopedia of Global Environmental Change.- NXB 2002.- 5 vols.

Encyclopedia of Ocean Sciences.- NXB 2001. 6 vol set

Encyclopedia of Underwater Life by Andrew Campbell. ISBN: 0192806742

Encyclopedia of Lakes and Reservoirs by Lars Bengtsson (Editor); Reginald W. Herschy (Editor); Rhodes W. Fairbridge (Editor)

Encyclopedia of the Biosphere : a guide to the world's ecosystems.- NXB 1999

Encyclopedia of Water by David E. Newton

Encyclopedia of Water Science by B. A. Stewart (Editor); Terry A. Howell (Editor)

http://www.eoearth.org/topics/view/49483/

http://www.watereducation.org/aquapedia

http://water.usgs.gov/edu/dictionary.html

Luận văn / Luận án tiếng Việt

Luận án
Luận văn

Luận văn / Luận án tiếng nước ngoài

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
MathSciNet

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn

Cơ sở dữ liệu truy cập mở

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

6 bước viết một bài báo khoa học
Completing your PHD
Doing Cross-Cultural Research
Doing research
How to Write a Research Paper
Planning your PHD
Overview of Sage Research Methods Online (SRMO)
SRMO Methods Map
Using SRMO Lists

Công cụ trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng 2015-2016)

Great Lakes FieldScope

GIS tool mapping watershed and land use in the Great Lakes Region. Includes at PDF users guide to the tool below

UN Key Water Indicator Portal

Tool for generating country water use and resources profiles.

Zotero

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Việt Nam

Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dượng học

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương

Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Viện Khí tượng, Thủy văn, Hải văn và Môi trường

Quốc tế

American Institute of Hydrology

Offers certification to professional hydrologists and hydrogeologists. This site provides information on certification requirements, the member registry, and the AIH annual meeting. There are also links to related national and international web resource.

British Hydrological Society

This society's web sit has information on meetings, sections, publications, membership, and awards, a register of hydrological consultants, employment listings, and links to related web resources.

Ground Water Atlas of the United States

Ground-water resources of regional areas that collectively cover the 50 States, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.

International Association of Hydrogeologists

A web site providing news and information on conferences, membership, organizational structure, and publications, and links to geological software and groundwater modelling resources, and international agencies and organizations.

International Association of Hydrological Sciences

A web site that provides information on meetings, membership, society activities, access to a publications catalog, an online newsletter, and journal article abstracts in French and English, and links to other related international organizations.

National Operational Hydrologic Remote Sensing Center

NOHRSC from the National Weather Service provides products and services to support applications in water resource management, disaster emergency preparedness, weather and flood forecasting, agriculture, transportation and commerce.

The National Academies Water Information Center with a link to the Water Science and Technology Board whose scope covers all dimensions of water resources research, including science, engineering, economics, policy, and social aspects.

The World's Water -- "a project of the Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security". Data on fresh water resources.

UN Water for Life This day, March 20, World Water Day, begins the International Year of Sanitation (IYS 2008)

U.S.G.S. Toxic Substances Hydrology Program

This program provides information to improve characterization and management of contaminated sites, to protect human and environmental health, and to reduce potential future contamination problems. The web site has information on research and field investigations, and has links to other related agencies and research centers.

Wetlands International

A nongovernmental organization dedicated to the conservation and wise use of wetlands. They work globally, regionally and nationally to achieve the conservation and wise use of wetlands, to benefit diversity and human well-being.

World Water Council -- an international platform to promulgate a "water-secure" world.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
LÊ BÁ LÂM
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
THỦY VĂN HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Mendeley.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Hãy liên hệ với tôi:

Email: lamlb@vnu.edu.vn
Phone: 0243.7546.545 lẻ 22
Profile:
- CN KH Trái đất, ĐH Tổng hợp Hà Nội
- Ths. KH Thư viện, ĐHKHXH & NV