Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa học vật liệu

Chủ đề KHOA HỌC VẬT LIỆU chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề KHOA HỌC VẬT LIỆU mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

http://libguides.caltech.edu/materials
http://guides.lib.umich.edu/content.php?pid=31599
http://guides.lib.uchicago.edu/content.php?pid=177496
http://library.stanford.edu/guides/materials-science-and-engineering-resources
http://libguides.nus.edu.sg/mse
http://libguides.mit.edu/materials
http://libguides.alfredstate.edu/materialsscience
http://libguides.lakeheadu.ca/content.php?pid=576990
http://libguides.gatech.edu/mse
http://libguides.northwestern.edu/mse

Các chủ đề liên quan

Vật lý học
Vật lý kỹ thuật

Bách khoa thư đề xuất

Concise Encyclopedia of the Mechanical Properties of Materials by J. W. MartinISBN: 0080465250

Concise Encyclopedia of Materials Characterization by Robert Cahn (Editor)ISBN: 0080445470

Concise Encyclopedia of the Structure of Materials by J. W. MartinISBN: 0080451276

Encyclopedia of Materials Science and Engineering.Michael B. Bever, editor. Oxford: Pergamon Press, 1986. 8 volumes.

Encyclopedia of Nanoscience and Society by David H. GustonISBN: 9781412972093

Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology by James A. Schwarz (Editor); Christian Contescu (Editor); Karol Putyera (Editor)ISBN: 0824747976

Encyclopedia of Polymer Science and Engineering. 2nd ed.Jacqueline Kroschwitz, editor. New York: Wiley, 1985.

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 4th ed.New York: Wiley-Interscience, 1992.

Ullmann's Encyclopedia of Industrial ChemistryTP9.U570 1985 Crerar, Bookstacks (also online)

Polymeric Materials Encyclopedia.Edited by Joseph C. Salamone. Boca Raton : CRC Press, 1996.

Sổ tay đề xuất

ASM Metals Reference Book. 3rd ed.Metals Park, Ohio: American Society for Metals, 1993.

Composite Materials Handbook. 2nd ed.Edited by Mel M. Schwartz. New York: McGraw-Hill, 1992.

CRC Handbook of Materials Science.Ed. By Charles T. Lynch. Cleveland, Ohio: Chemical Rubber Company, 1974-1980.

Engineered Materials Handbook.Metals Park, Ohio: American Society for Metals, 1987. 4 volumes.

Handbook on Carbon Nano Materials by Francis D'Souza (Editor); Karl M. Kadish (Editor)ISBN: 9789814327817

Handbook of Magnetic Materials by K. H. J. BuschowISBN: 0444514597

Handbook of Thermoplastics by Olagoke OlabisiISBN: 0824797973

Materials Handbook. 14th ed.By George B. Brady and Henry R. Clauser. New York: McGraw-Hill, 1997.

Metals Handbook. 10th ed.Metals Park, Ohio: American Society for Metals, 1990. 20 volumes.

Nanomaterials Handbook by Yury Gogotsi (Editor)ISBN: 0849323088

Physical Properties of Polymers Handbook.Edited by James E. Mark. Woodbury, N.Y. : AIP Press, c1996.

Polymer Handbook. 4th ed.Edited by J. Brandup, E.H. Immergut, E.A. Grulke. New York: Wiley, 1999.

Polymer Nanocomposites Handbook by Rakesh K. Gupta (Editor); Elliot Kennel (Editor); Kwang-Jea Kim (Editor)ISBN: 9780849397776

Ternary Phase Diagrams in Materials ScienceISBN: 9781902653525

Từ điển đề xuất

Concise Dictionary of Materials Science by Vladimir NovikovISBN: 0849309700

Dictionary of Ceramic Science and Engineering.By Loran S O'Bannon. New York: Plenum, 1984.

Dictionary of Engineering Materials by Uwe Erb; Harald KellerISBN: 0471444367

Encyclopedic Dictionary of Polymers by Jan W. Gooch (Editor)ISBN: 9781441962478

McGraw-Hill Dictionary of Materials Science by McGraw-Hill StaffISBN: 0071421769

Thesaurus or Metallurgical Terms. 5th ed.Metals Park, Ohio: American Society for Metals, 1984.

Whittington's Dictionary of Plastics. 2nd ed.By Lloyd R. Whittington. Westport, Conn.: Technomic Publishing, 1978.

Luận án, Luận văn ĐHQGHN

Luận án trường ĐH KHTN
Luận văn trường ĐH KHTN

Luận án trường ĐH Công nghệ
Luận văn trường ĐH Công nghệ

Luận văn / Luận án Tiếng nước ngoài

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)

Universities of Great Britain and Ireland

(Cơ sở dữ liệu luận án, luận văn của ProQuest)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
MathSciNet
Nanotechnology
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Biomaterials
Acta biomaterialia
Advanced materials
Annual review of materials research
Materials science & engineering . R , Reports.
Nano letters : a journal dedicated to nanoscience and nanotechnology
Nano today
Nature materials
Nature nanotechnology
Progress in materials science

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử truy cập mở

arXiv
AATA Online - Art and Archaeology Technical Abstracts Online
Bioceramics Development and Applications
Crystal Lattice Structures
Crystallography Open Database
Digital Commons Network (Mạng thư viện số)
Directory of Open Access Journals (Thư mục các tạp chí truy cập mở)
INSPIRE
MatWeb
Mineralogy Database
Materials Safety Date Sheets Online
Nanotechweb
NIST Chemical Kinetics Database on the Web
NIST Chemistry WebBook
NIST Materials Properties Datasets
NIST Physical Reference Data
NDRL-NIST Solution Kinetics Database on the Web
Fuel Cell Today
Platinum Metals Group Database
Research & Reviews: Journal of Material Sciences
SOLV-DB (SOLVents DataBase)
Springer Materials
Materials Research Database (Cơ sở dữ liệu nghiên cứu Vật liệu)
Table of Isotopes (Bảng các chất đồng vị)
Table of Nuclides (Bảng của nuclit)
HyperPhysics
Physnet

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

6 bước viết một bài báo khoa học
Completing your PHD
Doing Cross-Cultural Research
Doing research
How to Write a Research Paper
Planning your PHD
Overview of Sage Research Methods Online (SRMO)
SRMO Methods Map
Using SRMO Lists
Một quy trình nghiên cứu
Writing Engineering Specifications by Paul A. Fitchett; Jeremy Haslam

Tin tức khoa học và Video

http://www.sciencedaily.com/news/matter_energy/materials_science/

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Zotero

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.

Xin chào, tôi là
ĐỖ LÊ PHƯƠNG NHI
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
KHOA HỌC VẬT LIỆU

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Mendeley.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nhidtp@vnu.edu.vn
Phone: 0243.7546.545 lẻ 13
Profile: Ths Toán học, ĐH Huế