Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khí tượng học

Chủ đề KHÍ TƯỢNG HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề KHÍ TƯỢNG HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới hoặc các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học, giảng viên và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

http://libguides.sjsu.edu/meteorology
http://gmercyu.libguides.com/climatologymeteorology
http://libguides.reading.ac.uk/meteorology
http://libguides.lib.msu.edu/atmosphericscience
http://guides.westoahu.hawaii.edu/meteorology
http://libguides.niu.edu/meteorology
http://libguides.mpc.edu/meteorology
http://libguides.com.edu/Meteorology
http://guides.auraria.edu/meteorology
http://guides.pcc.edu/meteorology

Các chủ đề liên quan

Hải dương học
Thủy văn học
Địa chất học
Địa lý học
Biến đổi khí hậu

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

550 Earth Sciences (Khoa học trái đất nói chung)
551.1 The Earth (Trái đất)
551.2 Volcanoes, Earthquakes (Núi lửa, động đất)
551.3 Geological Work of Ice, Glaciers (Băng)
551.4 Geomorphology and Hydrosphere (Địa mạo và thủy quyển)
551.46 Oceanography (Hải dương học)
551.48 Hydrology (Thủy văn học)
551.5 Meteorology (Khí tượng học)
551.55 Hurricanes (Bão)
551.6 Climatology and Weather (Khí hậu và thời tiết)
551.63 Weather Forecasting (Dự báo thời tiết)

Từ khóa ngoại văn đề xuất

atmosphere
climate
hurricanes
meteorology
storms
weather
winds
el nino
la nina

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/earth/

http://skyline.ucdenver.edu/search~S0?/dmeteorology/dmeteorology/1%2C217%2C722%2CB/exact&FF=dmeteorology&1%2C224%2C/indexsort=r

Tài liệu tham khảo từ các thư viện khác

- Applied Statistics in Atmospheric Science, Part A - O. M. Essenwagner.- ISBN: 0444413278, Pub. 1976

- Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics - John Marshall; R. Alan Plumb.- ISBN: 9780125586917, Pub. 2007

- Atmosphere, Weather, and Climate - Roger Graham Barry; Richard J. Chorley.- ISBN: 9780203871027,Pub. 2009

- Atmospheric Dynamics - John Green; Alexander J. Dessler.- ISBN: 0521616964, Pub. 2004

- Atmospheric Science and Power Production - Darryl Anderson (Editor).- ISBN: 0870791265, Pub.1984

- Atmospheric Science for Environmental Scientists - C. Nick Hewitt; Andrea V. Jackson.- ISBN: 9781405185424,Pub. 2009

- Climatology : an atmospheric science - John E. Oliver; John J. Hidore.- ISBN: 9780130922052, Pub. 2001

- Enabling better research through a new paradigm for access and usability of atmospheric science data : a dissertation - Ramachandran, Rahul

- Statistical Methods in the Atmospheric Sciences - Daniel S. Wilks.- ISBN: 9780123850225, Pub. 2011

- The Atmospheric Chemist's Companion - Peter Warneck; Jonathan Williams.- ISBN: 9789400722750, Pub. 2012

Bách khoa thư có tại Thư viện

Water encyclopedia : oceanography; meteorology; physics and chemistry; water law; and water history, art, and culture / Jay Lehr ; editor in chief, Jack Keeley ; senior editor, Janet Lehr ; associate editor, Thomas B. Kingery III.- Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005.

Kí hiệu: 627.03 WAT 2005. Mã mượn trả: L-T2/01397

Bách khoa thư đề xuất

1/ Encyclopedia of Weather and Climate - Michael Allaby. ISBN: 9780816063505.- 2007

2/ Encyclopedia of World Climatology - John E. Oliver (Editor). ISBN: 1402032641.- 2008

3/ Encyclopedia of Coastal Science - Maurice L. Schwartz (Editor). ISBN: 9781402019036.- 2005

4/ Encyclopedia of Atmospheric Sciences - James R. Holton (Editor). ISBN: 0122270908.- 2002

5/ Glossary of Meteorology, 2nd editon. - American Meteorological Society. ISBN: 1878220349.- 2000

Sổ tay đề xuất

- Handbook of Atmospheric Science - B. Hall (Contribution by); C. Halsall (Contribution by); W. De Vries (Contribution by); C. N. Hewitt;Andrea V. Jackson (Editor); U. Baltensperger (Contribution by); Peter Brimblecombe (Contribution by); D. Carruthers (Contribution by); Hugh Coe (ContribuCall Number: QC864 .H36 2003.- ISBN: 9780632052868, Publication Date: 2003-08-08

- Handbook of Atmospheric Science - C. N. Hewitt; Andrea V. Jackson.- ISBN: 1405129077

Từ điển đề xuất

A Dictionary of Climate Change and the Environment - R. Quentin Grafton. ISBN: 9781280493324.- 2012

Nguồn Internet

Encyclopedia of the Earth

Articles about the Earth, its natural environments, and their interaction with society. The Encyclopedia is a free, fully searchable collection of articles written by scholars, professionals, educators, and experts who collaborate and review each other's work.

Luận văn / Luận án tiếng Việt

Luận án
Luận văn

Luận văn / Luận án tiếng nước ngoài

http://scholarworks.sjsu.edu/meteorology_grad/

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
MathSciNet
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Advances in Atmospheric Sciences
Atmospheric and Climate Sciences
Atmospheric and Oceanic Optics
Atmospheric Chemistry and Physics
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions
Atmospheric Environment
Atmospheric Measurement Techniques
Atmospheric Measurement Techniques Discussions
Atmospheric Pollution Research
Atmospheric Research
Atmospheric Science Letters
Climate Dynamics
Geophysical Research Letter
International Journal of Atmospheric Sciences
International Journal of Climatology
Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics
Journal of Applied Meteorology and Climatology
Journal of Atmospheric and Oceanic Technology
Journal of Climate
Journal of Forecasting
Journal of Geophysical Research - atmospheres
Journal of the Atmospheric Sciences
Meteorology and Atmospheric Physics
Monthly Weather Review

Cơ sở dữ liệu truy cập mở

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/volumes_and_issues.html
http://www.hindawi.com/journals/ijocean/
http://esciencecentral.org/journals/oceanography.php
http://free-scientific-journals.blogspot.com/2008/01/list-of-online-and-free-access-journals_07.html
Meteorological and Geoastrophysical Abstracts
National Ocean Service
National Climatic Data Center (NCDC)
NCDC Online Climate Data Directory
National Oceanographic Data Center (NODC)
Global Change Master Directory (GCMD)
National Center for Atmospheric Research (NCAR) Datasets
NOAA Central Library Historical Foreign Climate Data
National Weather Service
National Oceanographic Data Center (NODC)
WHOI Data Center
Wind and Sea
Sea-Search
Solar Resource Data from the NREL
Wind Research from NREL
European Wind Energy Association

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

6 bước viết một bài báo khoa học
Completing your PHD
Doing Cross-Cultural Research
Doing research
How to Write a Research Paper
Planning your PHD
Overview of Sage Research Methods Online (SRMO)
SRMO Methods Map
Using SRMO Lists

Tin tức khoa học và Video

http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/atmosphere/

http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/weather/

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ quản lý trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã có bản quyền sử dụng 2015-2016)

Zotero

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Việt Nam

Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học, trường ĐHKHTN
Bộ môn Khí tượng học
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương
Trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn
Viện Khoa học Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Viện Khí tượng, Thủy văn, Hải văn và Môi trường

Quốc tế

Tham khảo thêm các tổ chức khí tượng học tại đây
American Meteorological Society

Founded in 1919, this society promotes the development and dissemination of information and education on the atmospheric and related oceanic and hydrologic sciences and the advancement of their professional applications, through many professional journals and annual conferences.

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration

A scientific agency of the United States Department of Commerce which is focused on the conditions of the oceans and the atmosphere. NOAA overseas 6 major organizations, including the National Weather Service.

NOAA's National Weather Service

An agency within NOAA whose mission is to provide weather, hydrologic, and climate forecasts and warnings for the United States, its territories, adjacent waters and ocean areas, for the protection of life and property and the enhancement of the national economy. NWS data and products form a national information database and infrastructure which can be used by other governmental agencies, the private sector, the public, and the global community.

The World Weather Information Service

Hosted by the U.N. World Meteorological Organization, this website is intended to serve as a centralized source of weather information provided by all the world's National Meteorological and Hydrological Services.

WINDandSEA: The Oceanic and Atmospheric Sciences Internet Guide

Created by the NOAA Central Library, with over 1,000 selected science and policy sites organized by topic. The general index covers oceanic and atmospheric issues. Other topics include climate and weather.

NASA's Global Change Master Directory

Their goal is to enable users to locate Earth science data sets and services, and their database of resources contains more than 30,000 items. The site also has an extensive list of links to related atmosphere and climate data sites, especially U.S. government agencies but also international, commercial, and research institutions.

USGS's Natural Hazards Support System

Interactive real-time map that displays hazards such as floods, hurricanes, earthquakes, active volcanoes, and wild fires for North America and the world.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
LÊ BÁ LÂM
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
KHÍ TƯỢNG HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Zotero.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: lamlb@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 22
Profile:
- CN KH Trái đất, ĐH Tổng hợp Hà Nội
- Ths. KH Thư viện, ĐHKHXH & NV