Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Hóa học

Chủ đề HÓA HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề HÓA HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện khác trên thế giới

Các chủ đề liên quan

Hóa dược

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang tìm kiếm: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

540 General Chemistry (Hóa học nói chung)
543 Analytical Chemistry (Hóa phân tích)
546 Inorganic Chemistry (Hóa vô cơ)
547 Organic Chemistry (Hóa hữu cơ)
548 Crystallography (Tinh thể học)
549 Mineralogy (Khoáng vật học)
660 Chemical engineering (Công nghệ/kỹ thuật hóa học)

Giáo trình tham khảo khác

Textbook Revolution - Chemistry

Textbook Revolution provides access to free educational materials with links and reviews of textbooks and select educational resources, as PDF files, e-books, or web sites containing course or multimedia content.

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/chemistry/ 

Bách khoa thư

Nhan đề: Concise encyclopedia of chemical technology / Kirk Othmer
Xuất bản: N.Y. : A Wiley interscience pub, 1985.- 1318 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu
Mã xếp giá: 660.03 KIR 1985; Mã mượn trả: L-T0/00242

Nhan đề: Encyclopedia of polymer science and engineering.
Xuất bản NY. : John Wiley & Sons, 1987.-835 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho Tự nhiên tham khảo.
Mã xếp giá: 668.9 ENC(10) 1987; Mã mượn trả: AL-D1/00927

Nhan đề: Encyclopedia of polymer science and engineering. edited by Jacqueline I.Kroschwitz, Georg Menges, Charles G.Overberger, Norbert M.Bikales, Mark, Herman F.Mark
Xuất bản NY. : John Wiley & Sons, 1987.- 818 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tra cứu
Mã xếp giá 668.9 ENC(7) 1987; Mã mượn trả: L-T2/01285

Nhan đề: Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry / Cb: B. Elvers,...
Xuất bản: Wei. : VCH Ver, 1991.- 693 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tra cứu
Mã xếp giá: 540.3 ULL 1991; Mã mượn trả: L-T2/00734

Encyclopedia of Industrial Chemical Analysis
Bách khoa thư tham khảo khác

Sổ tay

Sổ tay tham khảo

Từ điển Hóa học

Từ điển tham khảo

Nguồn Internet

AccessEngineering (Handbooks)
CHEMnetBASE (Chemical reference works)
CRC Handbook of Chemistry and Physics
Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
Perry's Chemical Engineers' Handbook
Reaxys (Reaction and Substance data)
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

Bách khoa thư sưu tầm

(Sưu tầm từ: http://library.stanford.edu/guides/chemical-engineering#middle-group-9386)

Luận án / Luận văn ĐHQGHN

Luận án
Luận văn

Luận văn / Luận án Tiếng nước ngoài

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)

Universities of Great Britain and Ireland

(Cơ sở dữ liệu luận án, luận văn của ProQuest)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện
Digital Library Repository - VNU (Tài liệu nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
MathSciNet
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/ (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí đề xuất

Tạp chí Hóa học chung

Accounts of Chemical Research
Chemical Reviews
Chemical Society Reviews
Journal of the American Chemical Society
Nature Chemistry

Tạp chí Hóa phân tích

Analytica Chimica Acta
Analytical Chemistry
Annual Review of Analytical Chemistry
Journal of Chromatography: A
Journal of Chromatography: B
The Analyst

Tạp chí Hóa dược

ACS Chemical Neuroscience
Chemical Research in Toxicology
Current Medicinal Chemistry
Journal of Medicinal Chemistry
Natural Product Reports

Tạp chí Hóa vô cơ

Coordination Chemistry Reviews
Inorganic Chemistry
Organometallics
Progress in Inorganic Chemistry
Progress in Solid State Chemistry

Tạp chí Hóa hữu cơ

Advanced Synthesis & Catalysis
European Journal of Organic Chemistry
Journal of Organic Chemistry
Organic Letters
Tetrahedron

Tạp chí Hóa lý

ACS Catalysis
Annual Review of Physical Chemistry
Catalysis Reviews
Surface Science Reports
The Journal of Physical Chemistry Letters

Tạp chí Hóa môi trường

Energy & Environmental Science
Environmental Chemistry
Green Chemistry
International Journal of Environmental Analytical Chemistry
Toxicological & Environmental Chemistry

Cơ sở dữ liệu và tạp chí truy cập mở

Analytical Abstracts (Analytical science articles)
Biochemical Pathway Database
BRENDA Enzyme Database
Chemistry (Open Access Journals in the World)
Digital Commons Network (Mạng thư viện số)
DOAJ : Directory of Open Access Journals
Chemical Sciences Journal
ChemBank
CHEMnetBASE (Chemical reference works)
ChemSpider
CRC Handbook of Chemistry and Physics
CASSI Search Tool
Chemistry Central
Common Chemistry
Meta-Synthesis
Reaxys (Find substances and reactions)
Research & Reviews: Journal of Chemistry
PubChem
Science of Synthesis (Reviews of the synthetic methodology)
TOXNET: Toxicology Data Network
Youtube EDU - Chemistry
Web Elements
Wired Chemist
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
UC Davis Chemwiki

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

6 bước viết một bài báo khoa học
Completing your PHD
Doing Cross-Cultural Research
Doing research
How to Write a Research Paper
Planning your PHD
Overview of Sage Research Methods Online (SRMO)
SRMO Methods Map
Using SRMO Lists

Tin tức khoa học

http://www.sciencedaily.com/news/matter_energy/chemistry/

Video

Nature Video Channel
Chemical functionality on nature.com: A user guide (Nature Video Channel)
Royal Society Channel
ScienceMagazines's Channel
Science Magazine Video Portal
Science Magazine Video Lab
Science Magazine Video Lab - Chemistry

Công cụ quản lý trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero
Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Việt Nam

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Viện Hóa học - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tập đoàn hóa chất Việt Nam
Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

Quốc tế

American Chemical Society (ACS)
American Chemical Society. Committee on Professional Training (ACS. CPT Recommended journal list)
American Institute of Physics
American Physical Society
British Library (BLL) Websites, Online Gallery images, Catalogue records, Journal articles.
Chemical Heritage Foundation The CHF is a library, museum, and center for scholars with world-class collections, including instruments and apparatus, rare books, fine art, and the personal papers of prominent scientists.
CHMINF-L Archives Chemical Information Sources Discussion List
International Union of Pure and Applied Chemistry The IUPAC is the world authority on chemical nomenclature, terminology, standardized methods for measurement, atomic weights and other critically evaluated data.
National Library of Medicine Library catalog, Databases, etc.
Nobel Foundation Awards the Nobel Prize and sponsors Nobel Symposia.
Physics-Online.Ru [Turpion] General physics information including first openly published documents from the history of high energy lasers in the USSR, & a collection of papers and video materials devoted to 40th anniversary of "Scientific and Production Association ASTROPHYSICS".
Royal Society of Chemistry
Special Libraries Association - Chemistry Division
Special Libraries Association - PAM Division Information, Publications/Discussion, Projects, Resources.
SPIE Conferences, publications, etc.
Voyager Library Network Catalogue Multi-Library catalogue search, including CSIRO, CISTI, Oxford, Library of Congress and Australian libraries.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
TRỊNH THỊ BẮC
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
HÓA HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Mendeley.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Phone: 0243.7546.545 lẻ 27