Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Hải dương học

Chủ đề HẢI DƯƠNG HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề HẢI DƯƠNG HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới hoặc nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang tìm kiếm: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

550 Earth Sciences (Khoa học trái đất nói chung)
551.1 The Earth (Trái đất)
551.2 Volcanoes, Earthquakes (Núi lửa, động đất)
551.3 Geological Work of Ice, Glaciers (Băng)
551.4 Geomorphology and Hydrosphere (Địa mạo và thủy quyển)
551.42 Islands and Reefs (Quần đảo và rặng san hô)
551.46 Oceanography (Hải dương học)
551.48 Hydrology (Thủy văn học)
551.5 Meteorology (Khí tượng học)
551.55 Hurricanes (Bão)
551.6 Climatology and Weather (Khí hậu và thời tiết)
551.63 Weather Forecasting (Dự báo thời tiết)
551.7 Historical Geology (Lịch sử địa chất)
551.8 Structural Geology (Địa chất cấu tạo)
552 Petrology (Thạch học)
552.2 Volcanic Rocks (Núi lửa)
553 Economic Geology (Địa chất kinh tế)
553.28 Petroleum Geology (Địa chất dầu khí)
560 Paleontology (Cổ sinh vật học)

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Applied oceanography
Chemical oceanography
Dynamics of the ocean
Estuarine oceanography
Marine ecology
Marine pollution
Marine resources
Marine sediments
Marine topography
Oceanography
Ocean atmosphere interaction
Ocean circulation
Oceanographic expeditions
Optical oceanography
Physical oceanography
Sea level
Tides
Underwater exploration
Waves

Danh mục tài liệu mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/earth/
http://libraries.mit.edu/new-books/ocean/

Sách tham khảo từ thư viện khác

- Fathoming the Ocean.- 2005, ISBN: 0674016912

- How the Ocean Works: An Introduction to Oceanography.- 2008, ISBN: 9780691126470

- Oceans.- 2008, ISBN: 9780816059324

- World Ocean Census: A Global Survey of Marine Life.- 2009, ISBN: 9781554074341

- Chasing Science at Sea: Racing Hurricanes, Stalking Sharks, and Living Undersea With Ocean Experts - Ellen J. Prager.- ISBN: 9780226678702, NXB: 2008

- Discrete Inverse and State Estimation Problems: With Geophysical Fluid Applications - Carl I. Wunsch.- ISBN: 9780521854245, NXB: 2006

- Mankind and the Oceans.- ISBN: 9789280810578, NXB: 2005

Bách khoa thư - Từ điển - Sổ tay gợi ý

- Encyclopedia of Coastal Science - Maurice L. Schwartz (Editor); M. Schwartz (Editor).- ISBN: 9781402038808

- Encyclopedia of Marine Science.- 2009, ISBN: 9780816050222

- Encyclopedia of ocean sciences - editor in chief, John H. S., Karl K. T. and Steve A. T.- ISBN: 0123744733

- Encyclopedia of Water Science - Stanley W. Trimble.- ISBN: 9780849396274

- Encyclopedia of Ocean Sciences / Editor: John H. S., Steve A. T., Karl K. T. (6 volumes, ISBN: 012227430X)

- Marine Affairs Dictionary - Niels West.- ISBN: 0313304211

- Encyclopedia of Coastal Science - Maurice L. Schwartz (Editor).- ISBN: 1402019033

- Encyclopedia of Water Science / Editor B. A. Stewart, Terry A. H..- ISBN: 0824709489

- Encyclopedia of the Sea

- Ocean: An Illustrated Atlas.- 2009, ISBN: 9781426203190

- Oceans: An Illustrated Reference.- 2006, ISBN: 0226776646

- The Facts on File Dictionary of Marine Science - Barbara Charton.- ISBN: 0816063834

- World Atlas of the Oceans / Editor. Dave Monahan and Manfred Leier.- ISBN: 1552095851

Nguồn Internet

Encyclopedia of Earth

Content focuses on the Earth, its natural environments, and their interaction with society; a free, fully searchable collection of articles written by scholars, professionals, educators, and experts who collaborate and review each other's work.

Encyclopedia of Life

A new project to create an online reference source and database for every one of the 1.8 million species that are named and known on this planet. 

Luận văn / Luận án tiếng Việt

Luận án
Luận văn

Luận văn / Luận án tiếng nước ngoài

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận văn, luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện
Digital Library Repository - VNU (Tài liệu nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
MathSciNet
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)
Tạp chí ngoại văn đề xuất

Applied Ocean Research
Coastal engineering
Journal of Coastal Research
Journal of Fluid Mechanics
Journal of Marine Biology & Oceanography
Journal of marine science and application
Journal of marine science and technology
Journal of marine systems
Limnology and Oceanography
Marine Environmental Research
Marine Geology
Naval engineers journal
Ocean Science Journal
Physical Oceanography
Probabilistic Engineering Mechanics
Progress in Oceanography
Sea technology

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử truy cập mở

Oceanography (Open Access Journals in the World)
http://www.hindawi.com/journals/ijocean/
http://www.whoi.edu/oceanus/
http://www.tos.org/oceanography/archive/27-1_yu.html
http://esciencecentral.org/journals/oceanography.php
http://free-scientific-journals.blogspot.com/2008/01/list-of-online-and-free-access-journals_07.html
www.iopan.gda.pl/oceanologia/
http://www.revbiolmar.cl/
http://www.icm.csic.es/scimar/
http://www.the-cryosphere.net/
http://www.the-cryosphere-discuss.net/papers_in_open_discussion.html
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/volumes_and_issues.html

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

6 bước viết một bài báo khoa học
Completing your PHD
Doing Cross-Cultural Research
Doing research
How to Write a Research Paper
Planning your PHD
Overview of Sage Research Methods Online (SRMO)
SRMO Methods Map
Using SRMO Lists

Tin tức khoa học và Video

http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/oceanography/
http://www.ted.com/topics/oceans

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ quản lý trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã có bản quyền sử dụng 2015-2016)

Zotero

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Việt Nam

Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
Viện Khí tượng, Thủy văn, Hải văn và Môi trường
Chương trình Nghiên cứu Biển Đông
Bộ môn Hải dương - Khí tượng - Thủy văn, ĐHKHTN Tp. HCM

Quốc tế

Digital Coast NOAA

Diverse national, state and local partners provide data about US coasts, including orthoimagery, elevation, marine boundaries, land cover and more.

GeoDirectory

After nearly 50 years of continuous publication, the Directory of Geoscience Departments (DGD) is now a free and online resource. The GeoDirectory brings to you information on the people and places of nearly 3000 geoscience organizations from around the world. As with the DGD, the strength of this system is in the US and Canadian academic geosciences departments and state geological surveys.

IODE: International Oceanographic Data and Information Exchange

IODE is a program of the International Oceanographic Commission of UNESCO. IODE facilitates the exchange of oceanographic data and information between participating Member States, and by meeting the needs of users for data and information products.

Lyell Collection

One of the largest integrated collections of online Earth science literature available, the Lyell Collection contains many geoscience resources, including British publications.

Meteorological and Geoastrophysical Abstracts

Covers geological literature, including citations and abstracts from journals, conference proceedings, technical reports, and books.

National Ocean Service

Features news, technical reports, and educational materials relating to the nation's oceans, coasts, and marine resources.

National Climatic Data Center (NCDC)

A large repository of climatic information for the US and the world.

NCDC Online Climate Data Directory

See the list of climatic summaries products toward the end of the page.

National Oceanographic Data Center (NODC)

The NODC archives and distributes global oceanographic data and information. NODC is a service of NOAA.

Global Change Master Directory (GCMD)

A major data portal for all aspects of earth science information.

National Center for Atmospheric Research (NCAR) Datasets

Try their Community Data portal.

NOAA Central Library Historical Foreign Climate Data

Provides historical climatological data for several countries through scanned images of their older publications.

National Weather Service

Local and current forecasts, warnings, temp and precip

National Oceanographic Data Center (NODC)

Includes World Ocean Atlas/ Database links.

WHOI Data Center

Wind and Sea

Provides links to several sites reviewed and updated by NOAA Central Library.

Sea-Search

Sea-Search is a portal to oceanographic and marine data and information in Europe.

Solar Resource Data from the NREL

Links to several solar radiation datasets.

Wind Research from NREL

Wind maps, Wind Atlas, and windspeed data.

European Wind Energy Association

See statistics and wind resource maps

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
LÊ BÁ LÂM
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
HẢI DƯƠNG HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Zotero.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: lamlb@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 22
Profile:
- CN KH Trái đất, ĐH Tổng hợp Hà Nội
- Ths. KH Thư viện, ĐHKHXH & NV