Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Điện tử viễn thông

Chủ đề ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG chào mừng các sinh viên, học viên, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Từ điển và Bách khoa thư;
+ Các tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

Các chủ đề liên quan

Bách khoa thư trong thư viện

* Encyclopedia of RF and microwave engineering. Kai Chang, editor / Hoboken, N.J. : John Wiley, 2005

(6 tập)

Mã xếp giá 621.38 ENC(1-6) 2005; Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho Tra cứu

* McGraw-Hill concise encyclopedia of science & technology.- New York : McGraw-Hill, c2005.- xi, 2651 p. : ill. ; 29 cm.
Mã xếp giá 503 McG 2005

Mã mượn trả: L-T0/00493, L-T2/01444

Bách khoa thư đề xuất

- Concise Encyclopedia of Engineering / McGraw-Hill Staff.- ISBN: 0071439528, Publication Date: 2005
- Concise Encyclopedia of Robotics / Stan Gibilisco.- ISBN: 0071410104, Publication Date: 2002
- Concise Encyclopedia of Science and Technology / McGraw-Hill Staff.- ISBN: 9780071613682, 2009
- Encyclopedia of Wireless and Mobile Communications / Frank P. D. & Kathleen L.B.-ISBN: 9781420043266, 2007
- Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering by Benjamin W. Wah (Editor).-ISBN: 9780471383932, 2009

Sổ tay đề xuất

- Computer and Information Security Handbook by John R. Vacca (Editor).- ISBN: 9780123743541, 2009
- Handbook of Energy Engineering by Albert Thumann; D. Paul Mehta.- ISBN: 9780881736953, 2012
- Handbook of Photovoltaic Science and Engineering/ Antonio L., Steven H.(Editor).- ISBN: 9780470721698, 2011
- Handbook of Thin Film Deposition by Krishna Seshan.- ISBN: 9781437778731, 2012

Từ điển trong thư viện

* Từ điển điện tử / Phạm, Văn Bảy.- H. : KHKT, 1995.- 493 tr.
Mã xếp giá 621.3903 PH-B 1995

Mã mượn trả: V-T0/02340, V-T2/02000, V-T4/00907, V-T5/01484

* Từ điển điện tử tin học truyền thông Anh-Việt.- H. : KH&KT, 1997.- 1118 tr.

Mã xếp giá 621.3803 TUĐ 1997

Mã mượn trả: V-T0/00027, V-T2/00423

* Từ điển công nghệ thông tin điện tử viễn thông Anh - Việt : khoảng 30.000 thuật ngữ.- H. : KHKT , 2004.- 1450 tr.
Mã xếp giá 004.03 TUĐ 2004

* Từ điển kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông Anh - Việt - Pháp - Đức / Bs. : Lê Văn Doanh.- H. : KHKT, 1998.- 383 tr.
Mã xếp giá 621.3803 TUĐ 1998

* Từ điển Tin học - Điện tử - Viễn thông Anh - Việt và Việt - Anh : khoảng 80.000 thuật ngữ.- H. : KHKT , 2002.- 1991 tr.
Mã xếp giá 004.03 TUĐ 2002

* Từ điển viết tắt Tin học - điện tử - viễn thông Anh - Việt / Phùng Quang Nhượng.- H. : KHKT , 2000.- 468 tr.

Mã xếp giá 004.03 PH-N 2000

* McGraw-Hill dictionary of electrical and computer engineering.- New York : McGraw-Hill, 2003.- 684 p. : ill.

Mã xếp giá 004.03 McG 2004

Mã mượn trả: L-T0/00497; L-T2/01459

Từ điển đề xuất

- A Dictionary of Computing by John Daintith (Editor); Edmund Wright (Editor).- ISBN: 9780199234004, 2008
- Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering / Phillip A. Laplante.- ISBN: 9780849330865, 2005
- Dictionary of Energy and Fuels by Clifford Jones (Editor); Nigel Russell (Editor).- ISBN: 9781420061949, 2007
- Dictionary of Engineering Materials by Uwe Erb; Harald Keller.- ISBN: 0471444367, 2004
- The Engineering Language by Ronald Hanifan (Editor).- ISBN: 9781606502068, 2009
- McGraw-Hill Dictionary of Electrical and Computer Engineering / McGraw-Hill Staff.- ISBN: 0071442103, 2004

Luận văn / Luận án tiếng Việt

Luận văn / Luận án tiếng nước ngoài

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)
The collection includes doctoral dissertations submitted to institutions outside the U.S. and Canada. The range of years includes mid-19th century through the present, with the greatest concentration in the late 19th, early 20th centuries.
1972+ - PhD dissertations for applied and hard sciences, social sciences, humanities and law. (Website in French)
UK Theses search

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện
Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn

IEEE Communications Magazine
IEEE Industrial Electronics Magazine
IEEE Signal Processing Magazine
IEEE Transactions on Fuzzy Systems
IEEE Transactions on Industrial Electronics : a Publication of the IEEE Industrial Electronics Society
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
IEEE Transactions on Power Electronics
IEEE Wireless Communications
Proceedings of the IEEE
Progress in Quantum Electronics

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử truy cập mở

EE Times Products

Electronics information, articles, application notes, data sheets and electronics JAVA based tools. (Registration required.)

Chip Directory

A numerically ordered directory of chips.

Circuits Archive

Large archive of EE related files, including circuit diagrams, component data sheets, SPICE models, and EE related computer files.

Digital Commons Network (Mạng thư viện số)

Electronics (Open Access Journals in the World)

Signal Processing Information Base (SPIB)

"Repositories of data, papers, software, newsgroups, bibliographies, links to other repositories"

Semiconductor Subway

"Provides links to all manner of semiconductor and microsystems related information, including fabrication facilities, research activities, standards work, etc."

Engineering Career Resource Center

An office dedicated to UM engineers to help them prepare for the working world and find internships and jobs.

ECRC Job links

Find links to general career information, job websites, and also more specific engineering job resources.

Directory of Open Access Journals (Thư mục các tạp chí truy cập mở)

Một thư mục trực tuyến miễn phí cho các chỉ mục và cung cấp truy cập toàn văn đến các tạp chí khoa học đã được phản biện.

Hindawi Publishing Open Access

438 tạp chí truy cập mở đã được phản biện bao gồm tất cả các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Y học, cũng như một số lĩnh vực khoa học xã hội.

INSPIRE

Cơ sở dữ liệu về vật lý hạt duy trì tại Trung tâm gia tốc tuyến tính Stanford (SLAC). Kế thừa từ Spires.

J-STAGE (Japan Science & Technology Information Aggregator, Electronic) - Open Access English articles

J-STAGE là một hệ thống truy cập mở, hỗ trợ khoa học và công nghệ thông tin liên quan đến phát hành tạp chí điện tử ở Nhật Bản. Powered by Trung tâm Link Japan (JaLC), tài liệu nghiên cứu phát hành vào J-GIAI ĐOẠN được liên kết đến bài viết về các dịch vụ thông tin học trên toàn thế giới khác nhau thông qua PubMed, CAS Full Text Options, NASA ADS, MathSciNet, và CrossRef. Dịch vụ tìm kiếm qua cũng có sẵn với động cơ hay các dịch vụ tìm kiếm như Google, SciVerse Scopus, ProQuest, vv..

Nanotechnology

National Nuclear Data Center (Trung tâm dữ liệu hạt nhân quốc gia)

Dữ liệu tại Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven, chuyên về cấu trúc hạt nhân và các phản ứng hạt nhân năng lượng thấp, cơ sở dữ liệu hạt nhân và công nghệ thông tin, tổng hợp và đánh giá số liệu hạt nhân.

Nature Open Access Journals

Nature Publishing Group (NPG) xuất bản hơn 70 tạp chí truy cập mở hoặc cung cấp tùy chọn truy cập mở. Trong tổng số, NPG xuất bản gần 5.000 bài báo truy cập mở.

 Physical Reference Data

Một loạt các cơ sở dữ liệu trực tuyến được tổ chức bởi NIST chứa các hằng số vật lý, dữ liệu quang phổ X-ray và dữ liệu gamma-ray, dữ liệu bức xạ đo lường, và nhiều hơn nữa.

Public Library of Science (PLoS)

PLoS là một nhà xuất bản phi lợi nhuận sản xuất tạp chí chuyên ngành đã được phản biện về khoa học và y học. Nó chủ trương tiếp cận, ứng dụng Creative Commons Attribution (CC BY) cấp giấy phép cho các công trình của họ.

PROLA - Physical Review Online Archive (Tài liệu lưu trữ Trực tuyến Tổng quan Vật lý)

Từ Hội Vật lý Mỹ, nó chứa gần như đầy đủ các bản sao điện tử của Tạp chí Tổng quan Vật lý từ khối lượng ban đầu của họ. Các cơ sở dữ liệu phạm vi là từ năm 1893 đến nay.

Review of Particle Physics Database (Tổng quan về Cơ sở dữ liệu Vật lý Hạt)

Sự mô tả hàng năm những thuộc tính của các hạt, cũng như những tổng quan liên quan và những công cụ đã thiết lập và theo giả thuyết.

Solid State and Superconductivity Abstracts (Trạng thái rắn và những tóm tắt Hiện tượng siêu dẫn)

Phủ sóng toàn cầu trên tất cả các khía cạnh của lý thuyết, sản xuất, và ứng dụng vật liệu rắn và các thiết bị và công nghệ siêu dẫn cao và nhiệt độ thấp. Các chủ đề bao gồm: pha, pha lê, và tính chất cơ học của các chất rắn, tính chất quang học và điện môi, tính chất dẫn điện và từ tính, cấu trúc điện tử và năng lượng khoảng cách, SQUID, tác dụng tạp chất, cấu trúc dòng & dòng giới chuyển, đồ gốm, song tinh hiện tượng. Từ năm 1981 đến nay. Cập nhật hàng tháng. Nguồn bao gồm hơn 3.000 tạp chí, kỷ yếu hội nghị, các báo cáo kỹ thuật, tạp chí thương mại / mục bản tin, bằng sáng chế, sách, và thông cáo báo chí.

Springer Materials

Một nguồn tài nguyên trực tuyến cho đánh giá dữ liệu vật lý và hóa học trong Khoa học Vật liệu. Vật liệu Springer được dựa trên Landolt-Bornstein New Series. Hướng dẫn từ Nhà xuất bản: SpringerMaterials Hướng dẫn sử dụng

Materials Research Database (Vật liệu Cơ sở dữ liệu nghiên cứu)

Cung cấp thông tin toàn diện về các kim loại, hợp kim, polyme, gốm sứ, vật liệu tổng hợp, từ nguyên liệu thô và tinh chỉnh thông qua chế biến, hàn và chế tạo để kết thúc sử dụng, ăn mòn, hiệu suất và tái chế. Từ năm 1966 - hiện tại. Cập nhật hàng tháng. Các tập con đó tạo nên cơ sở dữ liệu này là: 1) Nhôm Công Nghiệp Tóm tắt 2) Tóm tắt Đồ gốm / Tóm tắt Đồ gốm Thế giới 3) Trung tâm dữ liệu Cơ sở dữ liệu đồng 4) Những tóm tắt về Ăn mòn 5) Engineered liệu tóm tắt 6) Tài liệu về vật liệu kinh doanh 7) METADEX

Table of Isotopes (Bảng các chất đồng vị)

Biên soạn và duy trì bởi Lawrence Berkeley Laboratories.

Table of Nuclides (Bảng của nuclit)

Biên soạn tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc.

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Tin tức khoa học và Video

http://www.sciencedaily.com/news/matter_energy/electronics/

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero

Mendeley và Zotero là công cụ quản lý trích dẫn miễn phí cho phép quản lý tài liệu tham khảo của các nhà nghiên cứu. Công cụ này có thể thay thế các ứng dụng bản quyền như Endnote.

Việt Nam

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Khoa Điện tử viễn thông, trường ĐHCN

Quốc tế

American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Association for Computing Machinery (ACM)

IEEE

"IEEE, pronounced "Eye-triple-E," stands for the Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE is the world's largest professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the benefit of humanity. IEEE and its members inspire a global community through IEEE's highly cited publications, conferences, technology standards, and professional and educational activities."

SPIE

"SPIE is an international society advancing an interdisciplinary approach to the science and application of light."

IET (Institution of Engineering & Technology)

Vision: "Leading the development of an international engineering and technology community, sharing and advancing knowledge to enhance people's lives."

IEEE Societies & Communities

American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

Institution of Engineers Singapore (IES)

National Society of Professional Engineers (NSPE)

Society for Experimental Mechanics (SEM)

Society of Automotive Engineers (SAE)

Society of Manufacturing Engineers (SME)

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
ĐỖ LÊ PHƯƠNG NHI
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Zotero.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Phone: 043.7546.545 lẻ 13
Profile: Ths. Toán học, Đại học Huế