Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Địa chất học

Chủ đề ĐỊA CHẤT HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề ĐỊA CHẤT HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới hoặc các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học, giảng viên và nhà nghiên cứu.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

http://guides.library.uhh.hawaii.edu/geology
http://library.allegheny.edu/geology
http://guides.library.yale.edu/geology
http://libguides.caltech.edu/geology
http://guides.lib.uchicago.edu/geosci
http://library.stanford.edu/subjects/geology
http://libguides.newcastle.edu.au/geology
http://libguides.uidaho.edu/geology
http://otago.libguides.com/geology
http://libguides.mit.edu/earth

Các chủ đề liên quan

Biến đổi khí hậu
Địa lý học
Hải dương học
Khí tượng học
Thủy văn học

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

549 Mineralogy (Khoáng vật học)
550 Earth Sciences (Khoa học trái đất nói chung)
551.1 The Earth (Trái đất)
551.2 Volcanoes, Earthquakes (Núi lửa, động đất)
551.3 Geological Work of Ice, Glaciers (Băng)
551.4 Geomorphology and Hydrosphere (Địa mạo và thủy quyển)
551.42 Islands and Reefs (Quần đảo và rặng san hô)
551.46 Oceanography (Hải dương học)
551.48 Hydrology (Thủy văn học)
551.5 Meteorology (Khí tượng học)
551.7 Historical Geology (Lịch sử địa chất)
551.8 Structural Geology (Địa chất cấu tạo)
552 Petrology (Thạch học)
552.2 Volcanic Rocks (Núi lửa)
553 Economic Geology (Địa chất kinh tế)
553.28 Petroleum Geology (Địa chất dầu khí)
560 Paleontology (Cổ sinh vật học)

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Earthquakes
Geomorphology
Geophysics
Geomagnetism
Geology
Landforms
Mineralogy
Paleobotany
Paleontology
Petrology
Structural geology
Stratigraphic
Volcanoes

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/earth/

E-book

Lyell Collection
Full text versions of Geological Society of London books and journals, including books in the Special Publications, Memoirs and Engineering Geology Special Publications Series.

Bách khoa thư

Thư viện: Phòng DVTT KHTN và KHXH & NV - Kho tra cứu

- Water encyclopedia : Domestic, municipal, and industrial water supply and waste disposal / Jay Lehr ; editor in chief, Jack Keeley ; senior editor, Janet Lehr ; associate editor, Thomas B. Kingery III.- Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005.- 5 v. : ill. ; 29 cm

Mã xếp giá: 627.03 WAT 2005

- Water encyclopedia : ground water / Jay Lehr ; editor in chief, Jack Keeley ; senior editor, Janet Lehr ; associate editor, Thomas B. Kingery III.- Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005.- 5 v. : ill. ; 29 cm
Mã xếp giá: 627.03 WAT 2005

- Water encyclopedia : oceanography; meteorology; physics and chemistry;water law; and water history, art, and culture / Jay Lehr ; editor in chief, Jack Keeley ; senior editor, Janet Lehr ; associate editor, Thomas B. Kingery III.- Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005.- 5 v. : ill. ; 29 cm
Mã xếp giá: 627.03 WAT 2005

- Water encyclopedia : Surface and agricultural water / Jay Lehr ; editor in chief, Jack Keeley ; senior editor, Janet Lehr ; associate editor, Thomas B. Kingery III.- Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005.- 5 v. : ill. ; 29 cm
Mã xếp giá: 627.03 WAT 2005

- Water encyclopedia : water quality and resource development / Jay Lehr ; editor in chief, Jack Keeley ; senior editor, Janet Lehr ; associate editor, Thomas B. Kingery III.- Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2005.- 5 v. : ill. ; 29 cm
Mã xếp giá: 627.03 WAT 2005

- Encyclopedia of Modern Coral Reefs : Structure, Form and Process

Mã xếp giá: 551.42 ENC 2011

- Encyclopedia of paleoclimatology and ancient environments

Mã xếp giá: 551.609 ENC 2009

Từ điển

Từ điển Anh - Việt các Khoa học trái đất

Từ điển địa chất

A Dictionary of Earth Sciences - Michael Allaby (Editor), ISBN: 0199211949

Luận văn / Luận án tiếng Việt

Luận án Ngành Cổ sinh và Địa tầng
Luận án Ngành Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học
Luận án Ngành Địa chất học
Luận án Ngành Địa hóa học
Luận án Ngành Địa kiến tạo
Luận án Ngành Địa mạo và cổ địa lý
Luận án Ngành Địa Vật lý

Luận văn / Luận án tiếng nước ngoài

Networked Digital Library of Theses and Dissertations

(NDLTD - Mạng Thư viện số luận văn, luận án)

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận văn, luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện
Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)
Credo Reference
IG Publishing Ebook
MathSciNet
Nature
ScienceDirect
Springer Link

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Cơ sở dữ liệu toàn văn về thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam

01. Các giai đoạn lịch sử phát triển trái đất
02. Các tổ chức Địa chất Việt Nam và quốc tế
03. Cổ sinh vật học
04. Địa chất biển và Trầm tích học
05. Địa chất cấu tạo
06. Địa chất công trình
07. Địa chất dầu khí và Tài nguyên dầu khí
08. Địa chất Đệ tứ và Vỏ phong hóa
09. Địa chất khu vực Việt Nam
10. Địa chất môi trường và tai biến địa chất
11. Địa chất tài nguyên (Khoáng sản học)
12. Địa chất thủy văn và tài nguyên nước ngầm
13. Địa chất viễn thám
14. Địa hóa học
15. Địa mạo và cảnh quan địa chất
16. Địa tầng học
17. Địa vật lý
18. Điều tra đánh giá tài nguyên địa chất
19. Khoáng vật học
20. Kiến tạo và địa động lực
21. Quá trình nghiên cứu đào tạo và thành tựu trong địa chất Việt Nam
22. Quá trình phát triển địa chất học. Danh nhân địa chất thế giới
23. Thạch học
24. Các chủ đề và mục từ độc lập

Top tạp chí ngoại văn

Cretaceous Research
Geology
Geomorphology
Journal of Metamorph Geology
Journal of Sedimentary Research
International Geology Review
Palaios
Permafrost Periglac
Journal of Geology
Sedimentary Geology
Sedimentology
Newsl Stratigr
Ore Geology Review
Geofluids
Lithosphere-US

Cơ sở dữ liệu truy cập mở

Geology (Open Access Journals in the World)
Geology
Earth Sciences
Geophysics and Geomagnetism
GeoRef

GeoRef contains current citations in the geosciences and is very helpful for a broad-based literature search.

GeoScience World

GeoScienceWorld (GSW) is a one-stop shop and digital archive for earth science researchers. GSW provides electronic access to the journals and archives of more than 41 top-tier digital journals from 27 pre-eminent global publishers.

Lyell Collection

One of the largest integrated collections of online Earth science literature available, the Lyell Collection contains many geoscience resources, including British publications.

Meteorological and Geoastrophysical Abstracts

Covers geological literature, including citations and abstracts from journals, conference proceedings, technical reports, and books.

Mindat.org

37,952 mineral names (inc. synonyms, varieties, etc). 203,051 different localities. 241,922 photos.

Geology.com

Includes an extensive collection of links to articles, maps, satellite images, news, and discussions on a wide variety of geology topics for the U.S. as well as individual states.

Inside Geology

Includes links to resources, lectures, news items, organizations, glossaries plus references to additional geology websites.

Geo-Science Webring

Contains thousands of links to websites about earth science, geomorphology, climatology, oceanography, seismology, and volcanology.

Links for Palaeobotanists

Includes an annotated collection of pointers to information and WWW resources which may be of use for the study of fossil plants.

Minerals Information

Includes statistics on 100 minerals, from aluminum to zinc, with details data from the U.S.G.S. Mineral Yearbooks.

National Ocean Service

Features news, technical reports, and educational materials relating to the nation's oceans, coasts, and marine resources.

National Geophysical Data Center

Provides links to more than 400 digital resources on land, marine, and solar-terrestrial topics.

OpenGeoSci

"OpenGeoSci is a free, map-based discovery interface providing geographic searching for more than 300,000 maps, cross-sections, charts, tables, and other high-value content from GeoScienceWorld (GSW) publications. .... Search results can be filtered by journal, topical category, publication date, zooming in on the map, or an area filter."

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Tin tức khoa học

http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/geology/

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ quản lý trích dẫn Endnote (Thư viện đã có bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
LÊ BÁ LÂM
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
ĐỊA CHẤT HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Zotero.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: lamlb@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 22
Profile:
- CN KH Trái đất, ĐH Tổng hợp Hà Nội
- Ths. KH Thư viện, ĐHKHXH & NV