Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Công nghệ sinh học

Chủ đề CÔNG NGHỆ SINH HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề CÔNG NGHỆ SINH HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Từ điển và Bách khoa thư;
+ Các tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

 

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

572 Biochemistry (Hóa sinh)
572.8 Cells (Tế bào)
576 Genetics (Di truyền)
595.7 Insects (Côn trùng)
612 Human Physiology (Sinh học người)
660.6 Biology technology (Công nghệ sinh học)

Từ khóa đề xuất

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/biotech/

Bách khoa thư

Nhan đề: Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering / Ed. : Gary E. Wnek, Gary L. Bowlin
Xuất bản: N.Y. : Marcel Dekker, 2004.-  882 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tra cứu.
Mã xếp giá 610.28 ENC(1) 2004; Mã mượn trả: L-T2/01343
 
Nhan đề: Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering / Ed. : Gary E. Wnek, Gary L. Bowlin
Xuất bản: N.Y. : Marcel Dekker, 2004.-  907 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tra cứu.
Mã xếp giá 610.28 ENC(2) 2004; Mã mượn trả: L-T2/01344
Nhan đề: Encyclopedia of drug metabolism and interactions. editor-in-chief: Alexander V. Lyubimov; Associate editors: A. David Rodrigues, Michael A. Sinz
Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, c2012.- xxvii, 631 p. : ill.; 26cm
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu.
Mã xếp giá: 615 ENC(1) 2012; Mã mượn trả: 00021000020
 
Nhan đề: Encyclopedia of drug metabolism and interactions. editor-in-chief: Alexander V. Lyubimov; Associate editors: Jasminder Sahi, Edward LeCluyse
Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, c2012.- xxix, 992 p. : ill.; 26cm
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu.
Mã xếp giá: 615 ENC(2) 2012; Mã mượn trả: 00021000021
 
Nhan đề: Encyclopedia of drug metabolism and interactions. editor-in-chief: Alexander V. Lyubimov; Associate editors: Dennis A. Smith
Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, c2012.- xxix, 733 p. : ill.; 26cm
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu.
Mã xếp giá: 615 ENC(3) 2012; Mã mượn trả: 00021000022
 
Nhan đề: Encyclopedia of drug metabolism and interactions. editor-in-chief: Alexander Lyubimov ; Associate editors: Larry C. Wienkers
Xuất bản Hoboken, N.J. : Wiley, c2012.- xxviii, 698 p. : ill., 26cm
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu.
Mã xếp giá: 615 ENC(4) 2012; Mã mượn trả: 00021000023
 
Nhan đề: Encyclopedia of drug metabolism and interactions. editor-in-chief: Alexander Lyubimov ; Associate editors: Lucinda H. Cohen, David C. Muddiman
Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, c2012.- xxix, 698 p. : ill.;26cm
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu.
Mã xếp giá: 615 ENC(5) 2012; Mã mượn trả: 00021000024
 
Nhan đề: Encyclopedia of drug metabolism and interactions. editor-in-chief: Alexander V. Lyubimov ; Associate editors: Michael D. Coleman, Louis Lazo Radulovic
Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, c2012.- xxviii, 808 p. : ill.; 26cm
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu.
Mã xếp giá: 615 ENC(6) 2012; Mã mượn trả: 00021000025

Sổ tay

Nhan đề: Standard handbook of biomedical engineering and design / Myer Kutz, editor in chief.
Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c2003.- 1 v. (various pagings) : ill. ; 24 cm.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tra cứu
Mã xếp giá: 610.28 STA 2003; Mã mượn trả: L-T2/01418

Từ điển

Từ điển Công nghệ sinh học
Từ điển Sinh học 

Luận văn / Luận án tiếng Việt

Luận văn / Luận án tiếng nước ngoài
Networked Digital Library of Theses and Dissertations

(NDLTD - Mạng Thư viện số luận văn, luận án)

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận văn, luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)
(Cơ sở dữ liệu luận án, luận văn của ProQuest)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/ (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử truy cập mở

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Tin tức khoa học và Video

http://www.sciencedaily.com/news/plants_animals/biotechnology/

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ quản lý trích dẫn Endnote (Thư viện đã có bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

Việt Nam

Quốc tế

BIO (Biotechnology Industry Organization)

The largest biotech organization; a great place to look for news about conferences, regulatory issues, intellectual property concerns, and more!

Encyclopedia of Life

Created by scientists and nonscientists from museums and resesarch institutions worldwide, EOL provides basic information on all known species.

JoVE (Journal of Visualized Experimentation) Basic Protocols

The first peer-reviewed video journal. Many articles are available to subscribers only, but most of the Basic Protocols are free for viewing. A great way to learn about new techniques!

Oregon Bioscience Association

The professional association for the Oregon bioscience community.

Tree of Life

A distributed Internet project containing information about phylogeny and biodiversity, very extensive covering many organisms.

United States Geology Survey's Biological Resources Discipline

The Biological Resources Discipline (BRD) of the U.S. Geological Survey (USGS) works with others to provide the scientific understanding and technologies needed to support the sound management and conservation of our Nation's biological resources.

National Center for Biotechnology Information

A government site, NCBI is a repository for biology and medicine resources. Check out the Coffee Break news section!

International Plant Names Index

A database of the names and associated basic bibliographical details of seed plants, ferns, and fern allies.

Plant Information Online

Offers a collection of databases to plant and gardening with an emphasis on cultivated plants and plant/seed sources.

Scitopia.org

A free online search portal to published scholarly research, patents, and government documents of the affiliated science technology societies.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
TRỊNH THỊ BẮC
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Sử dụng Endnote và Mendeley.
- Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Phone: 043.7546.545 lẻ 27