Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Công nghệ nano

Chủ đề CÔNG NGHỆ NANO chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề CÔNG NGHỆ NANO mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

Sách đề xuất

Springer handbook of nanotechnology

Bhushan Bharat

Berlin ; New York : Springer, c2010.

 

Springer handbook of nanotechnology

Nanotechnology and nano-interface controlled electronic devices

International Workshop on Nanotechnology and NICE Devices (2002 : Nagoya-shi, Japan); Iwamoto Mitsumasa; Kaneto K; Mashiko S

Amsterdam : Boston : Elsevier, 2003.

 

Nanotechnology and nano-interface controlled electronic devices

Nanotechnology in health care

Sahoo Sanjeeb K.

Singapore : Pan Stanford ; London : Eurospan [distributor], 2012.

 

Nanotechnology in health care

Colloid and interface chemistry for nanotechnology

lchevsky Peter A.1

Boca Raton: CRC Press, 2014

 

Colloid and interface chemistry for nanotechnology

Advanced nanomaterials and nanotechnology: proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Nanomaterials andNanotechnology, Dec 8-10, 2011, Guwahati, India

Giri P. K; Goswami D. K; Perumal A

New York : Springer, 2012.

 

Advanced nanomaterials and nanotechnology: proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Nanomaterials and Nanotechnology, Dec 8-10, 2011, Guwahati, India

Nanotechnology : environmental implications and solutions

Theodore Louis.; Kunz Robert G

Hoboken, NJ : John Wiley, 2005.

 

Nanotechnology : environmental implications and solutions

Nanotechnology : global strategies, industry trends and

Schulte Jurgen

Hoboken, NJ : Wiley, c2005.

 

Nanotechnology : global strategies, industry trends and

Introduction to nanotechnology

Poole Charles P.; Owens Frank J

Hoboken, NJ : J. Wiley, c2003.

 

Introduction to nanotechnology

Nanotechnology : the whole story

Rogers Ben; Adams Jesse author; Pennathur Sumita author

Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013

 

Nanotechnology : the whole storyNanotechnology : the whole storyGrowth market nanotechnology : an analysis of technology and innovation

Fundamentals of nanotechnology

Hornyak Gabor L

Boca Raton : CRC Press, c2009.

 

Fundamentals of nanotechnology

Nanophysics and nanotechnology : an introduction to modern concepts in nanoscience

Wolf E. L.

Weinheim : Wiley-VCH, c2006.

 

Nanophysics and nanotechnology : an introduction to modern concepts in nanoscience

Scanning microscopy for nanotechnology : techniques and applications

Zhou Weili; Wang Zhong Lin

New York : Springer, 2007.

 

Nanotechnology : an introduction to nanostructuring techniques

Single molecules and nanotechnology

Rigler Rudolf; Vogel H

Berlin : Springer, c2008

 

Single molecules and nanotechnology

Advances in nanotechnology and the environment

Kim Juyoung

Tamasek Boulevard, Singapore : Pan Stanford Publishing, 2012

 

Advances in nanotechnology and the environment

Nanotechnology and energy : science, promises and limits

Lambauer Jochen; Fahl Ulrich; Voss Alfred

Singapore : Pan Stanford Pub., c2013.

 

Nanotechnology and energy : science, promises and limits

Semiconductors for micro- and nanotechnology : an introduction for engineers

Korvink J. G.; Greiner Andreas

Weinheim : Wiley-VCH, c2002.

 

Semiconductors for micro- and nanotechnology : an introduction for engineers

Springer handbook of nanotechnology

Bhushan Bharat Editor

Berlin : Springer, 2004

 

Springer handbook of nanotechnology

Nanophysics and nanotechnology : An inttroduction to Modern Conccepts in Nanoscience

Wolf Edward L

Weinheim : Wiley-VCH, 2004

 

Nanotechnology in drug delivery

Aramwit Pornanong; Kwon Glen S; Villiers Melgardt M. de

New York, NY : Springer : AAPS Press, c2009.

 

Nanosystems : molecular machinery, manufacturing, and computation

Nanobiotechnology : concepts, applications and perspectives

Mirkin Chad A; Niemeyer Christof M

Weinheim : Wiley-VCH, c2004.

 

Nanobiotechnology : concepts, applications and perspectives

Fundamentals of bioMEMS and medical microdevices

Saliterman Steven.

[Hoboken, NJ] : Wiley-Interscience ; Bellingham, Wash. : SPIE Press, c2006.

 

Nanoscience : nanotechnologies and nanophysics

Nanobiotechnology in molecular diagnostics : current techniques and applications

Jain K. K.

Norfolk : Horizon Bioscience, c2006.

 

Particulate systems in nano- and biotechnologies

Introduction to nanoscale science and technology

Di Ventra Massimiliano; Evoy Stephane; Heflin James R

Boston : Kluwer Academic Publishers, c2004.

 

Introduction to nanoscale science and technology

Chemical physics of thin film deposition processes for micro- and nano-technologies

Pauleau Y

Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, c2002.

 

Chemical physics of thin film deposition processes for micro- and nano-technologies

Nanowires and nanobelts : materials, properties, and devices

Wang Zhong Lin

Boston : Kluwer Academic Publishers, 2003.

 

Nanowires and nanobelts : materials, properties, and devices. Volume 1

Biological and pharmaceutical nanomaterials

Kumar C. S. S. R

Weinheim : Wiley-VCH ; [Chichester : John Wiley, distributor], c2006.

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/nano/

Sách điện tử (Ebooks) miễn phí

Directory of Open Access Books (DOAB)

A searchable index of peer-reviewed books published under Open Access with links to the full text publisher websites or repositories

HathiTrust Digital Library

A partnership of major research institutions and libraries working to ensure that the cultural records is preserved and accessible

National Academies Press

The National Academies publish the reports issued by the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, the Institute of Medicine, and the National Research Council, all operating under a charter granted by the Congress of the United States

Project Gutenberg

Contains eBooks where the copyright in the U.S. has expired. This may not be the case for jurisdictions outside the U.S

Bách khoa thư gợi ý

- Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering
- Webopedia definitions of nanotechnology terms
- Comprehensive Nanoscience and Technology / Editors-in-Chief: David L. Andrews, Gregory D. Scholes, and Gary P. W.
- Dekker encyclopedia of nanoscience and nanotechnology
- Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics / Editors: Dongqing Li Prof.- ISBN: 978-0-387-32468-5
- Encyclopedia of Nanotechnology / Editors: Professor Bharat Bhushan.- ISBN: 978-90-481-9750-7
- Encyclopedia of Nanoscience and Society / David H. Guston
- Nanotechnologies for the Life Sciences
- Wiley encyclopedia of biomedical engineering

Sổ tay gợi ý

- Handbook of Nanoscience, Engineering, and Technology
- Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology
- The Handbook of Nanomedicine / Kewal K. Jain.- ISBN: 978-1-61779-982-2
- Handbook of Nanomaterials Properties /Editors: Bharat B., Dan Luo, Scott R. S., Wolfgang S., Stefan Z.
- Nano-bio-ethics: Ethical Dimensions of Nanobiotechnology
- Nanoethics: The Ethical and Social Implications of Nanotechnology
- Plenty of Room for Biology at the Bottom: An Introduction to Biononotechnology
- Springer Handbook of Nanomaterials / Editors: Robert Vajtai.- ISBN: 978-3-642-20594-1
- Springer Handbook of Nanotechnology / Editors: Prof. Bharat Bhushan.- ISBN: 978-3-642-02524-2

Luận văn / Luận án tại ĐHQGHN

Luận án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Trường Đại học Công nghệ

Luận văn / Luận án khác

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Mạng Thư viện số luận văn, luận án 

Index to Theses with Abstracts accepted for Higher Degrees by the Universities of Great Britain and Ireland

Listing of theses with abstracts accepted for higher degrees by universities of Great Britain and Ireland since 1716.

Electronic Theses Online Service (EThOS)

Managed by the British Library. Provides access to theses produced by UK Higher Education.

DSpace@MIT

Link to MIT's institutional repository.

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, luận án / luận văn,...)

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử truy cập mở

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

6 bước viết một bài báo khoa học
Completing your PHD
Doing Cross-Cultural Research
Doing research
How to Write a Research Paper
Planning your PHD
Overview of Sage Research Methods Online (SRMO)
SRMO Methods Map
Using SRMO Lists

Study skills

Macmillan, 2007

 

Study skills

Reading and study skills

Langan John

Boston : McGraw-Hill, c2002.

 

Reading and study skills

Reading and all that jazz : tuning up your reading, thinking, andstudy skills

Mather Peter.; McCarthy Rita

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2003.

 

Reading and study skills : Form A

Academic encounters life in society : reading study skills writing

Brown Kristine; Hood Susa

Cambridge: Cambridge University Press, 2002

 

Reading and all that jazz

How to study science

Drewes Fred

Dubuque, IA : |b Wm. C. Brown Publishers, |c c1997.

 

How to study science

Ten skills you really need to succeed in college

Langan John

Boston : McGraw-Hill, c2003.

 

The essentials of report writing

Technical report writing today

Riordan Daniel G.

Australia: Wadsworth, Cengage Learning, c2014.

 

Technical report writing today

The research project : how to write it

Berry Ralph

London ; New York, NY : Routledge, c2004.

 

Writing in response

MLA handbook for writers of research papers

Gibaldi Joseph; Modern Language Association of America.

New York : Modern Language Association of America, 2003.

 

The aims of argument : a brief rhetoric

Successful writing

Hairston Maxine C.

New York : W.W. Norton, 1998

Tìm tài liệu hướng dẫn Nghiên cứu - Viết trong thư viện

Copy và dán các cụm thuật ngữ dưới đây vào trang tìm kiếm http://find.lic.vnu.edu.vn/

 • "Study Skills"
 • "Report Writing"
 • "Technical Writing"
 • "Communication in Science"
 •  Research
 • "Research - Methodology"
 • "Science - Methodology"
 • "Experimental Design"
 • "Dissertations - Academic"
 • "Dissertations - Academic - Authorship"
 • "Academic Writing"
 • "Authorship - Style Manuals"

Tin tức khoa học và Video

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ quản lý trích dẫn Endnote (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero

Mendeley và Zotero là các phần mềm miễn phí cho phép quản lý tài liệu tham khảo và trích dẫn. Công cụ này có thể thay thế các ứng dụng bản quyền như Endnote.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
ĐỖ LÊ PHƯƠNG NHI
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
CÔNG NGHỆ NANO

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote và Zotero.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Phone: 043.7546.545 lẻ 13
Profile: Ths. Toán học, Đại học Huế