Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Công nghệ kỹ thuật XD-GT

Chủ đề BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu chủ đề BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới hoặc các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, mong nhận được ý kiến đóng góp từ người học, giảng viên.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

 

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

333.7 Air quality (Chất lượng không khí - Môi trường)
550 Earth Sciences (Khoa học trái đất nói chung)
551.1 The Earth (Trái đất)
551.2 Volcanoes, Earthquakes (Núi lửa, động đất)
551.4 Geomorphology and Hydrosphere (Địa mạo và thủy quyển)
551.42 Islands and Reefs (Quần đảo và rặng san hô)
551.46 Oceanography (Hải dương học)
551.48 Hydrology (Thủy văn học)
551.5 Meteorology (Khí tượng học / Khí hậu học)
551.6 Climatology and Weather (Khí hậu và thời tiết)
551.63 Weather Forecasting (Dự báo thời tiết)
551.7 Historical Geology (Lịch sử địa chất)
551.8 Structural Geology (Địa chất cấu tạo)
552 Petrology (Thạch học)
553 Economic Geology (Địa chất kinh tế)
553.28 Petroleum Geology (Địa chất dầu khí)
560 Paleontology (Cổ sinh vật học)

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Tài liệu gợi ý

- The Asian Century, Sustainable Growth and Climate Change : responsible futures matter / Moazzem Hossain (Editor); Tapan Sarker; Malcolm McIntosh.- ISBN: 9781781005743, XB: 2013

- Clean Energy, Climate and Carbon / Peter J. Cook.- ISBN: 0415621062, NXB: 2012

- Climate Change: A Multidisciplinary Approach / William James Burroughs.- ISBN: 9780521870153, XB: 2007

- Climate Change, Adaptive Capacity and Development / Joel B. Smith (Editor); Richard J. T Klein (Editor).- ISBN: 186094373X, XB: 2003

- Climate Change, Justice and Future Generations / Edward A. Page.- ISBN: 9781843761846, XB: 2006

- Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions by Katherine Richardson (Editor); Will Steffen (Editor); Diana Liverman (Editor).- ISBN: 9780521198363, XB: 2011.

- Climate Change Science by Committee on the Science of Climate Change; National Research Council StaffPublication, XB: 2001

- Climate Change by Joseph F. C. DiMento (Editor); Pamela M. Doughman (Editor), NXB: 2007

- Climate of Uncertainty : a balanced look at global warming and renewable energy by William Stewart.- ISBN: 9780976729167, XB: 2010

- The Discovery of Global Warming by Spencer R. Weart, NXB: 2008

- Energy and Climate Change : creating a sustainable future by David Coley.- ISBN: 9780470853139, XB: 2008

- Energy, the Environment and Climate Change by P. E. Hodgson.- ISBN: 9781848164178, XB: 2010

- Engineering Response to Global Climate Change by Robert G. Watts (Editor).- ISBN: 9781439888469, XB: 2013

- Field Notes from a Catastrophe : man, nature, and climate change by Elizabeth Kolbert.- ISBN: 9781596911307, XB: 2006

- Global Warming : engineering solutions by Ibrahim DincerI.- ISBN: 9781441910172, XB: 2010

- Global Warming by Tamara L. Roleff (Editor); Scott Barbour (Editor); Karin L. Swisher (Editor), NXB: 1997

- Governing Climate Change by Peter Newell; Harriet A. Bulkeley.- ISBN: 9780415467698, XB: 2010

- The Science and Politics of Global Climate Change: A Guide to the Debate by Andrew Dessler; Edward A. ParsonCall.- ISBN: 9780521519243, Publication Date: 2010-02-18.

- Why We Disagree about Climate Change by Mike Hulme.- ISBN: 9780521727327, Publication Date: 2009

Bách khoa thư gợi ý

- Encyclopedia of Global Warming by Steven I. Dutch.- ISBN: 9781587655630, NXB: 2009
- The Encyclopedia of Global Warming Science and Technology by Bruce E. Johansen.- ISBN: 9780313377020, NXB: 2009
- Encyclopedia of Global Warming and Climate Change /S. George Philander (Editor).- ISBN: 9781412958783, NXB: 2008
- The encyclopedia of weather and climate change : a complete visual guide, Juliane L. Fry, et al. Berkeley.- NXB 2010.

Sổ tay gợi ý

- Climate change: a reference handbook / David L. Downie, et al., 2009

Từ điển gợi ý

- Dictionary of Global Climate Change by W. John Maunder.- Publication Date: 1995-01-01

Nguồn Internet

Encyclopedia of Earth -- Climate Change

Look by topic to see a wealth of resources on climate change. This encyclopedia is a new open access resource published out of Boston University.

Encyclopedia of Life

A new project to create an online reference source and database for every one of the 1.8 million species that are named and known on this planet. 

Luận văn / Luận án tiếng Việt

Luận văn ngành Biến đổi khí hậu

Luận văn Ngành Khí tượng và Khí hậu học

Luận án Ngành Khí tượng và Khí hậu học

Luận văn / Luận án tiếng nước ngoài

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

Mạng Thư viện số luận văn, luận án

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,...)

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/  (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn đề xuất

Cơ sở dữ liệu và tạp chí truy cập mở

Digital Commons Network
Directory of Open Access Journals
Open Access Journals in the World

Các báo cáo

The 2014 National Climate Assessment summarizes the impacts of climate change on the United States, now and in the future. A team of more than 300 experts guided by a 60-member Federal Advisory Committee produced the report, which was extensively reviewed by the public and experts, including federal agencies and a panel of the National Academy of Sciences.

Earth Observatory: World of Change

Global Temperature Reports. NASA Goddard Institute for Space Studies, Jan. 15, 2013, NASA scientists report that global surface temperature in 2012 was 1° Fahrenheit warmer than the 1951–1980 average, continuing a long-term warming trend since the mid-1970s.

Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaption. A special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2012

Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation Intergovernmental Panel on Climate Change.

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Xem toàn văn các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu
6 bước viết một bài báo khoa học

Tin tức khoa học

http://www.sciencedaily.com/news/earth_climate/climate/

Video

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Endnote (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Zotero Một công cụ quản lý trích dẫn miễn phí tương đương Endnote.

Việt Nam

Quốc tế

Tham khảo thêm các tổ chức khí tượng học tại đây

American Meteorological Society

Founded in 1919, this society promotes the development and dissemination of information and education on the atmospheric and related oceanic and hydrologic sciences and the advancement of their professional applications, through many professional journals and annual conferences.

Climate Central

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Established by the World Meterological Organization and the U.N. Environment Programme, IPCC assesses a range of information on human-caused climate change. Nobel Peace Prize winner, IPCC includes a number of reports.

National Climatic Data Center

This site, from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), bills itself as the "World's largest collection of climatic data." The free data includes comparative climatic data, wind data, storm data. You can download monthly climate statistics for all stations in California. Some fee-based information, such as climate maps, is low-cost.

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration

A scientific agency of the United States Department of Commerce which is focused on the conditions of the oceans and the atmosphere. NOAA overseas 6 major organizations, including the National Weather Service.

NOAA's National Weather Service

An agency within NOAA whose mission is to provide weather, hydrologic, and climate forecasts and warnings for the United States, its territories, adjacent waters and ocean areas, for the protection of life and property and the enhancement of the national economy. NWS data and products form a national information database and infrastructure which can be used by other governmental agencies, the private sector, the public, and the global community.

Global Warming: Early Warning Signs

An inter-organizational effort, this map of worldwide events helps to illustrate the global nature of climate change.

RealClimate

RealClimate describes itself as "a commentary site on climate science by working climate scientists for the interested public and journalists." News and discussions provide insight into the latest thinking and research. The dozen or so topic areas include greenhouse gases, climate modeling, and oceans.

The World Weather Information Service

Hosted by the U.N. World Meteorological Organization, this website is intended to serve as a centralized source of weather information provided by all the world's National Meteorological and Hydrological Services.

WINDandSEA: The Oceanic and Atmospheric Sciences Internet Guide

Created by the NOAA Central Library, with over 1,000 selected science and policy sites organized by topic. The general index covers oceanic and atmospheric issues. Other topics include climate and weather.

World Meteorological Organization (WMO)

This U.N. agency focuses on "Earth's atmosphere, its interaction with oceans, the climate it produces, and resulting distribution of water resources." The site is somewhat hard to navigate. Use the dropdown menus on the homepage to target an area of interest.

NASA's Global Change Master Directory

Their goal is to enable users to locate Earth science data sets and services, and their database of resources contains more than 30,000 items. The site also has an extensive list of links to related atmosphere and climate data sites, especially U.S. government agencies but also international, commercial, and research institutions.

NASA: Global Climate Change

Overviews of Evidence, Causes, Effects, etc. with related references. Key websites, videos and images. Even a widget so you can keep track of climate change. From NASA (National Aeronautics and Space Administration).

USGS's Natural Hazards Support System

Interactive real-time map that displays hazards such as floods, hurricanes, earthquakes, active volcanoes, and wild fires for North America and the world.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
LÊ BÁ LÂM
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Zotero.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: lamlb@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 22
Profile:
- CN KH Trái đất, ĐH Tổng hợp Hà Nội
- Ths. KH Thư viện, ĐHKHXH & NV