Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Công nghệ hóa học

Chủ đề CÔNG NGHỆ HÓA HỌC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề CÔNG NGHỆ HÓA HỌC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện thế giới

Các chủ đề liên quan

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

363.17 Hazardous materials (Vật liệu nguy hiểm)
363.728 Waste management (Quản lý chất thải)
363.738 Chemical pollution (Ô nhiễm hóa chất)
363.739 Water pollution (Ô nhiễm nước)
531.11 Rheology (Lưu biến)
540 General Chemistry (Hóa học nói chung)
542 Techniques, equipment, materials (Kỹ thuật, thiết bị, vật liệu)
543 Analytical Chemistry (Hóa phân tích)
544 Qualitative analysis (Phân tích định tính)
545 Quantitative analysis (Phân tích định lượng)
547 Organic Chemistry (Hóa hữu cơ)
548 Crystallography (Tinh thể học)
549 Mineralogy (Khoáng vật học)
620.11 Engineering materials (Vật liệu kỹ thuật)
628.1 Pollution technology (Công nghệ xử lý ô nhiễm)
628.3 Water quality management (Quản lý chất lượng nước)
660 Chemical engineering (Công nghệ/kỹ thuật hóa học)
660.28 Chemical processes (Quá trình hóa học)
660.6 Biotechnology (Công nghệ sinh học)
661 Industrial chemicals technology (Công nghệ hóa công nghiệp)
662 Explosives, fuels technology (Công nghệ chất nổ, nhiên liệu)
663 Beverage technology (Công nghệ đồ uống)
664 Food technology (Công nghệ thực phẩm)
665 Industrial oils, fats, waxes, gases (Dầu, Khí)
666 Ceramic & allied technologies  (Công nghệ gốm sứ)
667 Cleaning, color, related technologies (Công nghệ màu)
668 Technology of other organic products (Công nghệ sản phẩm hữu cơ khác)
668.4 Plastics (Vật liệu nhựa)
668.9 Polymer engineering (Kỹ thuật polymer)
669 Metallurgy (Luyện kim)
669.9 Chemical metallurgy (Hóa học luyện kim)

Sách mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

http://libraries.mit.edu/new-books/cheme/

Bách khoa thư

Nhan đề: Concise encyclopedia of chemical technology / Kirk Othmer
Xuất bản: N.Y. : A Wiley interscience pub, 1985.- 1318 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu
Mã xếp giá: 660.03 KIR 1985; Mã mượn trả: L-T0/00242
 
Nhan đề: Encyclopedia of polymer science and engineering.
Xuất bản NY. : John Wiley & Sons, 1987.-835 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho Tự nhiên tham khảo.
Mã xếp giá: 668.9 ENC(10) 1987; Mã mượn trả: AL-D1/00927
 
Nhan đề: Encyclopedia of polymer science and engineering. edited by Jacqueline I.Kroschwitz, Georg Menges, Charles G.Overberger, Norbert M.Bikales, Mark, Herman F.Mark
Xuất bản NY. : John Wiley & Sons, 1987.- 818 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tra cứu
Mã xếp giá 668.9 ENC(7) 1987; Mã mượn trả: L-T2/01285
 
Nhan đề: Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry / Cb: B. Elvers,...
Xuất bản: Wei. : VCH Ver, 1991.- 693 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tra cứu
Mã xếp giá: 540.3 ULL 1991; Mã mượn trả: L-T2/00734
 

Sổ tay

Nhan đề: CRC Handbook of chemistry and Physics / Cb: R. Weast
Xuất bản: Flo. : CRC Press , 1983.- 2303p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho tra cứu
Mã xếp giá: 540 CRC 1983; Mã mượn trả: L-T2/00171

Nhan đề: CRC handbook of chemistry and physics / Ed. : David R. Lide
Xuất bản: N.Y. : CRC press, Inc , 1995.- 756 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Mễ trì - Kho tra cứu
Mã xếp giá: 540.3 CRC 1995
 
Nhan đề: CRC handbook of chemistry and physics / editor-in-chief, David R. Lide.
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 1998.- 1v. ( various pagings) p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Thượng Đình - Kho Tham khảo
Mã xếp giá: 541 CRC 1998
 
Nhan đề: Lange's handbook of chemistry / John A. Dean
Xuất bản: N.Y. : McGraw Hill,Inc., 1992.- 400 p.
Thư viện: Phòng PVBĐ Chung - Kho tra cứu
Mã xếp giá: 540 DEA 1992; Mã mượn trả: L-T0/00001

Nguồn Internet

AccessEngineering (Handbooks)
CHEMnetBASE (Chemical reference works)
CRC Handbook of Chemistry and Physics
Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
Perry's Chemical Engineers' Handbook
Reaxys (Reaction and Substance data)
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

Bách khoa thư khác (Sưu tầm từ: http://library.stanford.edu/guides/chemical-engineering#middle-group-9386)

Luận văn / Luận án Tiếng Việt

Luận văn / Luận án Tiếng nước ngoài

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận văn, luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)
(Cơ sở dữ liệu luận án, luận văn của ProQuest)

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Digital Library Repository - VNU (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, luận án / luận văn,...)

Cơ sở dữ liệu thư viện hỗ trợ khai thác

http://db.vista.gov.vn/ (Cơ sở dữ liệu tại Cục TTKH & CNQG)

Tạp chí ngoại văn

Cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử truy cập mở

ChemBank One time registration is needed for the first-time user

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Tin tức khoa học và Video

http://www.sciencedaily.com/news/matter_energy/chemistry/

Các công cụ nghiên cứu và trích dẫn

Công cụ quản lý trích dẫn Endnote X7 (Thư viện đã mua bản quyền sử dụng năm 2015-2016)

Đây là một công cụ miễn phí cho phép quản lý tài liệu tham khảo của các nhà nghiên cứu. Công cụ này có thể thay thế các ứng dụng bản quyền như Endnote.

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Style Guide

Việt Nam

Quốc tế

British Library (BLL) Websites, Online Gallery images, Catalogue records, Journal articles.
Chemical Heritage Foundation The CHF is a library, museum, and center for scholars with world-class collections, including instruments and apparatus, rare books, fine art, and the personal papers of prominent scientists.
CHMINF-L Archives Chemical Information Sources Discussion List
International Union of Pure and Applied Chemistry The IUPAC is the world authority on chemical nomenclature, terminology, standardized methods for measurement, atomic weights and other critically evaluated data.
National Library of Medicine Library catalog, Databases, etc.
Nobel Foundation Awards the Nobel Prize and sponsors Nobel Symposia.
Physics-Online.Ru [Turpion] General physics information including first openly published documents from the history of high energy lasers in the USSR, & a collection of papers and video materials devoted to 40th anniversary of "Scientific and Production Association ASTROPHYSICS".
Special Libraries Association - PAM Division Information, Publications/Discussion, Projects, Resources.
SPIE Conferences, publications, etc.
Voyager Library Network Catalogue Multi-Library catalogue search, including CSIRO, CISTI, Oxford, Library of Congress and Australian libraries.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
TRỊNH THỊ BẮC
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Zotero.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Phone: 043.7546.545 lẻ 27