Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Công nghệ hạt nhân

Chủ đề CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Click chuột VÀO ĐÂY để xem các Video bài giảng, thuyết trình, trao đổi học thuật.

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức và hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Công cụ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện đại học khác

Các chủ đề liên quan

Vật lý
Vật lý kỹ thuật

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: http://find.lic.vnu.edu.vn/ (Bấm đây xem hướng dẫn)

Bạn có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

Từ khóa ngoại văn đề xuất

Tài liệu mới tham khảo từ thư viện nước ngoài

Tài liệu đề xuất

Assuring a Future U. S. -Based Nuclear and Radiochemistry Expertise
ASME steam tables
Atomic Information Technology: Safety and Economy of Nuclear Power Plants by Taeho Woo
Comprehensive Nuclear Materials (5 volumes)
CRC handbook of radiation measurement and protection
Foundations in Applied Nuclear Engineering Analysis by Lav; Glenn E. Sjoden
Frontiers in Fusion Research by Mitsuru Kikuchi
Fundamentals of nuclear science and engineering
Handbook of nuclear reactor calculations
Introduction to Nuclear Engineering by John R. Lamarsh; Anthony J. Baratta
Nuclear Chemical Engineering - 2nd edition
Nuclear energy: an introduction to the concepts, systems and applications of nuclear processes (6th Edition)
Nuclear engineering handbook
Nuclear safety
The Power Makers' Challenge: And the Need for Fission Energy by Martin Nicholson
Radiation Protection at Light Water Reactors by Robert Prince
Reactor Handbook(2nd Ed.)
Sustainable and Safe Nuclear Fission Energy by Günther Keßler
Table of isotopes
Table of radioactive isotopes
The decommissioning handbook
World nuclear industry handbook

Bách khoa thư

Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 1 A-C / Academic Press.- 2006
Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 2 D-H / Academic Press.- 2006
Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 3 I-O / Academic Press.- 2006
Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 4 P-S / Academic Press.- 2006
Encyclopedia of Mathematical Physics - Vol 5 S-Y / Academic Press.- 2006

Encyclopedia of energy technology and the environment.- N.Y. : John Wiley & Sons, INC, 1995.- 768 p.

Mã xếp giá 333.79 ENC(1) 1995 - Kho tài liệu: Phòng PVBĐ Chung: L-T0/00325

Bách khoa thư đề xuất

Encyclopedia of Energy (6 volumes)
Nuclear Energy Encyclopedia by Jay H. Lehr

Sổ tay đề xuất

Handbook of Nuclear Engineering by Dan Gabriel Cacuci (Editor)

Handbook of Statistics

Nuclear Engineering Handbook by Ken Kok

Các trang web

Encyclopaedia of Mathematics

The Online Encyclopaedia of Mathematics is the most up-to-date and comprehensive English-language graduate-level reference work in the field of mathematics today. This online edition comprises more than 8,000 entries and illuminates nearly 50,000 notions in mathematics.

PlanetMath Encyclopedia

A freely accessible mathematics encyclopedia. Subject categories use the same classified arrangement as the MathSciNet database.

Luận văn / Luận án Tiếng Việt

Luận văn / Luận án Tiếng nước ngoài

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)
(NDLTD - Mạng Thư viện số luận văn, luận án)
Listing of theses with abstracts accepted for higher degrees by universities of Great Britain since 1716.
Managed by the British Library. Provides access to theses produced by UK Higher Education.
Link to MIT's institutional repository.

Việt Nam

Quốc tế

The ANS is a not-for-profit, international, scientific and educational organization. The core purpose of ANS is to promote the awareness and understanding of the application of nuclear science and technology.
 

The NNDC is an organization based in the Brookhaven National Laboratory that acts as a repository for data regarding nuclear chemistry.

 

The NEI is the policy organization of the nuclear energy and technologies industry and participates in both the national and global policy-making process.

 

The federal government's office of nuclear energy.

 

The NRC was created as an independent agency by Congress in 1974, and it regulates commercial nuclear power plants and other uses of nuclear materials.

Founded in 1975, the ENS promotes the advancement of nuclear science, research and engineering in Europe.
INMM is an international technical and professional organization that works to promote safe handling of nuclear material and the safe practice of nuclear materials management.
The IAEA was set up in 1957 as the world's "Atoms for Peace" organization within the United Nations.
The International Nuclear Information System (INIS) hosts one of the world's largest collections of published information on the peaceful uses of nuclear science and technology.
A collection of resources related to peaceful uses of nuclear energy.
Founded in 1993, WIN Global is a global organisation which supports and encourages women working in nuclear industries throughout the world, particularly energy and radiation applications.
The WNA, formerly the Uranium Institute, is an international organization that promotes nuclear power and supports the many companies that comprise the global nuclear industry.
This database contains information on past, present and future nuclear reactors globally. Maps and images are displayed when available.

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
ĐỖ LÊ PHƯƠNG NHI
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
CÔNG NGHỆ HẠT NHÂN

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Zotero.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nhidtp@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 13
Profile: Ths Toán học, ĐH Huế