Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Cơ học / Cơ học kỹ thuật

Chủ đề CƠ HỌC / CƠ HỌC KỸ THUẬT chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu !

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của chủ đề CƠ HỌC / CƠ HỌC KỸ THUẬT mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và các nguồn truy cập mở trên Internet. Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ hỗ trợ nghiên cứu và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ người học và giảng viên.
Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm - email: lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện nhóm đầu thế giới

Các chủ đề liên quan

Bách khoa thư

Concise encyclopedia of the mechanical properties of materials: ISBN: 9780080465258

Encyclopaedia of mechanical engineering / Tusti, Uday: ISBN: 8126130415

Encyclopedia of aerospace engineering / Richard Blockley, Wei Shyy: ISBN: 9780470686652

Encyclopedia of polymer science & technology: ISBN: 9780470046104

McGraw-Hill encyclopedia of science & technology: ISBN: 9780071441438

Sổ tay

Design concepts for engineers by Horenstein, Mark N. ISBN: 9780136069553

Machine designers reference by Jennifer Marrs. ISBN: 9780831134327

Marks' standard handbook for mechanical engineers. ISBN: 9780070049970

Mechanical engineer's handbook. ISBN: 0471449903

Uhlig's corrosion handbook by R. Winston Revie. ISBN: 9780470080320

Từ điển

Dictionary of drives and mechatronics by Antoni, Thomas. ISBN: 9783895782824

Dictionary of energy and fuels by Jones, Clifford. ISBN: 9781904445449

Dictionary of nanotechnology, colloid and interface science by Schramm, Laurier L.I. SBN: 9783527322039

Intelligent building dictionary. ISBN: 9780979640834

International dictionary of refrigeration. ISBN: 9789042919976

Luận văn / Luận án tiếng Việt

Luận án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận án Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Trường Đại học Công nghệ

Luận văn / Luận án tiếng nước ngoài

Networked Digital Library of Theses and Dissertations

(NDLTD - Mạng Thư viện số luận văn, luận án)

Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới)

Universities of Great Britain and Ireland

(Cơ sở dữ liệu luận án, luận văn của ProQuest)

Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu

Công cụ nghiên cứu và trích dẫn Endnote

Công cụ khác

Một công cụ nghiên cứu trên nền web cho phép các nhà nghiên cứu thu thập, tổ chức, trích dẫn, và chia sẻ các nghiên cứu gốc và các loại dữ liệu khác nhau.

Kiểu trích dẫn APA và MLA

APA Style
APA Style Guide
MLA Formatting and Style Guide
MLA Style Guide
MLA Handbook FAQ's

Các trang web OER (Open Educational Resources - Tài nguyên giáo dục mở)

Academic Earth
Courses from thirteen major universities including Stanford, MIT, UC-Berkeley, and The University of Oxford; disciplines include Art & Design, Business, Engineering, Humanities, Medicine & Healthcare, Science & Math, Social Science, and Test Preparation

Coursera
MOOCs (Massive Open Online Courses) offered by 107 institutions worldwide including Johns Hopkins, The National Geographic Society, The University of Maryland, and Tel Aviv University

edX
MOOCs offered through Harvard, MIT, Berkeley, The University of Texas and other colleges and universities

Khan Academy
Free courses for anyone, including especially extensive math options

JHSPH Open CourseWare
Course materials and images from The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

MIT OpenCourseWare
Virtually all MIT course content open and available to the world

Notre Dame OpenCourseWare
A free and open digital publication of course materials in over twenty disciplines

OCW Search
A search engine for finding free online university courses from MIT, Notre Dame, Yale, Johns Hopkins School of Public Health, Stanford Engineering School, The Open University UK, UMass Boston, Universidad Politecnica de Madrid, the University of Tokyo, and Delft University of Technology

Open Course Library
Shared course materials can include syllabi, course activities, readings, and assessments designed by teams of college faculty, instructional designers, librarians, and other experts; some materials are paired with low cost textbooks (under $30), but many are free

Open Education Consortium: The Global Network for Open Education
A community of over 250 universities and associated organizations worldwide sharing free, open, high-quality education materials organized as courses; materials from more than 13,000 courses in 20 languages

Open Learning Initiative
Free noncredit courses on a platform devised at Carnegie Mellon University; educator resources included

Saylor Academy
Free K-12, university, and professional development courses

Washington 45
Provided by Washington State Community and Technical College faculty, course materials for general education classes

Yale Open Courses  
Lectures and other materials from selected Yale College courses

Supports teachers in creating unique teaching resources, share them within communities of interest and grow in their professional life
 
OER Commons is a dynamic digital library and network. Explore open education resources and join our network of educators dedicated to curriculum improvement.
Xin chào, tôi là
ĐỖ LÊ PHƯƠNG NHI
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
CƠ HỌC / CƠ HỌC KỸ THUẬT

Tôi có thể trợ giúp bạn:

- Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
- Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
- Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
- Hướng dẫn dùng Endnote, Zotero.
- Các dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: nhidtp@vnu.edu.vn
Phone: 043.7546.545 lẻ 13
Profile: Ths Toán học, ĐH Huế