Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Dịch vụ photocopy & scan tài liệu

Photocopy hoặc scan tài liệu

Bạn đọc có nhu cầu Photocopy hoặc Scan tài liệu xin thực hiện các bước sau đây:

1/ Lấy Phiếu yêu cầu tại quầy thủ thư hoặc  NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY để tải phiếu về;

2/ Hoàn thiện thông tin về tài liệu yêu cầu và thông tin cá nhân

3a/ Chuyển trực tiếp Phiếu yêu cầu cho thủ thư (Nếu bạn đọc trực tiếp đến thư viện)

3b/ Chụp ảnh hoặc Scan Phiếu yêu cầu đã hoàn thiện thông tin rồi gửi vào Email lic@vnu.edu.vn (Nếu bạn đọc không đến thư viện)

4/ Sau khi nhận thông tin phản hồi từ thư viện, bạn đọc xác nhận đồng ý / không đồng ý triển khai dịch vụ.

5/ Nếu đồng ý, bạn đọc nộp tiền trực tiếp cho thủ thư hoặc qua tài khoản được thủ thư thông báo.

6/ Nhận tài liệu theo thời gian đã thỏa thuận.

7/ Gửi thắc mắc nếu có.

Liên hệ:
- Bộ phận Dịch vụ thông tin trực tuyến
- Điện thoại 04.3754.6545 lẻ 15 hoặc Hotline: 04.6253.9899
- Online Chat tại website http://lic.vnu.edu.vn/
Tệp tin đính kèm: 
Chuyên mục: