Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Dịch vụ đăng ký thành viên của thư viện

Bạn đọc bên ngoài ĐHQGHN muốn sử dụng Thư viện cần phải đăng ký trở thành thành viên và phải đóng một mức phí theo quy định của Thư viện. 

Image CAPTCHA