Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Dịch vụ cấp tài khoản cơ sở dữ liệu điện tử

Cấp tài khoản đăng nhập CSDL điện tử
 

Bạn đọc có nhu cầu đăng kí Cấp tài khoản đăng nhập CSDL điện tử xin thực hiện các bước sau đây:

1/ Lấy Phiếu yêu cầu tại quầy thủ thư hoặc tải phiếu về tại file đính kèm bên dưới

2/ Hoàn thiện thông tin về thông tin cá nhân

3a/ Chuyển trực tiếp Phiếu yêu cầu cho thủ thư (Nếu bạn đọc trực tiếp đến thư viện)

3b/ Chụp ảnh hoặc Scan Phiếu yêu cầu đã hoàn thiện thông tin rồi gửi vào Email: lic@vnu.edu.vn (Nếu bạn đọc không đến thư viện)

4/ Sau khi nhận thông tin phản hồi từ thư viện, bạn đọc xác nhận đồng ý / không đồng ý triển khai dịch vụ.

5/ Nếu đồng ý, bạn đọc nộp tiền trực tiếp cho thủ thư hoặc qua tài khoản được thủ thư thông báo.

6/ Nhận tài khoản theo thời gian đã thỏa thuận.

7/ Gửi thắc mắc nếu có. Liên hệ:- Bộ phận Dịch vụ thông tin trực tuyến - Điện thoại 04.3754.6545 lẻ 15 hoặc Hotline: 04.6253.9899 - Email: lic@vnu.edu.vn - Online Chat tại website http://lic.vnu.edu.vn/

Tệp tin đính kèm: 
Chuyên mục: