Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Bạn thấy giao diện và tính năng cổng thông tin mới này như thế nào?

Rất đẹp
24% (50 phiếu)
Đẹp
28% (57 phiếu)
Vừa phải
17% (35 phiếu)
Bình thường
31% (63 phiếu)
Tổng số phiếu: 205