Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Sử dụng Thư viện

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng

   Lưu giữ, quản lý thông tin, tư liệu và thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai ứng dụng và quản lý của ĐHQGHN; nghiên cứu, thu thập, xử lý, thông báo, phổ biến và cung cấp tin, tài liệu khoa học, dịch vụ thông tin phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (sau đây gọi chung là người dùng tin).

Dịch vụ cấp tài khoản cơ sở dữ liệu điện tử

Cấp tài khoản đăng nhập CSDL điện tử
 

Bạn đọc có nhu cầu đăng kí Cấp tài khoản đăng nhập CSDL điện tử xin thực hiện các bước sau đây:

1/ Lấy Phiếu yêu cầu tại quầy thủ thư hoặc tải phiếu về tại file đính kèm bên dưới

2/ Hoàn thiện thông tin về thông tin cá nhân

3a/ Chuyển trực tiếp Phiếu yêu cầu cho thủ thư (Nếu bạn đọc trực tiếp đến thư viện)

Dịch vụ photocopy & scan tài liệu

Photocopy hoặc scan tài liệu

Bạn đọc có nhu cầu Photocopy hoặc Scan tài liệu xin thực hiện các bước sau đây:

1/ Lấy Phiếu yêu cầu tại quầy thủ thư hoặc  NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY để tải phiếu về;

2/ Hoàn thiện thông tin về tài liệu yêu cầu và thông tin cá nhân

3a/ Chuyển trực tiếp Phiếu yêu cầu cho thủ thư (Nếu bạn đọc trực tiếp đến thư viện)

Quy định tạm thời xử lý vi phạm nội quy thư viện của bạn đọc

 1. Bạn đọc làm hư hỏng tài liệu

1.1 Làm bẩn (bị ố, vết mực) từ 5 trang trở lên, làm rách hoặc mất từ 1 tờ trở lên: đền tài liệu mới.

1.2 Làm bẩn (bị ố, vết mực) từ 1 đến 4 trang: đền 5% giá bìa/1 trang.

1.3 Làm hỏng, rách bìa, bung tay sách: đền như sau:

· Sách Việt:

+ Bìa mềm: khổ 13 x 19: 12.000đ/cuốn

khổ 20 x 25: 15.000/cuốn

+ Bìa cứng: khổ 13 x 19: 20.000đ/cuốn

khổ 20 x 25: 25.000đ/cuốn

· Sách ngoại:

+ Bìa mềm: khổ 13 x 19: 22.000đ/cuốn

khổ 20 x 25: 25.000đ/cuốn