Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Nội quy thư viện

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

NỘI QUY THƯ VIỆN

1- Những quy định chung

   Điều 1. Toàn thể người học (học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) và cán bộ, giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đều được sử dụng Thẻ đa năng do các đơn vị trong ĐHQGHN cấp có tích hợp chức năng thư viện hoặc dùng Thẻ Thư viện do Trung tâm cấp để sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại các phòng Dịch vụ Thông tin (DVTT) của Trung tâm Thông tin - Thư viện (Thư viện). 

   Điều 2. Không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác; Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho phòng DVTT (nơi bạn đọc đăng ký làm thẻ) để khóa tài khoản. Chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người khác sử dụng thẻ của mình mượn tài liệu.

   Điều 3. Xuất trình thẻ tại quầy thủ thư; Bạn đọc ngoài ĐHQGHN cần xuất trình Thẻ đọc kèm CMND/Hộ chiếu.

   Điều 4. Trang phục nghiêm túc; giữ gìn vệ sinh, không mang theo đồ ăn uống; giữ trật tự và tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực thư viện.

 2- Quy định tại phòng đọc

   Điều 5. Bạn đọc để tư trang và tài liệu cá nhân tại tủ gửi đồ, tự bảo quản tiền và tài sản. Dùng xong tủ phải khóa tủ trước khi trả chìa khóa.

   Điều 6. Bạn đọc tìm hiểu các nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện tại Website: http://lic.vnu.edu.vn hoặc nhờ cán bộ thư viện trợ giúp để tra cứu và tự tìm tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn; không tráo đổi vị trí tài liệu; được lấy không quá 03 cuốn sách hoặc 1 loại báo/tạp chí cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để sách vào nơi quy định, để báo/tạp chí lên giá.

   Điều 7. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.

   Điều 8. Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học; Bạn đọc muốn sử dụng USB để sao chép thông tin phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện.  

   Điều 9. Thực hiện nếp sống văn minh: tránh gây tiếng ồn, không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế…

3- Quy định tại phòng mượn

   Điều 10.  Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra tài liệu, báo cho cán bộ thư viện tình trạng tài liệu (bị rách, bẩn) trước khi ra khỏi phòng mượn.

   Điều 11. Chính sách mượn tài liệu:

Đối tượng bạn đọc

Số lượng cuốn

Nơi mượn

Thời hạn mượn

Gia hạn

 

Học sinh

 

01 cuốn STK

Phòng DVTT đặt tại cơ sở đào tạo

 

 

 

 

 

 

STK: 10 ngày

GT: 150 ngày

GT-NVCL: 60 ngày

 

 

 

 

 

 

STK: 10 ngày

GT: không gia hạn

GT-NVCL: 30 ngày

Sinh viên chính quy/

tại chức/ liên kết quốc tế

11 cuốn

(03 STK, 08 GT)

 

 

 

 

Tất cả các

phòng DVTT

Sinh viên ngành Nhiệm vụ chiến lược

13 cuốn

(03 STK, 08 GT, 

02 GT-NVCL)

Học viên cao học

Nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên

5 cuốn

(STK + GT)

         (Ghi chú: STK = Sách tham khảo; GT = Giáo trình; GT-NVCL = Giáo trình Nhiệm vụ chiến lược)

 4- Những quy định về bảo quản tài liệu, tài sản, khen thưởng, kỷ luật

   Điều 12. Hết hời hạn mượn, nếu muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm bị phạt tiền theo quy định hiện hành.

   Điều 13. Bạn đọc không có xác nhận của cơ quan công tác, đơn vị đào tạo vào đơn xin cấp thẻ, gia hạn thẻ phải ký cược tiền khi mượn tài liệu.

   Điều 14. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang tài liệu; không sao chụp trái phép tài liệu. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

   Điều 15. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của thư viện.

   Điều 16. Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và khi cán bộ nghỉ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

   Điều 17. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý theo Quy định về xử lý vi phạm nội quy thư viện của Trung tâm với các hình thức sau: Nhắc nhở, cảnh cáo; Đình chỉ quyền sử dụng thư viện; Bồi thường thiệt hại; Thông báo về cơ sở quản lý, đào tạo; Đề nghị truy tố trước pháp luật.         

   Điều 18. Khen thưởng bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Thư viện.

   Điều 19. Thư viện sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại các địa chỉ sau:

                                                                                            

                                                                                          Hà Nội, ngày 10  tháng 09 năm 2014

                                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                                           (đã ký)                                               

  

                                                                                                 Nguyễn Hoàng Sơn

  

 

 

 

Tệp tin đính kèm: 
Chuyên mục: