Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Bài báo của ĐHQGHN trong Scopus.com

Kho tài liệu số nội sinh - Những bài báo cuả Đại học quốc gia Hà Nội trong Scopus.com:

Mời các bạn bấm VÀO ĐÂY để đọc tài liệu.

Hướng dẫn login và download tài liệu trên Repository.vnu.edu.vn TẠI ĐÂY